Suplementace konjugovanou linolenovou kyselinou zmenšuje tukovou hmotu

cm opalovani4

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Doktor Jean-Michel Gaullier ze skandinávského výzkumného centra ve městu Kjeller v Norsku se svými kolegy zjistil, že konjugované užívání linolenové konjugované kyseliny snižuje obsah tělesné tukové tkáně (body fat mass – BFM) u zdravých dospělých s nadváhou. Výsledky této randomizované, dvojitě slepé studie byly uveřejněny v červnovém čísle časopisu The American Journal of Clinical Nutrition.

Konjugovaná kyselina linolenová (CLA) byla objevena jako součást hovězí svaloviny. Jsou známy její antikarcinogenní účinky. Krátkodobé studie zjistily, že CLA snižuje obsah tělesného tuku. Dlouhodobější studie nebyla do této doby provedena. Do studie bylo zahrnuto celkem 180 dobrovolníků s BMI (body mass indexem) 25 až 30 kg/m2. Tito lidé nebyli jakkoliv omezováni v jídle a byli randomizováni do skupiny se suplementací volnými mastnými kyselinami s CLA, triacylglycerolem s CLA nebo placebem (olivový olej).

Výsledky studie ukázaly, že ve srovnání se skupinou s placebem byla průměrná hodnota BFM měřená absorptiometrem o 8.7 % ± 9.1 % nižší ve skupině s CLA-glycerolem, o 6.9 % ± 9.1% nižší ve skupině s CLA-volnými mastnými kyselinami. Tyto změny nebyly spojeny s cvičením či držením diety.

Ve srovnání s hodnotami před započetím studie byla zjištěna vyšší hladina LDL cholesterolu ve skupině užívající CLA s volnými mastnými kyselinami a pokles HDL cholesterolu ve skupině s CLA triacylglycerolem. Nežádoucí účinky byly většinou gastrointestinálního původu a vyskytly se v 11,5 % u osob se suplementací CLA.

Vědci uvedli, že dlouhodobá suplementace CLA-volnými mastnými kyselinami a CLA-triacylglycerolem snižuje tělesný tuk u zdravých dospělých osob s nadváhou.