Stres jako příčina řady onemocnění

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Stres patří k velmi často užívaným, ale i zneužívaným termínům. Do medicíny proniklo toto označení z mechaniky, kde stres charakterizuje vnitřní odolnost materiálu proti deformujícím zevním silám. V medicínském slova smyslu ho lze definovat jako vše, co vede v organismu k vyplavení stresových hormonů, nebo obecněji – jako vše, co vychýlí organismus z vnitřní rovnováhy. Náš životní styl, a tedy i zdravotní stav, z velké části souvisejí s tím, jak jsme schopni tyto výchylky korigovat.

Nemoci, při jejichž vzniku se významným způsobem uplatňují psychické a sociální faktory zahrnující působení stresových situací a nevhodného životního stylu, bývají označovány jako psychosomatické. Patří k nim celá řada kardiovaskulárních, onkologických, respiračních, sexuologických i neurologických onemocnění.

Podívejme se na ně z hlediska působení psychických vlivů:

  • Kardiovaskulární onemocnění představují v současné době nejčastější příčinu úmrtí u osob v produktivním věku. Patří mezi ně především vysoký krevní tlak, ateroskleróza, infarkt nebo cévní mozková příhoda. U vysokého tlaku například psychologové zdůrazňují roli potlačování agrese a nepřátelského postoje vůči sobě nebo druhým lidem. Osoby ohrožené vysokým tlakem prožívají dlouhodobé konflikty ve vztazích, často tíhnou k přehnané pečlivosti a svědomitosti.
  • Nádorová onemocnění se řadí na druhé místo z hlediska úmrtnosti. Jejich vznik podporuje prožívání těžkých životních situací, např. ztráta blízkého člověka, zejména když při nich ohrožené osoby potlačují prožívané emoce.
  • Bronchiální astma se projevuje dechovými potížemi a záchvaty dušnosti. Významnou roli zde hrají právě vlivy emoční, často související se závislostí na matce a strachem z jejího odmítnutí.
  • U diabetu (cukrovky) nemocní často mívají tendenci k úzkostem a depresivnímu prožívání.

ZAČNĚME U SEBE

Nejčastějšími příznaky stresu jsou potíže jako bušení srdce, bolesti na hrudi, poruchy spánku, zažívací potíže, průjmy, bolesti hlavy, ale i poruchy libida a menstruační problémy. Současná medicína disponuje množstvím léků na stavy úzkosti nebo deprese (jež tyto obtíže často doprovázejí), tyto bych však ponechal až jako poslední řešení.

Začněte raději hledat u sebe, v klidu zrevidujte svůj stávající život, partnerské vztahy, práci. Vyhledejte pomoc psychologů nebo psychoterapeutů. Jsou to stejní odborníci, jako je internista na srdce, nebo ortoped na koleno. Porozumí vaší psychice a problémům, které sami řešit neumíte. Stydět se nemusíte a názor, co tomu řekne okolí, již není na místě. Žijeme ve 21. století a potřebujeme je prostě všichni!

Jedničky v adaptaci NA STRES

Koncentrát obsahující byliny, které řadíme do nové skupiny tzv. rostlinných adaptogenů – tj. látek zvyšujících schopnost lidského organismu přizpůsobovat se neúměrným fyzikálním, chemickým a psychickým vlivům vnějšího prostředí. Mají tonizační, harmonizační účinky a nejsou návykové.

Mezi nejúčinnější složky patří rozchodnice růžová, arálie mandžuská, parcha saflorová a klanopraška čínská.

Evropa začíná tyto byliny postupně objevovat a využívat. Většinou pocházejí z Dálného východu a byly od pradávna používány tradiční lidovou medicínou. Výzkum účinných látek potvrdil jejich adaptogenní, antioxidační, imunitu stimulující a zcela nově i preventivní účinky proti civilizačním, především pak kardiovaskulárním chorobám.

Je vhodné zkombinovat  komplexem bylin a vitaminů (zejména skupiny B) s protistresovým a stimulačním účinkem, vyráběném ve formě kapslí. Mimo jiné obsahuje kustovnici čínskou (Lycium chinense, goji), jejíž plody se chuťově pohybují mezi třešní, brusinkou a šípkem a která je dle TČM prostředkem k dlouhému harmonickému životu, je vhodné užívat při psychickém i fyzickém přetížení, k podpoře koncentrace a pozornosti. Spektrum jeho uživatelů je velmi široké, přes studenty, manažery až po seniory.

Tato osvědčená kombinace produktů vám pomůže lépe zvládnout zátěžové životní situace, zmírní dopad stresu na organismus, a přispěje tak významně i k omezení výskytu nemocí, které s psychickými vlivy výrazně souvisejí.