Stres – 2. část (Jóga pro uvolnění stresu)

cm meditujici zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Níže uvedený seznam sumarizuje způsoby, kterými stres ohrožuje zdraví. (Všimněte si, že mnoho z těchto účinků je přesně opakem těch, které jsou vyvolávány praktikováním jógy, jak je popsáno ve 2. kapitole této knížky.)

JAK STRES ŠKODÍ NAŠEMU ZDRAVÍ
Oslabená funkce imunitního systému Zvýšený cholesterol
Zvýšená zánětlivost Zvýšené triglyceridy
Snížení hustoty kostí Vyšší srážlivost krve
Problémy s pamětí Zhoršené hojení ran
Zvýšená chuť k jídlu Slabší spánek
Nadváha Zvýšená citlivost k bolesti
Ukládání tuku v břiše Rychlejší únava
Zvýšená rezistence na inzulín Zhoršení nálady
Zvýšený cukr v krvi Přijímání nezdravých návyků

JAK PŮSOBÍ JÓGA PROTI STRESU
Ať už jsou vnější příčiny jakékoli, stres je podporován vašimi myšlenkami! Mysl dokáže vyvolat stres dokonce už jen starostmi nad problémy, které se téměř určitě nemusí vůbec objevit. Tak například některé z největších zklamání, o kterých vtipkoval Mark Twain, se nikdy neodehrály.

Dobrou zprávou pro vás je to, že uzdravování nebo i jen dobrý pocit z vašeho života mohou být rovněž umožněny pouze vašimi myšlenkami. A když už nic jiného, je jóga technologií, která vás naučí, jak zastavit mysl, aby nepracovala proti vám. Jóga mění mysl na vašeho spojence. Řečeno slovy Pataňdžaliho, „Jóga zpomaluje změny v mysli.“ Tím, že ztlumíme rušivé myšlenkové stereotypy, můžeme se dotknout blaženého místa uvnitř sebe. Zpočátku to možná budete moci poznat jen ke konci lekce jógy, ale jakmile si sami osvojíte praktikování jógy, stanete se více vnímaví k existenci „tichého místa ve svém středu“ i v průběhu svého všedního dne. Časem vám jóga umožní poznat, že mnohé myšlenky, které vás pravidelně zneklidňují, nejsou až tak důležité. A toto poznání se může pro vás stát nejlepší metodou pro snížení stresu.

Jedním z jógových nástrojů, při kterém se vědomě používají myšlenky ke změnám v těle a v mysli, je metoda řízené představivosti. Během relaxace – ať už v sedu nebo vleže – vás učitel (nebo hlas na zvukové nahrávce) provádí různými místy ve vašich představách. Obrazy mohou být vizuální, sluchové, dotekové nebo metaforické. Vyzkoušejte si následující cvičení, pocházející od Roda Strykera a ověřte si, zda to ovlivní způsob vašeho vnímání. Nepohybujte se při něm příliš rychle. Když jej Rod učí ve svých kurzech, tempo je uvolněné. Mezi instrukcemi bývají často prodlevy, celková doba tohoto cvičení bývá mezi 6 až 8 minutami.

VLASTNÍ ZKUŠENOST: ŘÍZENÁ RELAXACE (podle Roda Strykera)
Obdobně jako u všech relaxačních technik napřed vypněte jakoukoliv hudbu, televizi, telefon nebo cokoliv jiného, co by vás mohlo eventuálně vyrušit. Usedněte do příjemné, vzpřímené pozice nebo si lehněte. Když se usadíte, představte si, jak se vlna uvolnění šíří celým vaším tělem. Uvolněte čelisti. Spojte rty a vytvořte mezeru mezi zuby. Aniž byste měnili výraz tváře, představte si, že se usmíváte. Udržujte tu zářivou, otevřenou nevinnost, tu radostnost skrytou za úsměvem. Po chvíli přeneste pocit úsměvu do svého srdce a nechte jej přetrvávat ve své představě. Pak prociťujte úsměv v obou plicích a v prostoru mezi lopatkami. Odtud přenášejte pocit úsměvu do svých břišních orgánů a trávícího systému, do spodních zad, do pánve a pohlavních orgánů a do obou nohou. A nakonec ucítíte, že celé tělo je jediným velkým, zářícím úsměvem. Cítíte se jako ztělesnění úsměvu, celé vaše bytí je oživené, znějící ozvěnou přítomného úsměvu. Každá buňka se směje.

Všimli jste si nějaké změny po provedení tohoto cvičení? Cítíte se uvolněnější? Zpomalil se váš dech nebo se stal prohloubený? Zlepšila se vám nálada? Je však také možné, že téměř nic necítíte. Účinek představivosti se u lidí projevuje různě. Jestliže máte více rozvinutou představivost, asi budete mít větší odezvu na představy krásné přírodní scény. Představy mohou i slučovat smyslové vjemy. Například představa scény na pláži by mohla vykouzlit i zvuk příboje, vůni slané vody a pocity hřejivého slunce a oceánského větru. Pokud se o to budete zajímat, můžete experimentovat s různými cvičeními představ, zaměřených na jednotlivé smysly, abyste zjistili, které z nich vás ovlivňují nejvíce.

Jógová cvičení tohoto druhu mohou mít výrazně relaxační účinky a dokonce i radostné. Síla jógy však zasahuje i další oblasti nad rámec toho, jak se cítíte během relaxace a bezprostředně po ní. V józe je skrytá možnost transformace osobnosti.

SAMÁDHI NA PLÁŽI
Většina lidí někdy zažila pocit hlubokého klidu v blízkosti oceánu nebo v jiném místě v přírodě. Krása a energie prostředí je natolik pohltí, že si přestanou uvědomovat sami sebe. V takové chvíli se zpomalí neustálé těkání mysli. Občas se v takových momentech dostaví schopnost jasného myšlení. Možná si uvědomí, že nejsou šťastní ve svém zaměstnání nebo v osobním životě a potřebují změnu. Neznamená to ale, že musí vždy udělat rozhodnutí. Více se to podobá tichému poselství, které přichází zevnitř a které není možné uslyšet ve hřmotu každodenního života.

Psycholog Mihály Csikszentmihalyi se zeširoka zabýval fenoménem, která označoval jako proud.  Proud je neusilovné setrvávání v tomto okamžiku. Z jógového pohledu je to rovněž místo, kde se může objevit léčení. To se může stát během doby, kdy děláte svou práci, sedíte na pláži, posloucháte symfonii, nebo když jste velmi šťastní. i kdyby to bylo uprostřed dopravní zácpy. Pokud už jste měli podobnou zkušenost – přestože jste ještě nikdy nedělali jógu – zažili jste již náznak toho, co vám může přinést praktikování jógy.

Zážitek naprostého splynutí je tím, co dávní jogíni nazývali samádhi – sanskrtské označení pro nehybnou mysl, a které je rovněž osmým a nejvyšším stupněm na cestě, kterou definoval Pataňdžali. Jak říká Rod Stryker, samádhi se dostaví, když jste naprosto zaujatí tím, co děláte; nejsou tu myšlenky na nic jiného, mizí pojem času. Samádhi je požehnaný stav skrytý za slovy, na který máte právo. Je vestavěn přímo do vaší spleti života a vy se jen potřebujete naučit, jak jej dosáhnout.

Jóga je metodou (nebo souhrnem metod), jak se dostat k prožitku samádhi zcela klidné mysli. Jogíni věří, že pokud ztišíte svou mysl, dojdete k poznání toho, co je a co není pravdou, co je důležité a co naopak není. Ať už může být jakkoli požehnané, jeho největším přínosem není zkušenost samotná: přínos je v tom, že vás taková zkušenost učí, jak máte žít svůj život. Druh samádhi z každodenního života, popsaný výše, je z jógového pohledu pouze začátkem. Pataňdžali popsal několik úrovní samádhi. Jogíni věří, že hlubší stavy a vhledy, které je pak doprovází, se dostavují pouze s pomocí pravidelné meditace. Nejenže chvíle samádhi na pláži může změnit vás, ale může podnítit vaši snahu o něco víc.