Štítná žláza – jak se přestat „léčit“ a raději se svépomocně uzdravovat – 1. část

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Následující poznámky a zkušenosti z praxe regenerační přírodní medicíny se týkají všech běžných (a stále častějších) onemocnění štítné žlázy, jako jsou hyperfunkce i hypofunkce, zánět, nezhoubné uzlíky a cysty – bohužel s výjimkou prokázaných zhoubných nádorů. V článku vědomě píšu jen o klientkách, protože ženy byly v celé mé praxi nejčastějšími oběťmi těchto onemocnění. Není divu, jsou citlivější a nesmyslné nároky doby jim mnohem snadněji ničí jejich tělesné i duševní zdraví.

K poškození funkce štítné žlázy (ŠŽ) nikdy nedojde „jen tak“ – ale je to důsledek dlouhodobé dysfunkce limbických částí mozku, které jsou řídící centrálou celého našeho zdraví a mimo jiné přímo rozhodují o činnosti všech žláz s vnitřním vylučováním.

Na poškození štítné žlázy se často spolupodílí autoimunitní zánět, také vyvolaný chybnou reakcí tohoto řídícího ústředí.

Svoji negativní roli hrají také volné radikály ve velkém množství vznikající především v důsledku chronického překyselení organismu). Ty také vyvolávají zánět, který často podráždí štítnou žlázu k počáteční hyperfunkci. Ta ale s narůstajícím poškozením postupně přejde přes dočasnou normální funkci do hypofunkce, která už je z hlediska chemické medicíny trvalá.

Prapůvodní příčinou, proč limbický mozek nezvládl své řídící a regulační povinnosti, je dlouhodobě sebezničující životní styl – v mnoha případech jen takzvaně „aktivní“, plný „zdravého sportování“ a jiných volnočasových aktivit, které nedovolí organismu skutečně naplno regenerovat. Podrobnější informace najdete v článku Karmická medicína 11 – Adrenalin snižuje šanci pro zdravou dlouhověkost.

Klientkám, které se naučily o svoji ŠŽ pečovat komplexem různých opatření, se podařilo znovu uvést tento hormonální systém do rovnováhy s potřebami organismu a odstranit si tak poruchu FUNKCE hormonů štítné žlázy (viz podrobnosti níže). Tyto klientky mají tedy i do budoucna větší šanci, aby jim doživotně zůstala zdravá štítná žláza bez nezbytnosti „léčit“ chemickou medicínou nebo dokonce jít na její operační odstranění – dnes velmi oblíbený nevratný zákrok při „nevyléčitelné“ hyperfunkci ŠŽ.

Samozřejmě s podmínkou, že si ji klientka zase znovu nepoškodí návratem k původnímu životnímu stylu.

Ideální je zahájit přírodní léčbu včas, než dojde k destrukci tkáně štítné žlázy nebo k jejímu odoperování. S tím ale souvisí i ochota výrazně změnit celý životní styl, který ke vzniku poruchy vedl. Jen samotné užívání sebelepších regeneračních látek nemusí stačit, pokud přetrvávají ty špatné životní návyky, které klienta k nemoci přivedly.

Co se regeneračních produktů týká, doporučuji v případě sebemenšího podezření na přetrvávající zánět CO NEJDŘÍVE (aby nedocházelo k dalšímu poškozování tkáně štítné žlázy) nasadit nějaké velmi silné antioxidanty.

Samozřejmostí by mělo být odkyselování organismu, takže doma by neměly chybět produkty s vápníkem (alespoň dvě balení) – obsahuje proti jiným produktům menší a přiměřenější množství vápníku v podobě výborně vstřebatelného mléčnanu vápenatého. Navíc je zde vápník doprovázen dalšími zásadotvornými minerály. Proto bude mít větší šanci pomáhat všude, kde je ho potřeba, aniž by se vysrážel někde, kde být nemá. To občas hlásí zklamaní klienti – v jakém komerčním produktu dvojsečný vápník užívali a kde všude jim po takové „odborné léčbě“ zkalcifikoval (ledviny, velké cévy a v jednom případu také oční kapiláry).

Cordyceps, nejúčinnější regenerační produkt, jaký jsem na sobě vyzkoušel a proto se za něj velmi přimlouvám. Dávkování od 1-0-0 do 3-2-0 podle váhy a finančních možností. Neužívat pozdě odpoledne nebo večer – přebytek energie by mohl bránit ve spánku.

Tělo poté, co mělo doplněný příjem stopových prvků, v řadě případů daleko ochotněji reaguje na jiné regenerační či harmonizační látky. To je zkušenost, která mne i některé mé kolegy lékaře i léčitele (skutečné senzibily, ne podvodníky) přivedla k doporučení přidávat koloidní minerály do různých léčebných kombinací. Mnohdy postačí jen jedno či dvě balení na začátku jakékoliv regenerační terapie. Máme totiž odpozorováno, že pozitivní působení stopových koloidních prvků dlouhodobě přetrvává a jen pozvolna klesá, takže další zopakování stačí třeba až po půlroce (například z finančních důvodů).

Několik důležitých poznámek týkajících se chybných rozhodnutí v oficiální medicíně (aneb na co si samy musíte dát pozor)

Jakmile se regenerace ŠŽ (při původně snížené funkci) začne dařit, náhradní hormony se postupně stávají nadbytečnými. Je proto nutné včas vypozorovat subjektivní příznaky jejich předávkování, dávkování snižovat (třeba i dělením tablet) a pak úplně vysadit. Klientkám může život trochu komplikovat i to, že se o nově vzniklé situaci někdy jen těžko domluví se svým endokrinologem, který tuto možnost regenerace ŠŽ nezná a u klientek automaticky předpokládá doživotní užívání náhradních hormonů. Zvláště pokud se na přírodní medicínu dívá s despektem.

V některých případech nemusí být zdravotní problémy od špatné funkce štítné žlázy, přesto mohou souviset s jejími hormony. Ty mohou mít v krvi sice statisticky „normální “ hodnoty, ale cílové buněčné receptory na ně mohou chybně reagovat – buď nedostatečně, nebo naopak nadměrně. Samotné hodnoty hormonů v krvi totiž vůbec neříkají nic o funkci celého hormonálního systému týkajícího se ŠŽ. Daleko důležitější pro zdravotní stav člověka je, jak citlivě reagují jeho buněčné receptory na hormonální signál a jak intenzivní je výsledná odpověď buněčného metabolismu.

Pomineme-li úvahu nad přesností laboratorních výsledků, ve hře jsou evidentně ještě jiné funkční parametry – především individuální citlivost tkání na hormonální impulz. Množství hormonů v krvi je jedna věc, ale klíčové nakonec je pouze jejich konečné působení.

Tímto způsobem mohou vzniknout klinické příznaky hyperfunkce nebo hypofunkce štítné žlázy bez ohledu na to, jaké jsou hodnoty hormonů v krvi. Potkal jsem klientky, jejichž hodnoty hormonů štítné žlázy byly hluboko pod „normu“ a přesto klientky neměly vůbec žádné příznaky hypofunkce. Opakovaně jsem se při své poradenské činnosti setkal také s klientkami, které „již od dveří“ jevily dost evidentní známky předávkování či pod-dávkování, ale jejich ošetřující endokrinologové byli s nastaveným dávkováním spokojeni, protože při laboratorní kontrole krve jim vyšlo, že hladina hormonů je TABULKOVĚ přiměřená. V těchto případech bylo evidentní, že pacientka má sníženou či naopak zvýšenou citlivost na podávaný náhradní hormon a že by bylo pro její zdraví daleko důležitější řídit se klinickými známkami předávkování či pod-dávkování. Tak to dělávali zkušení endokrinologové ještě v dobách, kdy laboratorní vyšetření nebyla běžně k dispozici a lékař musel při své práci daleko více analyzovat subjektivní i objektivní potíže klienta.

Ale pečlivému dotazování na zdravotní pocity se leckterý současný „odborník“ evidentně nevěnuje – vždyť nepídit se pracně po tom, co klienta doopravdy trápí a reagovat jen výsledky vyšetření je tak pohodlné.

Důležité je tedy to, jaké máte potíže. Vaše vlastní zdravotní pocity daleko přesněji (než nějaké číslo na papíru) ukazují to, co jediné je pro vás důležité – zda vaše tělo má přiměřenou či nepřiměřenou reakci na hormonální signál štítné žlázy. Zvláště žádoucí je to v situaci, kdy pacientka zřetelně trpí nesprávně vedenou léčbou.

Proto moje doporučení zní – přestaňte se nechat pasivně „léčit“ a začněte samy sebe aktivně uzdravovat.

TRVALE ODSTRAŇOVAT PŘEKYSELENÍ ORGANISMU je další významný krok, jak celý proces regenerace ŠŽ významně posílit. PŘEKYSELENÍ ORGANISMU totiž dokáže „rozleptáním“ (lidově řečeno) poškodit cokoliv v lidském organismu. Mimo jiné je chronické překyselení organismu (v souvislosti s tzv. volnými radikály) schopno vyvolat zánět, tvorbu nezhoubných „uzlíků“ nebo cyst kdekoliv v těle. Také je považováno za hlavního původce všech druhů rakoviny – včetně rakoviny štítné žlázy.

Proto každému, kdo má opravdový zájem pečovat o své zdraví, doporučuji měřit si pH moči – zpočátku co nejčastěji, později stačí již jen občas zkontrolovat situaci. Konkrétní hodina není podstatná, daleko důležitější je vzpomenout si (a nejlépe zapsat heslovité poznámky), co měření předcházelo pár hodin dozadu – co jste jedli i jaká byla vaše duševní situace. Možná budete překvapeni, jak je psychika pro výsledné pH stejně důležitá jako samotný jídelníček.

K měření moči doporučuji používat pouze tzv. selektivní indikátorové papírky, protože měří mnohem přesněji než v lékárnách běžně prodávané univerzální papírky na měření moči. Selektivní mají podstatně bohatší stupnicí pH. Jsou to například tyto:

Indikátorové pH papírky

Výsledné hodnoty mi pak můžete poslat do naší internetové poradny.