Stále více Evropanů trpí metabolickým syndromem

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Už nejen ve Spojených státech amerických, ale i v Evropské unii rapidně narůstá počet lidí s obezitou, která je základním předpokladem vývoje metabolického syndromu. Součástí této diagnózy je kromě obezity soubor dalších závažných poruch zdraví, resp. onemocnění, která významně zkracují život nebo alespoň zhoršují jeho kvalitu. Jde zejména o zvýšené hodnoty krevního tlaku – hypertenzi, poruchu glukózové tolerance, resp. cukrovku, poruchu tukového metabolismu ve smyslu zvýšené hladiny triglyceridů v krvi a snížené hodnoty tzv. „dobrého“ – HDL cholesterolu. Stačí, aby byly kromě obezity přítomny další dva faktory ze čtyř právě jmenovaných, a máme před sebou jedince s metabolickým syndromem. V současnosti se toto onemocnění týká již více než třetiny dospělých Evropanů.

PŘÍČINY (RIZIKOVÉ FAKTORY)

V čem spočívá tento nelichotivý nárůst populace s metabolickým syndromem? Je to hlavně v důsledku špatné životosprávy, nevhodných stravovacích návyků a v nedostatku pohybu. Tím, že organismus dlouhodobě přijímá více kalorií, než stačí spálit (metabolizovat), tyto se ukládají do nežádoucí zásoby v podobě tuku. Dochází též k rezistenci tkání (buněk) na inzulin, který tak ztrácí schopnost štěpit (spalovat) cukry, což vede ke vzniku cukrovky. Ta dále zhoršuje metabolické procesy v organismu, poškozuje cévy, urychluje arteriosklerózu, vede k dalšímu zvyšování krevního tlaku, poškozování ledvin, sítnice oka, postižení periferních nervů (neuropatii) atd. Tomuto bludnému kruhu latinsky říkáme circulus vitiosus.

PREVENCE

Dá se mu zabránit zdravou pravidelnou životosprávou s dostatkem aktivní fyzické činnosti, nekonzumováním množství kalorických mastných a sladkých jídel. Stejně důležité je nepodceňovat pravidelné kontroly zdravotního stavu, zejména již zmíněných ukazatelů zdravotních rizik vedoucích k rozvoji metabolického syndromu: sledování krevního tlaku, hladiny krevního cukru, triglyceridů a cholesterolu včetně HDL. Nezbytností je hlídání si normální tělesné hmotnosti, kterou můžeme sledovat nejen na osobní váze a výpočtem BMI (indexu tělesné hmotnosti), ale také pomocí měření obvodu pasu krejčovským metrem. Největším problémem u metabolického syndromu je předčasný vznik závažných kardiovaskulárních chorob – především srdečního infarktu a mozkové mrtvice. Proto, pokud se podaří předejít metabolickému syndromu, výrazně se zmenší riziko těchto onemocnění zkracujících život.