Spouštěcí faktor

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jistě si pamatujeme ze školních časů různé experimenty s vytvářením Pavlovova reflexu, založeném na opakujícím se stimulu, kterým si vytvoříme podvědomou reakci. Mechanizmus mozkové činnosti a vytváření různorodých myšlenkových asociací při spojování prožitých událostí (proces učení) umožňuje člověku zachování vlastní existence, přizpůsobení se životním podmínkám apod. U každého jedince probíhá již od narození (a snad ještě dříve) jedinečný vývoj podvědomí. Utváří se zde vlastně hlavní nadřízený mechanizmus kvality života jedince.

Tělo je řízeno velkým regulačním systémem, který se zhruba skládá z imunity, hormonů a psychiky (TROJNOŽKA). Dá se říci, že MYSL (podvědomí – filozofie a duchovní plán) ovlivňuje řídicí centrum = mozek, a ten přes hypofýzu ovládá štítnou žlázu, pohlavní vnitřní orgány, imunitu. Na tento systém stále působí různé vnější a vnitřní faktory.

Trigger faktor je spouštěč, můžeme jej také nazvat stresem. Je to impuls, něco, co formuje začátek nemoci, nebo něco, co nemoc udržuje v akci (zdraví rodiče – zdravé děti). Trigger faktor může  být hmotný, například si připomeneme alergen, na který imunitní systém reaguje přehnanou reakcí – kýcháním, slzením… Virus a tělo se brání teplotou, bakterie vyprovokuje zánět… Většinou je ale trigger faktor nehmotný. Obecně je to nepohoda, stres, nějaké trápení. Vytváří špatný program v mysli, v podvědomí zanechává hlubokou rýhu, člověk si to dlouho bere, nedokáže se s tím smířit, bolí ho to, trápí se tím, je smutný, depresivní, začíná se na všechno dívat černě, v jeho hlavě vzniká chybný program pro zdraví a nemoc.

Příklad:
Při práci s klientem a při tvoření jeho životní časové osy mi 45letý člověk napíše: V dětství jsem vlastně nestonal, jen jsem prodělal nějaké angíny. A jako mimochodem připíše… Když jsem začal chodit do školky, byla tam jedna učitelka a ta mne nutila pít mléko, od té doby jej nesnáším.

Tato poslední informace ukazuje na trigger faktor. Dnes po 40 letech si nepamatuje podrobnosti o angínách, ale stále má v hlavě situaci učitelky a nuceného nápoje. V jeho hlavě se vytvořil negativní program – nesnáším mléko. Často zjistíme, že onen člověk má s mlékem potíže, špatně jej tráví, chybí mu enzym, má na mléko alergii apod.

Jaké jsou Vaše spouštěcí mechanizmy?

Kterákoli osoba, věc nebo aktivita, kterou máte spojenou s určitým jednáním, je spouštěcí mechanizmus. A dnes si musíme dávat pozor i na nevyžádané a zneužívané spouštěcí mechanizmy. Běžný spouštěcí mechanizmus jídla je např. sledování televize. Všichni jsme to zažili: V televizi běží reklama na nové sušenky, dostaneme na ně chuť a už běžíme prozkoumat lednici, jestli by se v ní něco podobného nenašlo. Pokud nemůžeme najít něco podobného, spokojíme se nakonec s čímkoli jiným k jídlu. A to jsme před reklamou ani neměli hlad. Někdo jiný je zase zvyklý si vždy při sledování večerního programu otevřít sáček chipsů a sníst je. Sledujete reklamu, potom přijdete do obchodu a podvědomě sáhnete po výrobku, který jste v reklamě sledovali.

Je třeba zmínit, že díky negativním trigger faktorům, vznikají moderní nemoci – kouření, nadváha, mentální anorexie, gamblerství a jiné závislosti – a že mezi novodobé trigger faktory patří očkování, piercing, holení chloupků u žen, mobilní telefonování, tzv. adrenalinové sporty apod.