Slunce a UV záření

cm surfari

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Letní počasí nás láká ven do přírody. Lidé se chodí koupat, opalovat a odpočívat. Letní horko a sluneční paprsky však našemu zdraví ne vždy svědčí. Nejcitlivější skupinou jsou hlavně kojenci, malé děti, staří lidé, obézní jedinci a osoby s onemocněním srdce a oběhové soustavy. Zdravotní problémy způsobují především vysoká teplota a UV záření.

SLUNCE A TEPLO

V létě jsou teploty vzduchu obvykle vyšší než naše teplota kůže. Díky tomu může dojít k nárůstu příjmu tepla a důsledkem toho by mohlo dojít k porušení teplotní rovnováhy. Naše tělo se pravidelně ochlazuje uvolňováním tepla do okolí, ale při vysokých teplotách je to velmi obtížné. V letních měsících navíc přijímáme teplo i slunečním zářením a tím pádem nám nepřetržitě stoupá jeho výdej. To vše má za následek zvýšené pocení a neustálý pocit žízně.

Teplo může způsobovat tato onemocnění

1. Mdloba z horka
Mdloba souvisí s dlouhodobým působením vysokých teplot (dochází k přehřátí těla) a zpravidla s delším stáním. Dochází k nedostatečnému prokrvení mozku z horka a k velkým ztrátám tekutin při pocení. Příznaky jsou bledost obličeje, zívání, studený pot na čele, zrychlený dech, nevolnost, malátnost, závrať. Abychom  předcházeli mdlobě, je důležité, abychom dostatečně pili, občas jsme se ochlazovali a nestáli dlouho na jednom místě.

Co dělat při mdlobě?

 • Postiženého odneseme na chladné, stinné místo, položíme ho naznak s mírně sníženou hlavou, zvedneme mu mírně dolní končetiny.
 • Uvolníme mu krk a hrudník.
 • Dáváme mu studené obklady nebo led, můžeme ho jemně postříkat studenou vodou (hlavně ochlazujeme hlavu!). K rychlejšímu probrání z mdloby pomáhá mírné pleskání po tvářích nebo přičichnutí k látce s ostrou vůní.
 • Pomalu nahrazujeme tekutiny. Nejvhodnější je iontový nápoj nebo osolená voda (1 čajová lžička soli na litr tekutiny), velmi dobrý je studený velmi mírně oslazený čaj s citronem.
 • Při bezvědomí urychleně zabezpečíme lékařskou pomoc.

2. Tepelné vyčerpání
Tepelné vyčerpání je spojeno se ztrátou tekutin. Má podobné příznaky jako mdloba, ale protože se jedná o delší stav, může se ještě projevovat poruchami jednání, zmateností, podrážděností i deliriem. První pomoc i předcházení tohoto stavu je stejné jako u mdloby.

 

3. Křeče z horka
Křeče z horka jsou spojené s těžkou tělesnou námahou při vysokých teplotách a s velkými ztrátami tekutin a iontů. Dochází k bolestivým svalovým záškubům nebo křečím. První pomoc i předcházení tohoto stavu je stejné jako u mdloby. Při dostatečném přísunu tekutin i iontů se stav velmi rychle spraví.

 

4. Úpal
Úpal, jinak přehřátí, vzniká v dusném, v tepelném prostředí. Naše tělo přestane odvádět nadbytečné teplo. Úpal se projevuje nejdříve bolestmi a návaly krve do hlavy, hučení v uších, nevolností a pocitem tíže, závratí a žízní. Postižený je citlivý na světlo, dělá se mu tma před očima, začne ho bolet břicho, objeví se průjmy. Kůže je horká a zarudlá, zornice očí rozšířené. Teplota těla vystoupí až na 40° C. Při přehřátí jde vše rychleji a postižený může upadnout rovnou do bezvědomí.

 

5. Úžeh (sluneční úpal)
Úžeh vzniká silným účinkem slunečních paprsků na lidské tělo. Obvykle je spojován i s úpalem. Příznaky jsou podobné jako u úpalu. Avšak nesnaží-li se člověk vyhledat pomoc a nechá i dále působit slunce, příznaky úžehu se zpravidla stupňují. Na rozdíl od úpalu se obtíže mohou ukázat až s několikahodinovým zpožděním (např. v noci po slunění). Abychom předcházeli úžehu, je důležité, abychom dostatečně pili, občas jsme se ochlazovali (koupání, sprchování, zvlhčování kůže, zvlhčování vlasů zvláště u dětí) a nosili pokrývku hlavy.

 

Co dělat při úpalu nebo úžehu?

 • Postiženého okamžitě uložíme na chladné, stinné místo s podloženými nebo zvednutými končetinami. Při úžehu raději zvednout hlavu.
 • Uvolníme mu šaty na krku a na hrudníku.
 • Přikládáme mu studené obklady na hlavu, na krk a na hrudník. Dáváme mu studené obklady nebo led, můžeme ho jemně postříkat studenou vodou (hlavně ochlazujeme hlavu!).
 • Pomalu nahrazujeme tekutiny. Nejvhodnější je iontový nápoj nebo osolená voda (1 čajová lžička soli na litr tekutiny), velmi dobrý je studený velmi mírně oslazený čaj s citronem.
 • Při bezvědomí stabilizujeme jeho polohu. Při selhávání životních funkcí je důležitá jejich opora (umělé dýchání, nepřímá masáž srdeční).
 • Urychleně zabezpečíme lékařskou pomoc.

UV ZÁŘENÍ

Pokud by UV záření, které vzniká jako součást slunečního záření, pronikalo přímo až na naši zem, byly by jeho účinky na život smrtící. Naštěstí se však při dopadu na Zem rozptyluje v ionosféře, v ozonosféře a v ostatních vrstvách atmosféry (vodní páry, aerosoly,…). Čím déle UV záření prochází atmosférou, tím menší je jeho působení na zemském povrchu.

Důsledkem porušení ozónové vrstvy dochází ke zvýšení jeho propustnosti a to má za následek vznik zdravotního rizika pro citlivé jedince (hlavně malé děti). Ve větších dávkách může UV záření poškodit zrak a kůži.

Co to vlastně UV záření je?
Ultrafialové záření (UV) je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo. Zaujímá spektrální oblast vlnových délek od 100 – 400 nm.

UV záření můžeme rozdělit podle biologických účinků do tří skupin:

 • dlouhovlnné UVA záření (315 – 400 nm) – obvykle nezpůsobuje ani akutní zčervenání kůže, ani pálení.
 • středněvlnné UVB záření (280 – 315 nm) – zpravidla způsobuje akutní a chronické poškození kůže.
 • krátkovlnné UVC záření (280 – 100 nm) – je absorbováno ozónovou vrstvou a na zemský povrch nedopadá.

Kromě UVC záření ozón absorbuje i velkou část UVB záření, což znamená, že UV záření na Zemi je tvořeno UVA (90 – 99%) a malou částí UVB (1 – 10%).

UV záření a jeho účinky

Díky tomu, že UV záření neproniká do hloubky tkání, nejcitlivějším orgánem jsou tak kůže a oči (oční spojivky a rohovka, u dlouhovlnného UVA pak také oční čočka). Průnik UV záření normální kůži je jen do hloubky 0,6 mm. Dostatečná dávka UVA tak vyvolává zhnědnutí kůže, které vzniká nedlouho po ozáření, avšak trvává jen krátkou dobu. Díky ozářením UVB paprsky dochází ke zčervenání kůže a popřípadě k tvorbě zánětu až puchýřů. Po odeznění těchto projevů kůže zhnědne a toto zhnědnutí má trvalejší povahu.

V oku absorbuje UV záření spojivka a částečně i rohovka. Po ozáření oka UV paprsky může dojít po 30 minutách až 24 hodinách prudkému zánětu spojivek a rohovky provázený zpravidla zánětlivou reakcí kůže očních víček a kůže obličeje. Příznaky mizí bez následků během 48 hodin.

Z pozitivních účinků UV záření lze uvést tvorbu vitamínu D a zpracování vápníku. Vitamín D se ukládá do kůže, jater, mozku a kostí. Účinně řídí metabolismus vápníku a podporuje vstřebávání vápníku ve střevě, ukládání vápníku do kostí a reguluje dynamickou přestavbu kostí.

Obecné shrnutí účinků

Pozitivní účinky UV

 • Syntéza vitamínu D
 • Produkce melaninu

Nepříznivé účinky UV záření

 • Šedý zákal
 • Poškození DNA

Akutní účinek UV

 • olupování kůže
 • otoky
 • spálení pokožky
 • předčasné stárnutí

Chronický účinek UV

 • povolení podkožního vaziva
 • suchost kůže
 • pigmentové skvrny
 • tvorba vrásek
 • předčasné stárnutí kůže a celého organismu
 • karcinomy

Ochrana před UV zářením

1. V prvé řadě by měl člověk znát fototyp své kůže, aby se mohl účelně chránit.

Typy kůže a jejich reakce na sluneční záření

Typ kůže (popis) Označení Reakce na slunění Ochranná reakce kůže Možný čas pro první expozici bez reakce
I.
(kůže nápadně světlá, pihy husté, vlasy rezavé, oči modré, zřídka hnědé; prsní bradavky velmi světlé)
Keltský typ
(2 %)
vždy těžký žádná
červená kůže bez pigmentace, za 1 – 2 dny se loupe
5-10 minut
II.
(kůže trochu tmavší než I., pihy řídké, vlasy blond až hnědé, oči modré, zelené, šedé; prsní bradavky světlé)
Evropan se světlou pletí
(12 %)
vždy silný velmi slabá pigmentace, kůže se loupe 10-20 minut
III.
(kůže světlá, světle hnědá; pihy žádné, pigmentové névy hnědé, prsní bradavky tmavší)
Evropan s tmavou kůží
(78 %)
zřídka mírný Průměrná reakce s pigmentací 20-30 minut
IV.
(kůže světle hnědá, olivová; pihy žádné, pigmentové névy tmavé, vlasy tmavé, oči tmavé, prsní bradavky tmavé)
Středomořský typ
(8 %)
téměř nikdy rychlá reakce, hluboká pigmentace 40 minut

Zdroj: www.ubmi.cvut.cz/zivotni_styl/obytne_prostredi/obytne_prostredi.htm

Definice základních kožních fototypů

Typ kůže Hnědne Zrudne Barva vlasů Barva očí
I. Nikdy Vždy Rusé Modré
II. Občas Většinou Blond Modrozelené
III. Vždy Někdy Hnědé Šedohnědé
IV. Vždy Nikdy Černé Hnědé

Zdroj: www.chmi.cz/meteo/ozon/brewerweb/data/UVB.html

Hodnoty slunečního ochranného faktoru (SPF – sun protection factor) doporučené pro jednotlivé fototypy kůže při prvním opalování

UV-index Kožní fototyp
I. II. III. IV.
1 – 3 15 10 5
4 – 6 25 20 10 5
7 – 9 40 30 20 15
10 – více 50 40 30 20

Co to je UV-index?

UV-index nás informuje o působení UV záření na lidskou kůži při tvorbě erytému – zrudnutí (zánětu kůže) – to znamená, že nám podává zprávu o negativním vlivu UV paprsků na lidský organismus. Více o UV-indexu a o jeho aktuálním stavu naleznete na těchto internetových stránkách www.chmi.cz/meteo/ozon/o3uvb.html

UV index Druh expozice Potřebná ochrana Poznámky
rovno nebo > 2 Nízká Není třeba
3 – 5 Mírná Je třeba ochrany Během poledne zůstat raději ve stínu. Mít vhodné oblečení, pokrývku hlavy a případně se natřít ochranným krémem.
6 – 7 Vysoká
8 – 10 Velmi vysoká Je třeba vyšší ochrany Během poledne raději nevycházet ven. Vhodné oblečení, pokrývka hlavy a nátěr ochranným krémem je nutností.
11 – více Extrémní

Zdroj: Guidelines for safe recreational water environments.

2. Člověk by měl vědět, co nejvíce o možnostech ochrany. Měl by si pečlivě vybrat krém na opalování (podle typu své kůže). Zvýšenou ochranu před UV zářením potřebují hlavně malé děti, protože jsou nejcitlivější skupinou. Kojence před sluncem chráníme a děti do tří let by měli být na slunci jen minimálně. Děti od tří let by měly být mazány opalovacím krémem s faktorem 15 – 30, obnova krému by měla být častá. Nezapomeňte dětem dát pokrývku hlavy a sluneční brýle.

Opalovací krémy si nanášejte půl hodiny před sluněním a obnovujete pravidelně po 1 – 2 hodinách nebo po koupání, pocení atd. Po ukončení opalování bychom se měli namazat přípravky po slunění.

3. Sebou na pláž by si člověk neměl zapomenout vzít krém na opalování s vhodným faktorem, brýle s filtrem (nejlépe takové, které poskytují 99 – 100% UVA a UVB ochranu), přikrývku na hlavu (nejlépe s širokou krempou – chráníte si tak oči, uši, obličej a krk) a vhodný typ ošacení (např. volné pletené oblečení, …).

4. Pokud berete léky, nezapomeňte se informovat u svého lékaře, jestli některé z těchto léku nemohou zvyšovat citlivost na sluneční záření.

5. Pokud možno vyhýbejte se slunci v poledních hodinách, kdy intenzita UV záření je dvakrát vyšší než v 10 nebo 16 hodin.