Šišák zlepší kondici mozku

cm sisak bajkalsky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Šišák bajkalský je rostlina po staletí hojně využívaná tradiční čínskou medicínou a v posledních letech prožívá velký návrat na výsluní. Nejnovější výzkumy totiž prokázaly, že některé látky obsažené v šišáku mají epigenetické účinky, a jsou tedy schopny ovlivňovat aktivitu řady genů. Pojďme se nyní podívat na to, jak nám šišák může pomoci nejen udržet mozek v dobré kondici, ale i zmírnit některé psychické potíže.

Šišák bajkalský obsahuje účinné látky, jako jsou bajkalein (baicalein), bajkalin (baicalin) či wogonin, které mají jednu důležitou vlastnost: jsou schopné překonávat bariéru mezi krevním oběhem a mozkem, a proto mohou působit přímo na určité mozkové struktury. Jejich vliv na kondici mozku, jeho ochranu před různými nepříznivými vlivy i na různé psychické potíže je proto výraznější než u jiných přírodních substancí.

Sníží úzkost, zlepší pozornost

Wogonin a bajkalein obsažené v šišáku se dokážou v mozku vázat na GABA receptory. Jde o místa, kam se za normálních okolností váže kyselina gama-aminomáselná, což je neurotransmiter (látka zprostředkující přenos nervových vzruchů) s tlumivými účinky. Wogonin se přitom váže přímo na benzodiazepinové vazebné místo, tedy tam, kam jinak míří léky ze skupiny benzodiazepinů, které se používají proti úzkosti. Bajkalein i wogonin jsou navíc velice účinné i proti křečím.

Šišák, zvláště v něm obsažený bajkalein, má navíc proti anxiolytikům jednu velkou výhodu: na rozdíl od nich se totiž váže pouze na některé podjednotky GABA receptorů, takže sice dokáže účinně tlumit úzkost, ale přitom nemá vyloženě sedativní účinky, nezpůsobuje nadměrnou ospalost či útlum pozornosti, a proto je možné jej užívat například při řízení či jiných činnostech náročných na pozornost.

Naopak platí, že šišák schopnost udržet pozornost poměrně účinně zvyšuje, což ocení lidé s poruchami pozornosti, zvláště s těmi spojenými s hyperaktivitou. Podle vědců to pravděpodobně souvisí se schopností blokovat dopaminové přenašeče.

Pro lepší paměť i schopnost učení

Pozitivní účinky na paměť jsou nejlépe prozkoumány především v souvislosti s vážnými poruchami paměti, které provázejí Alzheimerovu chorobu. Velmi nadějně vypadají zejména ty studie, které zkoumají působení šišáku proti paměť narušující kyselině ibotenové, která v mozku způsobuje podobné změny jako Alzheimerova choroba. Oroxylin A, látka obsažená v šišáku, dokáže navíc zmírňovat přímo i poruchy paměti vyvolané beta‑amyloidními plaky, které se vyskytují v mozku nemocných osob.

Šišák ovšem prokazatelně funguje i proti úbytku paměťových schopností, který souvisí se stárnutím, a při pokusech na myších byl potvrzen i příznivý vliv nejen na paměť, ale i obecně na schopnost učení a další kognitivní schopnosti v případě mladých jedinců.

Jedním z důvodů pozitivních účinků na paměť je pravděpodobně fakt, že obsažený oroxylin A podporuje tvorbu nových nervových buněk, zvláště pak v oblasti hippokampu, což je oblast mozku zodpovědná mj. za paměť. U Alzheimerovy choroby je navíc hippokampus jednou z prvních oblastí mozku, která utrpí závažné poškození.

Ochrání mozkové buňky

Látky obsažené v šišáku také dokážou efektivně chránit buňky proti různým destruktivním vlivům. Bajkalein například velmi účinně ochraňuje buňky před ischemickým poškozením, které vzniká v důsledku nedostatku kyslíku třeba při mozkové mrtvici.

Zajímavým účinkem, který může přispět k prevenci a léčbě Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, je pak snížení aktivace mikroglií, podpůrných nervových buněk, které jsou zapojeny do imunitního systému. Pokud jsou nadměrně aktivovány, dochází k produkci zánětlivých cytokinů, které přispívají k úbytku kognitivních schopností při zmíněných chorobách. Wogonin i oroxylin A obsažené v šišáku přitom dokážou aktivaci mikroglií účinně potlačovat.

Pomůže při stresu i depresích

Bajkalein obsažený v šišáku má navíc ještě další dva významné účinky na psychiku: za-prvé zlepšuje odolnost vůči stresu a za-druhé má antidepresivní efekt, a to bez vedlejších účinků typických pro antidepresiva.