Sám sobě přítelem III – Hledat příčinu nebo smysl?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Je mnoho lidí, kteří hledání příčiny své nemoci zasvětil celý svůj život. Pokud vám někdo propíchl pneumatiku, příčinu můžete vidět v hřebíku, který vězí ve vaší pneumatice, v alkoholu, kterým byl posilněn vandal, v jeho výchově, v jeho genech nebo v tom, že jste si auto nedali do garáže nebo na placené parkoviště.

Příčin můžete najít velmi mnoho, podle toho, kde hledáte. Ale stejně tak ji můžeme najít v neuspokojivém manželství rodičů vandala. A zde můžeme skončit. Nebo jít dále. Proč bylo neuspokojivé? Jaká byla manželství prarodičů? A proč? Všimněte si, že můžeme jít velmi, velmi daleko. Připomíná mi to jeden vtip: Muž hledá brýle pod pouliční lampou. Přijde k němu jiný muž a hledá s ním. Když stále nemohou nic najít, ptá se: „A ztratil jste ty brýle tady“? „Ne“, odpoví hledající, „tamhle u té zdi“. „A proč je teda hledáte tady a ne tam? „nechápavě se ptá ten druhý. „Protože tam je tma a tady se hledá líp.“ Hledat smysl znamená něco jiného. Místo, abychom hledali příčinu v minulosti a ve vnějším světě, hledáme důvod, proč jsme si sami do svého života zavolali příčinu, aby vyvolala problém, který nás upozorňuje na skutečný smysl nemoci. Smysl je příčina všech příčin. Příčin jsou tisíce, zatímco smysl nemoci je jen jediný. Příčina může být jen tělesná nebo jen emocionální. Naproti tomu smysl se týká mysli i těla, emocí i logiky. Souvisí s minulostí, je v přítomnosti a je vztažen i do budoucnosti (vede člověka na jeho cestě k celistvosti). Jakmile pochopíme smysl nemoci, všechny ostatní příčiny ztrácejí důležitost. Pokud tuto lekci pochopím, přijmeme a naučíme se smysl nemoci získat jinak, nemoc nebo bolest může v klidu sama odejít. Pokud to neuděláme, přijde jiná příčina a jiný problém, abychom se k tomuto smyslu dostali skrze jinou nemoc nebo problém. Jakmile pochopíme smysl nemoci, automaticky dochází nejen k uzdravení, ale i k harmonizaci jedince i celku. Skutečné porozumění znamená pochopit na všech úrovních. Přetrvávání příznaku znamená, že jsme ještě nepochopili úplně. Až pochopení na všech úrovních – rozumové, emocionální, duševní i tělesné – vede k vyřešení.

Na příčinu i smysl se ptáme otázkou Proč. Ale příčina odpovídá „Protože…“, zatímco smysl „Aby…“. Rozhoduje realita – metoda založená na důkazech. Není důležité, zda věříte tomu, co jsem napsal. Pokud je to funkční, musí to fungovat i bez víry. Já osobně pracuji velmi rád se skutečnými skeptiky, protože jsem jím i já. Skeptik je ten, kdo neví, dokud se nepřesvědčí. Naopak člověk, který zná odpověď, aniž si to vyzkoušel, je věřící. Nikoliv v boha, ale ve svou všeznalost. Stejně tak není důležité, zda věříte, jestli je příčina v těle nebo mysli nebo v obou. Vaše vyléčení ukáže, kde byla. Až když se vám uleví, poznáte, kde byla příčina a smysl vaší nemoci. Není důležité, co říkáme, ale jaký je výsledek. Pokud u vás tento přístup nebude fungovat, znamená to, že je třeba najít další zákonitost, aby mohlo být lépe i vám. Proto jsem vděčný za každého klienta, pro kterého tento přístup nefunguje, protože právě díky němu můžeme pochopit další princip. Každá z technik používaných Přátelskou terapií byla objevena prací s lidmi se skutečnými problémy. Nejedná se o žádnou filozofii, ale o postupy odpozorované ze života. Žádná dogmata nebudou nikdy tak chytrá, jako jedna jediná vteřina našeho ŽIVOTA. Proto pojďte zpochybňovat vše, co je zde napsáno, možná najdeme ještě jednodušší a účinnější řešení. Není třeba složitých vysvětlení, pokud funguje jednoduché. Klienti to obvykle popisují jako náhlou úlevu, moment uvědomění nebo jakoby z nich náhle něco spadlo. Trvalost úlevy indikuje, že jsme vyhmátli tu pravou příčinu a smysl nemoci.

Změna v přístupu k nemoci
Když se snažíme příznak nebo nemoc zničit, napne všechny síly k tomu, aby uhájila svoji existenci. Přátelská terapie proto používá zcela opačnou strategii – pojďme se spřátelit, abych dostal dar, který mi přinášíš a Tebe uzdravil. Pokud si uvědomím, že bolest sama trpí bolestí, mohu snadno připustit možnost, že se uzdravit nechá ráda. Pokud Vám tato slova připadají divná, přijďte na přednášku a budete se moci přesvědčit, zda to může být pravda. (Možná se vám může zdát, že je to až moc krásné na to, aby to mohla být pravda. Rozumím tomu. Je jen na vás, jestli se dovolíte přesvědčit o tom, jak to je. ) Klient se pak od nového přítele (bývalé bolesti) dozví jeho smysl a někdy pak dokonce i pozná, že ho nemoc chránila před něčím daleko závažnějším. Již dvakrát se mi stalo, že klient se rozhodl si nemoc ponechat, protože cítil, že kdyby se uzdravil, musel by onemocnět někdo místo něj. Pokud se takto klient sám rozhodne, podporujeme ho, pouze se ho ptáme, zda neexistuje možnost, aby se uzdravil takovým způsobem, který bude ku prospěchu i všem ostatním členům jeho rodiny. Pokud klient pochopí, jaké výhody mu nemoc přináší, může je získat jiným, zdravějším způsobem. Ale dokud si je nepřipustí, nemůže nemoc odehnat a pokud ano, hrozí, že se vrátí pod názvem závažnější diagnózy.

Orientace na pozitivní řešení, nikoliv jen na odstranění příznaku
Terapeut přátelské terapie ví, že každý negativní pocit v sobě skrývá dar. (Např. smutek se po uzdravení stane radostí, strach klidem, beznaděj nadějí, sevření uvolněním.) Proto se nikdy nepokouší o potlačení, ale vždy jen a pouze o řešení, které přináší nejen úlevu od příznaku, ale i daleko víc pozitivních tělesných i emočních pocitů a tím zprostředkovaně i větší vitalitu, životaschopnost a odolnost vůči vnějším vlivům. Tato metoda je rychlá a současně bezpečná právě proto, že nenutí klienta k žádné změně, jde bez síly zvnějšku a tím potencuje motivaci ke změně u klienta samého. Není zde žádné „Musíš“, „Měl bys“, „Máš“ nebo „Chci, abys“, ale jen a pouze: “ Co chceš ?“

Námitky:

  • Připadá mi, že příčiny všeho vidíte jen v psychice. S tím nesouhlasím. Odpověď: Naše tělo je řízeno naší nervovou soustavou v součinnosti s hormonálním a imunitním systémem. Nejjednodušší způsob, jak ovlivnit řízení našeho těla, je přes psychiku. Příčiny jsou současně v těle, psychice, hormonálním i imunitním systému. Avšak, když chcete změnit systém, je třeba se zaměřit na jeho řídící část. Přirovnání: Když chcete prosadit nový zákon, musíte ovlivnit buď miliony voličů, aby vám dali hlas nebo 200 poslanců. Co je jednodušší ? Proto se zabývám víc ředitelem našeho těla (psychikou), než jednotlivými zaměstnanci. Pokud bude vedení dělat správná rozhodnutí, bude celé tělo v pořádku.
  • Nechci chodit na psychoterapii, protože se tam probírají moc soukromé věci. Odpověď: Sám sobě přítelem není psychoanalýza. Sám si určujete, o čem nechcete mluvit a výhoda Přátelské terapie je v tom, že umí pomoci, aniž byste sdělovat mnoho soukromých podrobností.
  • Nevěřím těmhle věcem. Odpověď: Já také ne. Proto si je zkouším, abych si mohl ověřit, co funguje a co ne. Nevěřit pro mne znamená nevědět předem. A možná, že se jen něčeho bojíte. Pak Přátelský terapeut bude respektovat Váš strach a nebude vás k ničemu nutit.
  • Připadá mi to moc jednoduché. Odpověď: Pokud to chcete mít složité, existuje nespočet složitých metod. Nemusíte si všechno vyřešit hned. Odpověď 2: Není to snadné udělat. Znamená to podívat se na „dno své duše“. Ale postup skutečně jednoduchý je.
  • Teď jste mě vylekal. Odpověď: To jsem nechtěl. Pokud se bojíte jít do hloubky, nepůjdeme tam. Nikdo neurčuje, jak rychle a zda vůbec potkáte smysl své nemoci. I když zůstanete jen na povrchu, uleví se vám.
  • Skutečně to tak funguje ? Odpověď: Jsou lidé připravení na změnu a těm stačí málo. Lidé, kteří staví sami sobě překážky, se obvykle setkání s Přátelskou terapií vyhýbají. Pokud bych byl tak hloupý a nutil je ke změně proti jejich vůli, nemohlo by to fungovat. Respektujeme vhodný čas a tempo a každý má své vlastní. Co je pro jednoho příliš rychlé, bude pro jiného velmi pomalé. Funguje to jen tak, jak zákonitosti života dovolí.
  • Radíte? Odpověď: Nikoliv. Pouze pomáháme, abyste našel svou vlastní radu. Díky tomu začnete být blíž sám sobě a budete si schopen pomoci čím dál tím více sám. Zásadně nepodporujeme ani slovy ani skutky závislost na terapeutovi.
  • Na něčem podobném jsem byla. Pořád mi něco radil a odešla jsem a byla jsem na tom hůř, protože jsem věděla, co mám dělat, ale nevěděla, jak to dělat. Jen jsem se ještě víc obviňovala. Odpověď: V našem přístupu zásadně neradíme, ani neříkáme, co má klient dělat. Naopak mu pomáháme, aby se naučil, JAK udělat, CO ON CHCE. Proto není klient zahlcen informacemi. Naopak odchází s větším klidem v duši, protože je respektováno jeho tempo a jeho svět.

Tohle všechno dělám a nepomohlo mi to. Odpověď: Pak jste to možná dělal jen hlavou. Aby to fungovalo, musíte to procítit. Celým tělem. Nestačí o tom vědět, musím to cítit naplno.

Příklady z praxe:
Muž 25 let, bolest dolní části zad zhruba 20 let. Klasická medicína mu neuměla pomoci. Bolest zad ho chtěla upozornit na něco, co se má stát za dva roky. „Naprogramoval“ si autonehodu. Poté, co si tuto záležitost vyřešil a tento vzkaz přijal, bolest odezněla a je tomu tak dosud (půl roku).

Muž asi 40 let, bolest páteře několik měsíců. Poté, co nahlas přiznal svou bolest, oba jsme nevěřili, když mi po 3 minutách oznámil, že bolest odezněla. Pak jsme si ještě hodinu s bolestí povídali, aby už nemusela přijít. Změna přetrvává.

Žena 35 let, bolest páteře souvisela s vinou a minulostí. Jakmile přijala svůj díl viny a uzdravila vinu, která patřila jejím předkům, hlásila úlevu. Měla pocit, jakoby odhodila závaží, které jí bránilo žít její život.

Příklad, který se netýká bolestí zad, ale je velice výmluvný: Muž, dospěl k pochopení, že pokud by si svůj problém vyřešil, zemřel by jeho otec. Odmítl proto pokračovat dál. Zeptal jsem se ho, zda se chce dotázat, zda neexistuje řešení, při kterém by jeho otec mohl žít a on si mohl vyřešit svůj problém. On však odmítl. I přesto však cítil úlevu, protože jeho problém měl konečně smysl. Protože nebyl dostatečně Tvůrcem, ani ho nenapadlo, že by snad mohlo existovat řešení, při kterém by jeho otec mohl žít a on vyřešil svůj problém.