Resveratrol – antioxidant nebo něco více

grapes 4480422 960 720 e1570781426410

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Resveratrol je látka obsažená ve vinných hroznech. Réva vinná je popínavá dřevnatá liána z čeledi révovitých. Jedná se o fenolickou sloučeninu (derivát stilbenu), která je barvivem obsaženým právě ve slupkách hroznů červeného vína. Proto se ve velkém množství objevuje v červeném víně (méně již v bílém či růžovém). Ovšem vyskytuje se také v řadě dalších druhů ovoce (například černém rybízu, borůvkách nebo moruších) nebo také v arašídech.

Jeho funkce v rostlinách není zcela přesně popsána, pravděpodobně ale hraje roli v ochraně před plísňovými chorobami. Stejně jako řada dalších přírodních látek ze skupiny antioxidantů chrání buňky před oxidativním stresem. Oxidativní stres, který znamená zvýšení množství kyslíkových radikálů v krvi, je chápán jako příčina mnoha akutních i chronických onemocnění, ale také jako jev, přirozeně doprovázející stárnutí organismu. Oxidativní stres je zkoumán v souvislosti se vznikem velké řady nemocí.

Antioxidanty (a tedy i resveratrol) omezují aktivitu kyslíkových radikálů, tím že buď zabraňují jejich vzniku, nebo je mění do méně či vůbec reaktivní podoby. Odborníci zvažují a diskutují o tom, zda resveratrol může být může být užitečnou součástí prevence a léčby řady vážných nemocí, včetně nádorových a kardiovaskulárních onemocnění, Alzheimerovy choroby či diabetu. Vychází se z předpokladu, že resveratrol má díky svému epigenetickému působení vliv na proces proliferace, tedy rychlé množení buněk.

K tomu dochází u většiny nádorových onemocnění. Další, co může hrát roli, je to, že resveratrol snižuje tvorbu prostaglandinů, které nejen podporují zánětlivé procesy, ale rovněž i stimulují růst nádorových buněk. Tyto protizánětlivé účinky by mohl být vhodným doplňkem celkové léčby, například při zánětu tlustého střeva, a to i proti těm typům, které souvisejí se vznikem nádorů tohoto orgánu, zejména pak ulcerózní kolitidě. Další z uvažovaných možností je, že vzhledem ke své schopnosti vázat se na estrogenové receptory dokáže ovlivňovat i vznik a vývoj rakoviny prsu.

Ovlivňuje také metabolismus tuků, potlačuje oxidaci lipoproteinů s nízkou hustotou i shlukování krevních destiček, což jsou všechno procesy, které hrají důležitou roli při vzniku aterosklerózy. Užitečný může být i při odstraňování následků infarktu. Preventivní efekt proti chorobám srdce a cév byl prokázán také u kuřáků. Principem protizánětlivého působení resveratrolu by mělo být potlačení transkripce čili přepisu genů, které jsou zodpovědné za zrod zánětlivých procesů.

A to je důležité, protože zánět je klíčem k celé řadě nemocí.  Může se jednat například o choroby srdce a cév, některé typy nádorů, diabetes, ale také obezita. Resveratol rovněž zmírňuje zánětlivé procesy, které vznikají ve svalech po intenzivní fyzické zátěži, a proto jej lze využít u sportovců pro urychlení regenerace.