Ranní pitný režim

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pitný režim, vyprazdňování se a čištění těla po-ránu – to je dobrá letní tématika k debatě o zlepšení osobního stavu zdraví, dokonce o prevenci onemocnění…

Hospodaření s tělesnou vodou se v létě zrychluje

Léto přináší dobu dovolených a prázdnin, odpočinku hlavně kolem vodních toků, v nichž se můžeme v horkém počasí tak příjemně ochlazovat, docela nenuceně a přirozeně se „saunovat“, nepřetržitým pocením odpařovat s vodou i zplodiny nachystané v tukových vrstvách podkoží.

Zcela přirozeně saháme často a rádi po vychlazené lahvičce přírodní minerálky, chlazeného čaje nebo jiného příjemného nápoje, který přinese do tělního oběhu novou vodu, ionty, minerály… Zkrátka to, co se při odpařování – a této přirozené detoxikaci těla stačilo spolu s vodou také odplavit a co mu potřebujeme opět dodat.

Nejmladším a nejstarším

Většina dospělých lidí si to při dnešní osvětě formou řady sdělovacích prostředků dobře uvědomuje. A tak učíme i malé děti nosit si v ručkách malé lahvičky s ovocnými nektary a s dětským čajem. Podobně se ohlížíme s touto péčí i ke starší generaci a dáváme pozor na to, aby starý člověk přijímal tekutiny průběžně během celého dne. Pokud na něm zpozorujeme malátnost, nastala pravděpodobně pauza bez nápojů a je třeba mu nabídnout např. jemně slanou zeleninovou polévku. Brzy tak dojde k celkovému osvěžení, také díky fytominerálům obsažených v polévce.

Přeorganizujme si své ráno

Jak si v létě přeorganizovat režim dopoledne, abychom si po-ránu co nejvíce prospěli?

V rámci ranní hygieny, před nebo po ní, bude ještě před nachystáním snídaně velmi vhodné postupně vypít dva čtvrtlitry čaje nebo vody s citrónem či ředěnou ovocnou nebo zeleninovou šťávou. Zdatnějším lidem, kteří mají naučeno své tělo k příjmu dobrého množství tekutin během letního dne a kteří mají zažitý sportovní program svých dovolených, můžeme nabídnout, aby si udělali dokonce předstih pro horký letní den, tím, že vypijí během doby ranní toalety tři až čtyři tyto čtvrtlitry. Tím si připraví střevní trakt pro ranní očistu těla. To je jedna věc. Ale pro své sportovní výkony pak spotřebují další tekutiny, které budou nutné pro „koloběh“ vody spojený s tělesným odpařováním. Věnujeme se s manželem rekreační cyklistice, mám to vyzkoušeno osobně.

Teplá voda ku prospěchu

Také mám vyzkoušeno, že mohu příjmem tekutin – teplých nad 40 stupňů Celsia – zrána pozitivně procentuálně ovlivnit svoji schopnost vyprázdnit střevní trakt od toho, co je potřeba z těla vyloučit, „abychom se s tím nenosili po celý průběh dne“. A nejen to. Bříško bude plošší, šaty lépe padnou, nálada se zlepší, osobní váha potěší příjemnějším číslem, homotoxiny (lidské jedy) zmizí z oběhu a nebudou se do něho střevní stěnou znovu vstřebávat a otravovat naše tělesné buňky…

Tělo nejdokonalejším živým celkem

Když jsme si uvědomili nutné „potřeby k práci“ našeho dokonalého tělesného celku, jakým tělo skutečně je, snadno také pochopíme, že chybění některého jeho „nástroje“ může ochromit jeho chod, průběh různých metabolických procesů a vést ke značné i nepříjemné dysharmonii, kterou je některé z množství onemocnění.

Úsloví „voda – základ života“ nám nyní nebude znít formálně, nýbrž potvrdí nutnost dbát o své tělo jako jeho dobrý vlastník.

Možná znáte srovnání: Pečuj o své tělo alespoň stejně dobře, jako pečuješ o své auto. A to se zdaleka netýká jen zevnějšku (karoserie vozu), ale také vnitřku. Týká se „správných“ kapalin, nevyšroubování světelných „kontrolek“, signalizujících negativní změnu v „harmonii“ stroje, ale o včasný servis a přísun kvalitních příměsí do „pohonné směsi“.

Ať půjdeme po snídani odpočívat na pláž nebo zalévat zahradu, sportovat na kole nebo pracovat do zaměstnání, budeme se cítit po ranní pitné kúře i „odlehčení“ osvěženi a – dobře naladěni.