Ženšen a ginkgo a dlouhověkost

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Hranice lidského věku se neustále posouvá. Žije mezi námi stále větší počet starších lidí, roste počet těch, kteří se dožívají 100 a více let. Se stářím ovšem souvisí nárůst nejrůznějších zdravotních potíží. Jedná se například o projevy demence, dýchací obtíže, mozkové a srdeční příhody, výskyt zhoubných nádorů.

Naproti tomu se objevují četné případy, kdy se lidé v tomto vysokém věku stále těší plnému zdraví. To je jistě dobrá zpráva. Přibývají odborníci, kteří se výzkumům příčin dlouhověkosti věnují celoživotně. Kdo z nás by nechtěl žít déle při zachování všech kvalit života? Oprávněná otázka, kterou si může čtenář položit, je, zda existují nějaké zásady a pravidla, která nám mohou pomoci prožít plnohodnotné stáří.

Odpověď hledejme u odborníků zabývajích se touto problematikou. Ať už se jedná o lékaře, léčitele, duchovní vůdce, nebo živoucí důkazy – jedince úctyhodného stáří, všichni se shodují v jednom. Pokud se chceme dožít vysokého věku při zachování všech kvalit života, dodržujme tyto zásady: vyhýbejme se stresu, mějme pozitivní přístup k životu, přiměřeně se věnujme sportu, jezme vyváženou přírodní stravu.

Proč doplňky stravy
Získat vyváženou stravu dnes představuje problém. Vlivem průmyslem postižené a na živiny vyčerpané půdy není plnohodnotná, neobsahuje všechny potřebné látky a minerály. Z toho důvodu doporučují odborníci používat tzv. doplňky stravy, které se snaží tento deficit zacelit. Z přípravků je v tomto směru významné ženšen a ginkgo. Díky svému jedinečnému složení a vzájemné součinnosti látek v něm obsažených navrací energii a vyvolává pocit svěžesti, posiluje imunitu a orgány, zabraňuje předčasnému stárnutí a přispívá k dlouhověkosti.

Jak stres ohrožuje dlouhověkost
Právě jednou z věcí, která v dnešní době nejvíce sužuje lidstvo a ohrožuje dlouhověkost, je všude přítomný stres. Ten je důsledkem stále rychleji probíhajících společenských změn, adaptace na nové náročnější technologie, rostoucího tlaku konkurenčního prostředí, nedostatku času, přetížení informacemi. Dlouhodobější stresová zátěž vyčerpává organismus. Pokud tento stav přetrvává, dochází k oslabení imunity a tělo nedokáže odolávat nájezdům nejrůznějších virů a bakterií. To se projevuje zvýšeným výskytem onemocnění. Častá jsou nachlazení, chřipky, angíny, zažívací probémy apod. Se stresem úzce souvisí také nepříznivý psychický stav, který může být přičinou psychosomatických onemocnění. Jedná se o závažnější zdravotní problémy, především o kardiovaskulární onemocnění, astma, žaludeční vředy, cukrovku, deprese, vysoký krevní tlak, únavový syndorm, ženy často trpí nesnesitelnými bolestmi hlavy. Specialisté tvrdí, že ke vzniku určitých druhů zhoubných nádorů se kromě oslabené imunity mohou podílet i příčiny psychosomatického charakteru.

Ženšen a ginkgo díky svému složení patří mezi nejsilnější adaptogeny, tj. látky pomáhající organismu vyrovnávat se se stresem. Tento přípravek má k dispozici hned několik cest jak dosáhnout žádoucích výsledků. Mezi jeho účinky patří zlepšení přívodu kyslíku k buňkám. Ten buňky potřebují ke štěpení glukózy z potravy. Při přeměně glukózy se uvolňuje energie, nezbytná pro jakoukoliv fyzickou a duševní činnost. Lepším přívodem kyslíku tato energie narůstá. Fyzickou a psychickou vitalitu udržují v těle i antioxidanty. Ty zabraňují např. snižování počtu červených krvinek, jejichž pokles se projevuje rychle nastupující únavou. Ve vitálním těle se výrazně zlepšuje psychický stav, odolnost vůči tlakům působících z okolí.

Jednou z hlavních zbraní proti stresu je však přímé působení ženšen a ginkgo na činnost nadledvinek. Ty jsou zodpovědné za reakci na stresovou zátěž tím, že do krevního řečiště uvolní stresový hormon adrenalin. Ten způsobí zhoustnutí krve, což se projeví větším zatížením srdce, dech se stává namáhavejší, dochází ke svalovému napětí. Člověk zároveň nemůže na podnět vyvolávající stres odpovědět útěkem nebo bojem (jako to mohl učinit náš prapředek) a vyplavené stresové hormony dále nadměrně zatěžují organismus. Regulací činnosti nadledvinek dochází k hlídání vyvážené hladiny adrenalinu v krvi a tím k nepřímému ovlivňování činnosti mozku. Nastává psychické uvolnění a vyrovnanost. Člověk si více věří a má celkově vyšší výkonnost. Proto se ženšen a ginkgo tak osvědčilo v boji proti stresu, psychické zátěži, psychické a fyzické únavě. Účinky se po několikatýdenním užívání zesilují.

Nepodceňujme kardiovaskulární choroby
Velkou skupinou onemocnění, která ohrožují zdraví a dlouhověkost obyvatelstva, mohou být srdeční a cévní choroby souhrnně nazývané kardiovaskulární onemocnění. Svoji závažností, rozšířením, dlouhodobým průběhem a průvodními projevy patří mezi onemocnění, která největší měrou zhoršují kvalitu života postižených osob. Člověka postiženého některou srdečně-cévní chorobou čekají mnohá omezení. Může se například jednat o sníženou schopnost snést fyzickou zátěž. I nenáročná pohybová aktivita, jakou je pomalá chůze, ho rychle vyčerpá. Dotyčný mívá často pocit, že nemůže popadnout dech, cítí úporný tlak na prsou a další nepříjemné projevy. Nebezpečná se pro něj stává i zvýšená sluneční aktivita. A problémy se mohou objevovat dokonce i se sexem. Dalšími příčinami vzniku kardiovaskulárních onemocnění mohou být např. anémie, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu v krvi, nevhodná životospráva (zejména kouření) a stravovací návyky, nevhodné hygienické podmínky (hluk, prašnost, chladné a vlhké prostředí), vrozené srdeční vady.

Co si však počít, pokud už negativní účinky stresu zapříčinily některé závažnější zdravotní komplikace?
V prevenci kardiovaskulárních onemocnění má užívání ženšen a ginkgo jednoznačně pozitivní účinky. Především zabraňuje oxidaci lipoproteinů (LDL). Rostoucí povlak zoxidovaných lipoproteinů způsobuje kornatění tepen a snižuje jejich průchodnost, dochází ke vzniku arteriosklerózy. Při ní roste riziko výskytu vysokého krevního tlaku, anginy pectoris, kardiomyopatie (onemocnění srdečného svalu). Při ucpání srdeční tepny hovoříme o akutním infarktu myokardu, který může skončit srdeční zástavou a smrtí postiženého.

Při projevech arteriosklerózy se ženšen a ginkgo podílí na rozpouštění již výtvořených usazenin na stěnách tepen díky saponinům (jsou obsažené v ženšenu) a také usnadňuje přívod krve k srdci, ředí krev, odstraňuje krevní sraženiny a vyrovnává krevní tlak. Pozitivní účinky se projevují i při závažnějších kardiovaskulárních potížích. Srdečnímu svalu je dodáván tolik potřebný koenzym Q10, který zmírňuje následky anginy pectoris, infarktu myokardu, kardiomyopatie a dalších závažných projevů. Spolu s ostatními antioxidanty chrání srdce před nájezdy volných radikálů. ženšen a ginkgo díky řadě účinných látek zárověň posiluje imunitní systém a zvyšuje obranyschopnost organismu. To se zpětně projevuje i posílením srdečně-cévního systému. Všechny čtyři základní látky obsažené v ženšen a ginkgo blahodárně působí na srdce a cévní systém, výtečně se doplňují a v porovnání s používáním jednotlivých látek izolovaně od sebe se jejich účinky znásobují.

Duševní svěžest ve stáří
Kardiovaskulární systém též souvisí se správným fungováním mozku. Mnoho lidí si bude spojovat vysokou kvalitu života ve stáří s duševní svěžestí a psychickou pohodou. S postupujícím stářím se ve zvýšené míře začínají projevovat některé poruchy související s činností našeho mozku. Začínají se zhoršovat schopnosti naší paměti, hůře se koncentrujeme, ztěžuje se proces učení, rychleji se psychicky unavíme. Starší lidé často trpí tzv. sklerózou. Objevují se závažnější problémy jako je stařecká demence. Obavánou nemocí je v současnosti Alzheimerova choroba, která postihuje všechna mozková centra v pozdějším stadiu dochází k rozpadu osobnosti. Dosud známé existující léčebné postupy a metody průběh nemoci pouze zpomalují. Mezi další choroby postihující nervovou soustavu patří roztroušená skloróza a Parkinsonova nemoc.

I když výše uvedené projevy patří ke stáří, přesto mezi námi žijí lidé, kteří nás i přes svůj vysoký věk udivují svojí duševní svěžestí, velmi dobrou pamětí, schopností se učit, výborným úsudkem. Ukazuje se, že významnou roli při oddalování celkové duševní sešlosti hraje prevence. Duševně aktivní zůstávají lidé, kteří neustále zaměstnávají svůj mozek, mají pozitivní vztah k životu, jsou pohybově aktivní a dodávají tělu potřebnou výživu se všemi důležitými prvky.

I v tomto případě vám ženšen a ginkgo nabízí svoji pomoc. Výrazně zkvalitňuje zásobování mozku kyslíkem, což se nakonec projevuje lepším přenosem informací mezi jednotlivými mozkovými buňkami – neurony – přes jejich synapse. Odstraňují se tak poruchy paměti, přispívá se k rozvoji kreativity a fantazie, zvyšuje se duševní výkonnost. Tyto vlastnosti jistě ocení nejen studenti a duševně pracující. Celková stimulace činnosti mozku preventivně působí proti roztroušené skleróze, Alzheimerově a Parkinsonově nemoci a příznivě působí na zpomalení jejich průběhu, tlumí proces rozpadu mozkových buněk.

Další účinky ženšen a ginkgo
I další účinky tohoto přípravku jsou příjemné. Může zmírnit například bolesti hlavy, upravit některé vady zraku, zklidnit nervy, zpřesnit smyslové vnímaní, snížit riziko mozkových příhod. Účinky přípravku ženšen a ginkgo mají samozřejmě mnohem širší škálu působnosti, kterou nelze celou v tomto článku popsat.

Nikdo vám nikdy nemůže zaručit dlouhověkost. Svůj život však můžete prožít plnohodnotně. Do značné míry bude vše záležet pouze na vašem přičinění.