Proč je dobré tančit?

cm muz zena10

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tanec by neměl být součástí života pouze mladých lidí pohupujících se v rytmu moderních tónů popu, rocku či jiných žánrů, které dnes u mladé generace „letí“ v rámci diskoték. Právě naopak, ukazuje se, že bychom měli tanec vpustit do našeho života i dávno poté, co jsme opustili školní lavice. Vědci totiž zjistili, že u tance se zapojují ty struktury v mozku, které pomáhají oddalovat nástup demence. V dlouhodobé studii zaměřené na stáří se vědci zaměřili na volnočasové aktivity starších lidí ve věku 75 až 85 let, u kterých se neprojevovaly žádné symptomy demence v čase, kdy do výzkumu byli zahrnuti. Tak chtěli zjistit, jestli jejich volnočasové aktivity v průběhu života (fyzický pohyb – procházky, aktivní hobby; nebo kognitivní koníčky – luštění křížovek apod.) můžou zmírnit kognitivní deficit a úpadek rozumových schopností typických pro degenerativní onemocnění, jakým je právě demence.

 

Spousta aktivit založena na přemýšlení, jako např. čtení, hraní společenských her, luštění křížovek v rozsahu alespoň čtyřikrát do týdne, se spojuje s nižším rizikem rozvinutí a oddálení demence v průměru o několik let. Z pohybových aktivit byl takovouto aktivitou, která nejvíc pomáhá zabraňovat nebo oddaluje příznaky demence, pouze často provozovaný tanec. Právě taková kognitivní aktivita, jako je zmiňované řešení křížovek, stimuluje příslušná centra v mozkové kůře, a to především náš hipokampus, který je jednou z důležitých center paměti. Je to velice plastická mozková struktura schopná neustále propojovat spojení mezi neurony a tím zlepšovat naši paměť, potažmo oddalovat kognitivní deficity a nástup demence.

 

Věnovat se pravidelně tanci je tak pravděpodobně pro naši paměť a duševní zdraví vynikající s postupujícím věkem tím, že se pohyb váže na kognitivní aktivity. Některé formy tance, jako je kupříkladu volný styl, se do větší míry vážou na mentální procesy a rychlé rozhodování, než jiné tělesné aktivity. Ve volné taneční kreaci se partneři neustále přizpůsobují tanečním kreacím a pohybům svého partnera, a tedy hipokampus a ostatní mozkové struktury spojené s pohybem musí v rámci neuronových sítí vyvinout větší úsilí. Ve volném tanci se nejenže oddáváme kráse pohybu a tance samotného, ale musíme být ostražití k pohybům partnera a přizpůsobovat se nebo se střídat ve vedení. Tím se stává volná technika tance příhodnější než striktně dané tanečné styly, které jsou spíše pouze o namemorování příslušných tanečních kroků.

 

Ve starším věku, kdy už člověk začne pociťovat určité potíže nebo projevy zhoršení paměti či kognitivního deficitu, je tanec velmi výbornou technikou, jak se udržet v dobré duševní kondici. Je to proto, že tanec vyžaduje okamžité reakce neuronů, které se tak lépe můžou elasticky propojovat v rámci svých spojů a neuronových sítí. Ostatní aktivity, jako je třeba plavání, jízda na kole, jsou samozřejmě taky důležité pro zachování našeho tělesného a duševního zdraví a kondice, avšak jde o víc zautomatizované činnosti, které děláme (nebo spíše naše neurony) spíše automaticky, naučeně. Tyto pohybové aktivity je proto velmi důležité zařazovat do svého repertoáru již v dřívějším věku, kdy kognitivní deficit a demence ještě neklepou na dveře.

 

Proto, když chcete se svým věkem zlepšit jak svoji fyzickou tak duševní kondici, nalezněte si takový koníček, který spojuje jak dostatečný pohyb pomáhající posilovat např. kardiovaskulární systém přiměřeným pohybem a aktivitou, a zároveň zahrnuje dostatek prostoru pro rychlé promýšlení. Tanec je výborným příkladem takovéto aktivity a proto skvělou volbou. Kromě zmiňovaného nás tanec vnáší do sociálních sítí, přibližuje k druhým.

 

Na závěr snad už jen … Smím prosit?