Přírodní medicína nebo chemické sloučeniny – vaše svobodná volba

cm doktor muz

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pár pracovních poznámek o rozdílu přírodní a chemickou-chirurgické medicíny

Než začnu horovat pro přírodní medicínu, předem upozorňuji, že jsem si dobře vědom některých úskalí pro nezasvěceného:

 1. Ne všechno, co se vydává za přírodní medicínu, opravdu funguje tak, jak slibuje reklama či jiná doprovodná informace od výrobce či provozovatele.
 2. Ne každý léčitel „šaman“ či poradce skutečně umí lidem pomáhat, ale naštěstí ti lepší z nich opravdu umí mnohem více, než jen balamutit lidi.
 3. Stejně jako v oficiální medicíně – i v té přírodní platí, že:
 • Žádný, ani ten nejserioznější zástupce přírodní medicíny (lékař, léčitel, poradce), nemůže být neomylný.
 • Jsou zdravotní problémy, na které nezná spolehlivou cestu ke skutečnému vyléčení nikdo.

Bohužel nejčastějším důvodem zdánlivé „neléčitelnosti“ při použití přírodní medicíny je pouze klient sám, protože není ochoten realizovat dostatečně intenzivní změnu dosavadního sebezničujícího životního stylu, což by spolehlivě vedlo k výraznému zlepšení jeho tělesného i duševního zdraví.

Pokud se přírodní medicíně věnuje solidní člověk a pokud pracuje s osvědčenými přírodními produkty, tak v případech různých chronických onemocnění často dokáže mnohem více než oficiální chemicko-chirurgická medicína, pracující nejčastěji stylem: „Dáme vám nějaké chemikálie, a když vám nepomohou, tak to uřízneme.“

Příkladem za všechny je současná „rádoby léčba“ hyperfunkcí štítné žlázy. Škoda, že všechny ty desítky s hyperfunkcí štítné žlázy nám píší do naší internetové poradny až po jejím nevratném odoperování. Vhodnou kombinací produktů a celkovou změnou životního stylu lze dosáhnout uzdravení i bez této zcela zbytečné a nenávratně poškozující operace.

Stejné je to se zbytečnými operacemi žlučníků atd. Ale i v případech mnoha jiných chronických onemocnění oficiální medicína jen DOČASNĚ potlačuje příznaky nemoci, aniž by jakkoliv skutečně UZDRAVOVALA poškozenou tkáň.

Základní výhody přírodních produktů ve srovnání s oficiální medicínou jsou:

 1. Prakticky nulová toxicita – to platí nejen při běžném podávání, ale i v případě překračování oficiálně povoleného dávkování, při kombinování s jinými přírodními preparáty, či při dlouhodobé léčbě.Další zajímavé informace na toto téma najdete zde:
  Co nezpůsobuje smrt: vitamíny, minerály, aminokyseliny ani byliny
 2. Schopnost přírodních látek posilovat regenerační procesy organismu – chemické léky v mnoha případech naopak regenerační procesy potlačují – absolutní prvenství v tomto ohledu mají kortikoidy.
 3. Mnohé přírodní látky a postupy výrazně posilují detoxikační mechanismy organismu – chemické léky tělo naopak intoxikují a místo toho, aby zdraví vracely, často jen zdravotní stav zhoršují.
  Existují nezávislé studie (neplacené farmako-chemickým průmyslem), které upozorňují na vysoké procento především starších klientů, kteří jsou „léčeni“ nebo umírají na nemoci, které žádnou nemocí nejsou, ale jde jen o nepoznané následky předchozí chemické léčby. Příkladem za všechny může být „léčba“ různých ekzémů u kožního lékaře, kterého ani nenapadne, že tento ekzém „neznámého původu“ vznikl toxickým působením nějaké dlouhodobé užívané chemikálie – například jedu proti hlodavcům, který je stále častěji „preventivně“ ordinován především starším pacientům. Samostatný článek je zde: Warfarin – co vám u lékaře neřeknou.
 4. Mnohé přírodní regenerační a detoxikační produkty a postupy při delším užívání přinášejí klientům i jiné pozitivní zdravotní efekty než ty prvoplánově požadované. Lze tedy říci, že u mnohých přírodních produktů sice také vídáme něco jako „vedlejší účinky“, ty jsou ale na rozdíl od účinku chemických „léků“ také pozitivní a bývají jen dalším přínosem pro klienta. To chemické rádoby léky nikdy neumí.

To vše v praxi to jen znovu a znovu naplňuje starou zkušenost – LÉKAŘ LÉČÍ – PŘÍRODA UZDRAVUJE!!!

Celosvětově je naštěstí tomuto problému věnovaná stále větší pozornost – protože potřebné srovnávací studie konečně začíná platit také někdo jiný než farmakoprůmysl, který o odhalení těchto souvislostí samozřejmě vůbec nestojí.

Velmi ilustrativní je například studie v Německu, kde je registrováno cca 6.000 neočkovaných dětí a jejich zdravotní stav je porovnáván s jejich očkovanými vrstevníky. Ty neočkované jsou podle různých dalších sledovaných dětských nemocí dvakrát až pětkrát méně nemocné než děti očkované. Ale dokonce i u černého kašle, proti němuž se povinně očkuje, je jeho výskyt větší u dětí, které mají být proti němu chráněny povinnou vakcinací.

Stejné problematice se již intenzivně věnují i v USA. Odtud přichází varování, že v mnoha případech jde bohužel o mnohem závažnější nemoci, než jsou jen nějaké přechodné virózy či bakteriální infekce (proti nimž mají neočkované děti zřejmě mnohem lepší NESPECIFICKOU (NEPROTILÁTKOVOU) IMUNITU. Především se u očkovaných dětí alarmujícím způsobem zvyšuje výskyt trvalých funkčních postižení mozku. Proč asi?

Dr. Šafránek,

lékař pro zdravou dlouhověkost

Doporučujeme knihy o zdraví.