Přírodní cestou ke zdraví

pentagram malý 3 e1564662164507

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Celostní (holistický) přístup k léčbě. Zdravý životní styl. Osobnostní růst a rozvoj. Přesně tyto aspekty ve svém uceleném vzdělávacím systému propojuje firma Joalis, která slaví dvacet let na trhu alternativní medicíny. Pokud se zajímáte o příčiny nemocí, o zdraví v širším kontextu, nebo prostě jen chcete pomoci se zdravotními obtížemi svými či někoho blízkého, pojďte to zkusit s námi. Stačí se zaregistrovat na základní celodenní vzdělávací kurz v Praze, Brně nebo Ostravě.

„Základka“ trochu jinak

V základním stupni vzdělávacích kurzů se zájemci dozvědí obecné informace o principech detoxikace orgánů a tkání, o nosných ideách informační medicíny nebo o toxinech, které umějí se zdravím pěkně zatočit. Dostatečná pozornost je věnována i čínskému pentagramu, ze kterého se v metodě kontrolované a řízené detoxikace pomocí preparátů Joalis vychází. Absolventi kurzů Z1 – Z4 se pak mohou rozhodnout, zda jim dosažené informace stačí nebo zda mají ambice stát se detoxikačními poradci (složit zkoušku a poté dále pokračovat do kurzů s označením S). Na základní kurzy se čím dál častěji přihlašují odborníci z různých oblastí, například nutriční poradci, fyzioterapeuti, psychologové, či lékaři, které informační medicína zaujala a chtějí přírodními doplňky stravy zlepšit stav svých klientů.

Pokračovací kurzy

Pokud se absolvent základního stupně vzdělávání rozhodne postoupit do další úrovně a složí úspěšně zkoušku, může přejít do středního stupně – kurzů S1 – S3. Tento stupeň je určen pro všechny, kdo se chtějí informační medicíně a metodě C.I.C. věnovat naplno. Zde se naučí pracovat s diagnostickým přístrojem Salvia a seznámí se s programem EAM set. Po složení druhého stupně získává absolvent osvědčení – Terapeut metody C.I.C. – kontrolované detoxikace Joalis. Kdo by chtěl jít ještě dále, pokračuje do vysoké úrovně V1 – V2, což jsou kurzy zaměřené na získání praxe s klienty. Účastníci následně získají status – Osvědčený terapeut metody C.I.C. – kontrolované detoxikace Joalis.

Co to je metoda C.I.C.?

C.I.C. (Controlled Inner Cleansing – kontrolovaná řízená vnitřní očista) je celostní metoda, která pohlíží na člověka jako na spojení zdravé psychiky a emocionality a zdravého fyzického těla. Za příčinu nemocí považuje toxiny usazené v různých tkáních lidského těla, které neblaze ovlivňují imunitní systém a následně i celý chod organismu.

Všechny Joalis semináře jsou vedeny zkušenými poradci a konají se v Praze, Brně a Ostravě. Kurzy začínají vždy na podzim a na jaře. Nyní je tedy už jen na vás, zda chcete nahlédnout pod pokličku fungování preparátů Joalis a metody informační medicíny.

Termíny úvodních kurzů (cena jednotlivého celodenního semináře už od 700 Kč).

Praha

  1. září 2019 – lektorka Vlaďka Málová
  2. října 2019 – lektor Vladimír Jelínek

Brno

  1. září 2019 – lektorka Lucie Krejčí

Ostrava

  1. září 2019 – lektorka Jana Jančová