Příběh 5 elementů dle tradiční čínské medicíny

Foto elementy male 1 2048x441 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tento příběh je příběhem našeho zdraví. Hovoří o správném a přirozeném proudění energií v nás, v přírodě, ve vesmíru a všech živých i neživých věcech.
Je příběhem, který nám lépe pomůže chápat souvislosti mezi námi a přírodními cykly. A to tak, abychom energie jednotlivých elementů přírody, i těch v nás, dokázali prožívat a transformovat v náš prospěch a aby naše mentální i fyzické zdraví mohlo kvést tak, jak to přináleží naslouchání vlastnímu bytí a přírodním cyklům.

Každý z 5 elementů má svoje vlastnosti, které se viditelně projevují v těle na fyzické úrovni i v naší mysli, tedy na úrovni psychické. Proto jejich dysbalance může způsobit různé nemoci na obou úrovních.

V přírodě můžeme jejich projev pozorovat v rozličnosti ročních období. Přechod jednoho období do druhého by měl být přirozený a energie by měly proudit volně, bez stagnací, v nejlepším případě směrem do spirály a nikoliv pořád dokola.

Nechat přirozeně zrodit nové věci (stejně jako to vidíme na jaře), ale i dokázat nechat odejít a nechat umřít věci v našich životech nepotřebné (stejně jako příroda nechává zamrznout a odejít led v zimě), to je správné žití, naslouchání koloběhu života a neprotivení se přírodním cyklům.

Jestli se těmto cyklům budeme protivit a nebudem tak vědět, kdy si můžeme dovolit plýtvat naší jangovou energií a naopak kdy zpomalit a zahloubat se do sebe v období jinovém, budeme velmi pravděpodobné nemocní. A to jak na duši, tak i na těle.

V průběhu roku si postupně představíme 5 jednotlivých elementů. A to vždy v období, ve kterém daný element nejvíc působí. Řekneme si o jeho vlastnostech, o jeho dysbalancích, jak fyzických, tak i mentálních, a taky o doporučeném chování k sobě samému, abychom mohli celým rokem projít zdraví a s úsměvem na tváři .

Další zajímavé články s tématikou tradiční čínské medicíny naleznete ZDE.