Prediabetes

cm glukometr

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vědci neustále zkoumají přírodu a hledají v ní možnosti, jak pomoci nemocnému člověku. Tato cesta se mi líbí a jsem rád, když se vědecky prokáže efektivnost účinku některé přírodní suroviny. Tak je tomu u brokolice. Osobně ji mám na talířku velmi často. Mám rád nejen růžičky, ale i stonky a dužninu v nich.

Brokolice

A právě růžičky brokolice obsahují nejvíce látky zvané sulfofaran, účinného antioxidantu, jenž dokáže snižovat množství nebezpečných volných radikálů, stimuluje v organizmu vyšší produkci proteinu thioredoxinu, který chrání buňky srdečního svalu, spouští tvorbu enzymů, které dokážou detoxikovat chemické látky způsobující rakovinu a jsou považovány za jedny z nejsilnějších protirakovinných sloučenin.

Požíváním brokolice lze působit proti rozvoji cévních problémů, zvláště těch, jež mají souvislost se špatně kompenzovanou cukrovkou. Vědci nejnověji zjistili, že sulfofaran redukuje nadměrnou produkci glukózy játry a zlepšuje kontrolu nad glykemii u pacientů s cukrovkou druhého typu. Ukazuje se, že působí preventivně na rozvoj glukózové intolerance. Extrakt z brokolice se ukazuje jako nadějný v pomocné léčbě cukrovky a výzkumníci nyní ověřují, zda sulfofaran může zabránit rozvoji cukrovky u pacientů s prediabetem.

Co je prediabetes

Je to stav, kdy je porušena glukózová tolerance. Za této situace se organizmus hůře vypořádává s cukrem přijatým potravou. Hladina cukru v krvi je zvýšená, ale ještě ne natolik, aby se dalo mluvit o cukrovce 2. typu. Změna životního stylu je základním předpokladem k tomu, aby se člověk vrátil k plnému  zdraví, a když do jídelníčku zařadíte brokolici, pak se naděje zvyšuje. Stojí to za to. Pokud se však prediabetes neřeší, je velká pravděpodobnost, že se v krátkém čase přehoupne v opravdovou cukrovku. A to je již pozdě.

U prediabetu ještě nemusíte pociťovat žádné příznaky. Od toho jsou preventivní prohlídky, které krevním testem mohou porušenou glukózovou toleranci odhalit (hodnota glykémie, glykovaného hemoglobinu (HbA1c) nebo výsledek orálního glukózového tolerančního testu).

Na letáčcích v ordinacích lékaře najdete tzv. rizikové faktory pro cukrovku:

  • věk nad 45 let,
  • obezita (BMI v hodnotách nadváhy a obezity),
  • nedostatek pohybu, kouření,
  • cukrovka 2. typu v rodině,
  • vysoký krevní tlak, tuky a cholesterol, nízký HDL-cholesterol, glykovaný hemoglobin HbA1c vyšší než 4,3 %

Patříte do rizikové skupiny?

Prediabetes také zvyšuje onkologické riziko. Dnes je dobře známo, že diabetes 2. typu je spojen s častějším výskytem zhoubných nádorů, málokdo si však uvědomuje, že toto riziko začíná již u prediabetu.

Prevence

Diabetologická společnost se touto hrozbou vážně zabývá, a i když lékař hovoří o prevenci, režimové úpravě, ostré chůzi, snížení váhy, dietě, praxe ukazuje, že si to mnoho pacientů nebere k srdci a doporučované změny životního stylu nedodržuje, ba naopak zlehčuje svou situaci, hledá různé objektivní důvody, proč nedokáže žádanou změnu udělat. Proto lékař sahá k předpisu chemického léku (třeba metforminu, statinů, sartanů…), ať se to pacientovi líbí či ne.

Proto jsem tak rád za brokolici.

Studie

Vědci provedli rozsáhlou studii, kde sledovali vliv extraktu brokolice na glykovaný hemoglobin (HbA1c). Ve skupině užívající extrakt z brokolice po 12 týdnech poklesly hladiny HbA1c, zatímco ve skupině užívající placebo k žádné změně nedošlo. Snížila se také glykemie nalačno u účastníků užívajících extrakt z brokolice ve srovnání s placebem, a to také u obézních pacientů se špatně kompenzovaným diabetem.

U brokolice nebyly zjištěny vedlejší projevy, snad kromě mírných projevů nadýmání, které po několika dnech zmizely.