Prasečí chřipka

cm smrkajici zena5

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

25.4.2009 potvrdila CDC (Centers for Disease Control and Prevention) v Atlantě, USA 8 případů onemocnění novým typem prasečí chřipky A (H1N1) ve dvou státech – Kalifornie, Texas. Prasečí chřipka proběhla s mírnými příznaky a u všech nemocných došlo k úplnému uzdravení. Současně jsou hlášena onemocnění z Mexika s velkým počtem případů i úmrtí (k 23. dubnu podle WHO byly hlášeny z hlavního města Mexika 854 případy a 59 úmrtí a z centrální části státu San Luis Potosi 24 případy a 3 úmrtí). Předběžná laboratorní vyšetření ukazují, že se jedná o stejný typ viru jako v USA. Není však jasné, proč má onemocnění v Mexiku závažnější průběh než v USA.

Prasečí chřipka
Prasečí chřipka je vysoce kontaktní, akutní virové onemocnění respiračního traktu prasat způsobené chřipkovým virem typu A (H1N1), ale mezi prasaty cirkulují i další subtypy (např. H1N2, H3N1, H3N2). Mortalita je nízká (1 – 4 %) a uzdravení zvířat nastává během 7-10 dní. Virus se šíří mezi prasaty aerosolem, nepřímým kontaktem nebo asymptomatickými nosiči viru. Onemocnění u prasat obvykle začíná rychlým nástupem vysoké teploty, otupělostí, ztrátou žravosti, namáhavým dýcháním a kašlem, ale běžné jsou i subklinické průběhy onemocnění. Prasečí chřipka se může vyskytnout i u divokých ptáků, drůbeže, koní a lidí. Mezidruhový přenos onemocnění byl považován za vzácný.

Symptomy lidské formy prasečí chřipky
Symptomy jsou podobné symptomům normální sezónní lidské chřipky – rychlý nástup obtíží, vysoká teplota, zimnice, bolest hlavy, bolest „za očima“, potíže s dýcháním, bolest v krku, extrémní únava a svalová bolest, zvracení nebo průjem.

Přenos onemocnění
Člověk se prasečí chřipkou může nakazit přímým kontaktem s nemocným zvířetem nebo je-li v jeho těsné blízkosti. V minulosti byly vzácně popsány následné přenosy onemocnění z člověka na člověka. U některých současných případů v USA nebyl potvrzen žádný kontakt s prasaty nebo drůbeží. Virus se nepřenáší konzumací vepřového masa a vepřových produktů (virus je usmrcen při běžném způsobu vaření při teplotě 70ºC).

Očkování
Mnoho zemí rutinně očkuje vepřové chovy proti prasečí chřipce, vakcína na ochranu lidí před prasečí chřipkou není.

Léčba
Nový virus prasečí chřipka nalezený u nemocných v USA a Mexiku obsahuje geny prasečí, ptačí a lidské chřipky – kombinaci, která nikdy předtím nebyla zaznamenána. Virus získaný ze současných lidských případů prasečí chřipky je citlivý na antivirotika oseltamivir a zanamivir, ale je rezistentní na amantidin a rimantidin. Většina předešlých hlášených případů lidské formy prasečí chřipky se plně uzdravila bez lékařského dohledu a antivirové terapie.

Doporučení WHO při cestách do Mexika, Kalifornie a Texasu:

 1. Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
 2. Pokud onemocníte, nechoďte mezi lidi, do práce, do školy.
 3. Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
 4. Myjte si ruce často a opakovaně:
  • mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění
  • pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
 5. Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.

Další možná opatření:

 • Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory apod.
 • Pokud přijíždíte z rizikových oblastí a máte příznaky uvedené výše nebo se objeví do sedmi dnů po vašem příjezdu, vyhledejte ihned lékaře a sdělte mu také odkud přijíždíte.
 • Pokud onemocníte, vyhledejte lékaře a nechoďte mezi lidi.
 • Nezdravte se podáváním ruky a líbáním.
 • Zvyšte přísun přirozených vitamínů – ovoce, zelenina.