Potratová tableta

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Základní informace:
Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) v minulém roce uskutečnilo petiční akci proti registraci potratového přípravku Mifegyne (RU-486). Petice byla adresována tehdejšímu ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi (TOP09). Nicméně přestože s registrací léku nesouhlasilo 70 000 lidí, k registraci léku došlo. Podařilo se alespoň omezit tuto formu chemického potratu tak, že je prakticky nedostupný: žena musí zůstat na lůžkovém oddělení až tři dny od okamžiku požití tablety do okamžiku vypuzení těla dítěte.

Něco více:

Mifegyne® je lék, který působí jako anti-progesteron. Jiným názvem Mifepriston působí tak, že blokuje receptory progesteronu v děloze, a to snižuje jeho přirozenou účinnost. Progesteron hraje důležitou roli v udržování stálého těhotenství, jako je například úspěšná implantace (uhnízdění) oplodněného vajíčka do stěny dělohy a prevence děložních kontrakcí během těhotenství. Užitím léku lze těhotenství přerušit, podobně jako za situace spontánního potratu. Je velmi účinný po dobu celého těhotenství. Avšak po dvou dnech je potřeba podat další hormon, prostaglandin, tím dojde k samotnému potratu v důsledku přerušení cévního spojení zárodku. Dojde ke stahům a zárodek je z těla samovolně vypuzen silnějším krvácením.

 

Mifegyne je určený k usmrcení dítěte do 63. dne těhotenství. Důvodem pro vyhlášení petice HPŽ ČR byl názor, že registrace by byla v rozporu s českým právním řádem, protože dnešní potratový zákon stanoví, že výkon musí být proveden ve zdravotnickém zařízení. V případě chemického potratu lékař ve zdravotnickém zařízení ženě přípravek pouze podá. Následně žena čeká až dva dny mimo zdravotnické zařízení, přičemž k vypuzení těla dítěte může dojít kdykoliv. Poté se žena opět dostaví do zdravotnického zařízení, kde je jí podán prostaglandin způsobující vypuzení těla dítěte.

 

V souvislosti s tehdejším prohlášením ministra zdravotnictví, že přípravek „bude muset být zaregistrován i u nás“ (http://prolife.cz/?a=72&b=2&id=2115), HPŽ ČR připomněla, že Evropská unie neukládá České republice povinnost Mifegyne registrovat. Ministerstvo zdravotnictví navíc zdůraznilo zcela okrajový jev, kdy Mifegyne může být teoreticky využit i k jiným účelům.

 

Mifegyne by zároveň účelově zbavil gynekology značné míry jejich osobní odpovědnosti a psychické zátěže při usmrcení dítěte, a to na úkor ještě většího traumatu u dotčených žen. HPŽ ČR zdůrazňovalo, že Česká republika nepotřebuje legalizovat další metodu zabíjení, nýbrž probudit soucit s nevinnými dětmi a nabídnout pomoc ženám v obtížné situaci.

 

Petice byla konzultována s biskupy katolické církve. Předseda ČBK kardinál Dominik Duka neměl proti jejímu zveřejnění a šíření námitek.

 

Situace v roce 2013

Mifegyne známý též pod označením RU – 486 je potratový preparát, registrovaný v několika zemích světa (v ČR zatím byl mimo zákon). Tato potratová pilulka převádí z morálního hlediska vinu za usmrcený nenarozený život (aborci) z 90 % z lékaře na ženu, která si ho smí takto způsobit již v prvních dvou měsících těhotenství.

 

Na konci roku 2012 začal ministr zdravotnictví Leoš Heger připravovat legislativní návrh zákona, který by mohl vést k zákonné registraci Mifegyne. Svůj úmysl potvrdil v online diskuzi deníku MF Dnes dne 10. 1. 2013. V reakci na to se zdvihl odpor několika iniciativ a jednotlivých občanů, kteří začali jednotlivě psát dopisy panu ministrovi, kde jasně definovali, jaké jsou důvody proti zavedení a proč je zcela liché jeho stanovisko, že potratové pilulky jsou u nás několik let k dispozici. Zpravidla se uvádějí následující argumenty:

 1. „Potratové pilulky, které jsou povolené“, jsou především preparáty typu Postinor, o kterém jeho propagátoři vždy tvrdili, že není potratový, což byl důvod pro jeho přijetí ze strany ministerstva zdravotnictví.

 2. Skutečnost, že Mifegyne je v některých zemích zaregistrován, není důvodem, aby jinak suverénní ČR byla nucena jej registrovat. Nikdo, ani SÚKL, by se neměl zasazovat o registraci Mifegyne jako léku, protože se v žádném případě nejedná o léčivo, nýbrž o jed, jehož primárním účelem je zabíjení plodu.
  http://zpravy.idnes.cz/on-line-s-ministrem-zdravotnictvi-hegerem-fjd-odpovedi.asp?t=HEGER3

 3. Provádění potratu prostřednictvím Mifegyne a následným prostaglandinem trvá několik dní, během kterých není žena pod klinickým dozorem a během nichž zpravidla dochází ke krvácení (v 9 % masivnímu). Při nečekané reakci organismu není zdravotnická pomoc okamžitě k dispozici, a tím může být ohrožen život ženy.

 4. Přibližně v 10 % případů tato „léčba“ selhává, a proto musí žena nakonec podstoupit klasický umělý potrat.

 5. Zdá se, že hlavním důvodem k zavedením potratů prostředkem Mifegyne je zřejmě šetrnější přístup především k lékařům, kteří nebudou muset děti sami zabíjet. Žena spolkne pilulku, čímž zabije sama své dítě a přenese všechnu vinu a negativní psychické dopady na sebe.

 6. Pokud bude tento preparát legálně dostupný v nemocnicích, zvýší se tím riziko jeho nekontrolovatelného zneužití mimo nemocnice.

 

Situace v jiných zemích

Medikamentózní přerušení těhotenství je v sousedním Rakousku a ve většině západoevropských zemí schváleno pro  zvláštní situace:

 • v rámci dobrovolného přerušení těhotenství do 9. týdne těhotenství (počítáno od prvého dne poslední menstruace),
 • při přerušení těhotenství ve vyšším stadiu v nemocnici, na základě medicínské indikace,
 • na uvolnění krčku dělohy před chirurgickým přerušením těhotenství.

 

Na Slovensku se otevřeně postavila proti chemickým preparátům konference biskupů Slovenska prostřednictvím biskupa – předsedy Stanislava Zvolenského . Boj proti RU – 486 je však již marný, protože byl v zemi zaregistrován ke dni 9. 1. 2012.

 

Orientačně jsem se zapojil do ankety na jednom internetovém portálu, kde byla položena otázka: Je potrat vražda? – Pouze 19 % lidí, kteří se ankety zúčastnili, napsalo, že potrat považují za vraždu.

 

Od roku 1957 bylo podle statistik v ČR usmrceno 3 270 443 dětí před narozením.

Pomozte nenarozeným dětem vrátit právo na život. http://prolife.cz/?a=34&id=78