Poselství smrti: Jediné, na čem záleží, je láska

cm laska1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

„Vše pomine, jenom láska je věčná,“přicházela do mého vědomí slova, když mi před léty někdo blízký zemřel. V jiném kontextu o něčem podobném píše i S. N. Lazarev, když říká, že jediné, o co máme usilovat, je zvyšování lásky v naší duši. Láska a smrt jsou klíčovými tématy jak v křesťanství, tak i například v tibetském buddhismu.

Tento týden odešel na onen svět další skvělý člověk, kterého jsem znal. Jeho život byl uchvacujícím vyjádřením vlídnosti, dobrotivosti a lásky. Jak by řekla moje kolegyně Zuzana Švédová, on byl láska. Každý z nás se může zamyslet, jestli by chtěl, aby se po jeho smrti nad ním uvažovalo stejným způsobem.

Ve skvělé knize Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete cituje J. Izza Kena Krambeera, holiče v penzi: „Existují desetiminutové a desetihodinové pohřby. Žijte tak, aby se lidé na vašem pohřbu chtěli zdržet a vyprávět příběhy o vašem životě a o tom, co jste pro ně znamenali.“

Jak chcete vy, aby se jednou vzpomínalo na vás?

Léčivé vědomí smrti

Charlie Morley, učitel tibetského buddhismu a lucidního snění, se tento rok při návštěvě Prahy na své přednášce o štěstí a lucidním žití hodně věnoval právě práci s vědomím vlastní smrti. To nás totiž neuvěřitelně vitalizuje a pomáhá uvědomit si skutečné hodnoty. Na Východě existuje cvičení, během kterého si máte představit, co všechno byste udělali, kdyby vám zbývalo posledních sedm dní života (něco podobného zná i západní psychologie). Mniši tímto cvičením prochází opakovaně a doslova cituji Charlieho: „V tibetském buddhismu se Dalajláma a mniši neustále usmívají a jsou šťastní, protože pořád myslí na smrt.“

To někomu může připadat až nepochopitelné, ale náš největší strach je právě strach ze smrti a když ho překonáme, získáme nesmírné množství energie. Člověk se pak neuvěřitelně uvolní. Zbaví se všeho zbytečného a ponechá si lásku.

Lidé přicházejí a odcházejí, láska zůstává

Ano. Vše pomine, jen láska je věčná. Optikou smrti nezáleží opravdu na ničem jiném, než na lásce. A tak je tu před námi obrovská výzva: uvědomovat si, že každý okamžik může být tím posledním. A proto se stát láskou.

Literatura: Izzo, J. (2010): Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete. Praha: Návrat domů.