Poruchy štítné žlázy je potřeba řešit komplexně

AdobeStock 237394541 scaled

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Subklinická hypotyreóza a podobně i subklinická tyreotoxikóza jsou pojmy pro typické funkční poruchy štítné žlázy.

V případě subklinické hypotyreózy ještě není přítomen klinický příznak, ale již můžeme dle laboratorního vyšetření pozorovat nepoměr mezi normální hladinou hormonů T3 a T4 a změněnou hladinou TSH. Případně nacházíme vytvořené protilátky proti tyreoglobulinu a tyreoidální peroxidáze, někdy také při vyšetření ultrazvukem lékař vidí buď hypoechogenitu, kdy se sledovaná tkáň jeví tmavší než její okolí, anebo v případě hyperechogenity se jeví jasnější než její okolí. Tyto poruchy funkcí se vyskytují stejně často jako formy, kdy jsou již přítomny klinické příznaky.

Povaha, výskyt, souvislosti

Většina těchto poruch je autoimunitní povahy, čísla také vzrůstají se stárnutím organismu a v případě existující poruchy metabolismu cholesterolu a při cukrovce. Pozornost by se měla věnovat také různým nepravidelnostem srdečního rytmu, které mohou prozrazovat plíživou funkční poruchu štítné žlázy. Projev funkční poruchy často souvisí se stresovými situacemi a jde ruku v ruce s autoimunitní podstatou.

Dva možné přístupy

Léčení poruch funkcí š. ž. by mělo dělat lékařům vrásky pod očima, protože léčba pomocí léků je nejistá. Navíc rozděluje lékaře na dva tábory. Jeden tábor prosazuje názor okamžitě nasadit hormon, aby se nerozvinula manifestní forma poruchy, druhý tábor pacienta dispenzarizuje, tj. zve ho pravidelně na specifičtější prohlídky a sleduje vývoj nemoci. Bezpodmínečně je nutný hloubkový rozbor životní situace jedince s funkční poruchou s nutností zastavit působení rizikových faktorů, a to se jeví jako nejtěžší část léčebného postupu. A pokud lékař vyhodnotí situaci tak, že dotyčný nedokáže učinit nutné životní změny, aby nedošlo k rozvoji klinické formy nemoci, nečeká dlouho a diskutovanou hormonální léčbu zahájí. Tato situace je v klinické praxi v drtivé převaze, a tak i množina pacientů z první skupiny převažuje.

Ošetřování

Když jsem se vyjádřil, že léčení poruch funkcí štítné žlázy by mělo dělat lékařům vrásky pod očima, měl jsem na mysli ten fakt, že jde o zásadní rozhodnutí pro celý další život jedince, neboť taková léčba se snadno stane celoživotní záležitostí.

K léčbě manifestní hypotyreózy se používá takzvaná substituční terapie. Jejím principem je dodávání chybějících hormonů do organismu ve formě tablet. Patří mezi deset nejčastěji předepisovaných léků.

Hormony štítné žlázy mají účinek téměř na všechny buňky těla a regulují jejich metabolickou aktivitu. Vyšší hladina může zvýšit metabolický obrat až dvakrát, snížená hladina ho může naopak snížit na polovinu.

Kontrola se děje jednou až dvakrát do roka. A po tu dobu funguje tělo podle nastaveného dávkování. Jenže toto dávkování nemusí respektovat požadavky těla. V jednom okamžiku potřebuje hormonu více, protože dotyčný člověk je v životní zátěži (stresu) a nastavená hladina není dostatečná, takže vlastně probíhá snížená aktivita (hypofunkce). Jindy je dotyčný na dovolené, nemá stresy a hladina hormonu je nadměrná (hyperfunkce).

Používají se pouze čisté syntetické přípravky, které obsahují jako účinnou látku tyroxin (T4). Ten je svým chemickým složením podobný přirozenému hormonu. Dávkování je individuálně odlišné a jeho případné úpravy patří do rukou ošetřujícího endokrinologa. Pokud je tato léčba správně vedena, nemá žádné vedlejší účinky. (Žel, často tomu tak není.) Vzniká dojem, že je léčba bezproblémová, a proto se jí není nutno podrobněji zabývat.

  • Tazatel v naší poradně píše: Můj endokrinolog se o tom se mnou odmítá bavit. Tady máte recept, přijďte na kontrolu za půl roku a smiřte se s tím, že lék budete užívat celoživotně.

Současné poznatky tak svědčí v řadě případů pro opak. Je to dáno řadou faktorů. Např. současné podávání mnoha léků, když mají nemocní celou řadu diagnóz a vidíme, že užívají mnoho léčebných přípravků. U žen visí neustálé otazníky nad současným užíváním hormonální antikoncepce.

  • Výzkumy dále ukazují, že asi u 15 % případů přetrvávají příznaky hypotyreózy (snížené funkce štítné žlázy) i při podávání tyroxinu (T4).

Štítná žláza však nevylučuje jen tyroxin (T4), ale i T3, takže je pak třeba zvažovat kombinaci T4 : T3. To vyžaduje přesnější sledování průběhu léčby a kontroly dvakrát do roka tento požadavek nesplňují. Běžně je referováno, že současný stav substituční terapie vyhovuje většině pacientů, ale co naplat, do poradny píší lidé, u kterých tyto reference neodpovídají jejich potížím.

Snahy k podpoře funkce

Hormony štítné žlázy se vážou na 2 druhy receptorů (TRα a TRβ), které jsou zastoupeny odlišně v různých orgánech. Vazba na odlišné receptory vyvolává odlišné účinky v periferních tkáních. To s sebou přináší otázku k diskuzi a dalším vědeckým výzkumům:

  • zda je možné, že se syntetický hormon nedostane do buňky kvůli blokádě příslušného receptoru. Zůstává v krvi, sledovaná hladina při kontrole pak ukazuje normální hodnoty, ale přitom daný pacient vykazuje stále klinické příznaky poruchy štítné žlázy.

A tak se tito lidé obracejí na naši poradnu a hledají způsob, jak by svou situaci mohli vylepšit. Dočetli se např. v příručkách ajurvédy, že by jim mohla pomoci ashwagandha (Withania somnifera). Výzkumníci hledají alternativní způsoby k přirozenému ovlivnění poruchy funkce štítné žlázy a withania jakožto adaptogen s pozitivními účinky na rovnováhu v těle může hrát jistou úlohu v podpoře zdravé funkce štítné žlázy. Ale závěry studií zatím nejsou jednoznačné.

Není v moci naší poradny takové situace řešit. Zde nesmíme zasahovat do léčby, kterou ordinuje ošetřující lékař. Otevřením tohoto tématu mohu jen poukázat na jiné možnosti. A znovu připomenu, že základem je hloubkový rozbor životního příběhu každého jedince.

MUDr. P. Šácha