Poruchy orgasmu u žen

cm muz zena4

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

U žen může být porucha orgasmu způsobena jak nějakou negativní zkušeností, ale je často spojována se vztahovými problémy. Z těch se pak stává dlouhotrvající problém, protože vznikne začarovaný kruh, ze kterého se dvojice nedokáže vymanit. „Nemáme uspokojivý sexuální život, protože máme ve vztahu potíže – Máme ve vztahu potíže, protože nemáme uspokojivý sexuální život.“

Poruchy orgasmu u žen se často můžou vázat na určité specifické podněty či situace, např. na kvalitu vztahu, vyladění partnerky, náladu, způsoby či techniky při pohlavním styku apod. Obecným ukazovatelem je signifikantní oddálení nebo úplné chybění orgasmu při koitálním, nekoitálním či masturbačním styku s partnerem. Diferenciální diagnóza by při vyšetření měla stanovit, zda jde opravdu o poruchu orgasmu a ne o nějaké jiné onemocnění, které má podobné symptomy. Lékař, sexuolog tak zváží, zda se nejedná o jinou sexuální poruchu či dysfunkci, zda zde nehraje roli užívání psychoaktivních látek (léky, farmaka, barbituráty, drogy a alkohol) nebo jiné zdravotní podmínky (celkový zdravotní stav či přítomnost jiné somatické choroby, fyziologickou-anatomické faktory apod.) Další diferenciálně-diagnostickým kritériem jsou psychické potíže – úzkost, stres, deprese, vztahové potíže, negativní sebeobraz a vnímání svého těla apod.

Poruchy orgasmu u žen se můžou spojovat s přítomným nebo minulým prožitkem negativní zkušenosti zejména v oblasti sexuality. Nemusí jít samozřejmě hned o znásilnění apod., nicméně, když žena pociťuje bolest při pohlavním styku, ať už je způsobena čímkoli (suchost pochvy, nedostatečná sekrece, silné stažení svalů, vaginismus apod.) – takovéto pociťování bolesti může způsobit psychický blok, který se pak začne objevovat i při dalších sexuálních stycích s partnerem. Takovýto strach z opětovné bolesti (která nemusí přijít) pak způsobí, že se žena na orgasmus nevyladí a následně tak orgasmus nemůže přijít.

Jinými příčinami poruchy orgasmu jsou možné neadekvátní stimulační techniky, kdy se nesprávně stimulují části genitálií ženy. Může jít např. o části, které nejsou dostatečně nervově zásobené, čili je žena nepociťuje dráždění ani jako příjemné a ani nepříjemné. Další skupinou potíží v souvislosti s touto poruchou je nedostatečná komunikace mezi partnery. Tato je spojována s potížemi ve vztahu, nebo často u mladších párů, méně zralejších, ale taky u starších dvojic, kde naopak, potíže s komunikací můžou nastávat z jiných důvodů.

S věkem se obvykle prožívání orgasmu zvyšuje, zlepšuje, tudíž poruchy orgasmu se zaznamenávají u mladších žen. Starší ženy v porovnání s adolescenty, znají svoje tělo obvykle lépe, proto třeba vědí způsoby stimulace, při kterých orgasmus snáze dosáhnou. Naproti tomu starší ženy (myslí se tím ne ve věku adolescence a mladé dospělosti, čili od 25, 30 a víc) potřebují k dosažení orgasmu zpravidla i víc času. V této souvislosti hraje roli samozřejmě i sexuální výdrž partnera – a to v jakémkoli věku obou partnerů. Když muž trpí poruchou předčasné ejakulace, a tedy jen těžko je sexuální styk delší než pět minut, stěží můžeme mluvit o poruše orgasmu u ženy.

Při potížích s orgasmem pomáhá poradenství a psychoterapie, zejména, kdy jsou tyto potíže krátkodobé, situační a spojovány převážně se stresem či interpersonálními konflikty, problémy ve vztahu, depresí apod. Při déletrvajících potížích je pak dobré kontaktovat sexuologickou ambulanci.