Popáleniny

cm popaleni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Popáleniny patří k nejtěžším úrazům lidské traumatologie, často zanechávající jizvy nejen fyzické, ale i psychické. Vyžadují nejkomplikovanější, nejdelší a nejnákladnější léčbu. Celková závažnost poškození závisí na rozsahu, hloubce, věku (problémy u dětí a starších lidí), umístění a příčině (přímý kontakt nebo sálání).

Rozlišují se tři stupně:

  • Při I. stupni je kůže je zarudlá a silně pálí. Hojí se vcelku rychle – řádově dny.
  • U II. stupně tvoří se puchýře vyplněné plazmou, které silně bolí. Je to nejbolestivější stupeň, protože dochází k poškození podkoží. Hojí se několik týdnů.
  • V případě nejhoršího, III. stupně dochází k odumření tkáně (zuhelnatění), je méně bolestivější než druhý stupeň, protože došlo ke zničení receptorů vnímajících bolest. Často je nutná transplantace kůže. Zůstávají jizvy, hojí se měsíce. Někdy bývají popáleniny děleny do 4 stupňů, kde 3. je kombinací puchýřů a začínající nekrózy a 4. je naprosté zničení tkáně.

V tomto článku se budeme věnovat nejmírnější formě popálenin, I. stupni. Ty těžší již patří do působnosti lékaře a podrobnosti se dočtete o nich v příručkách první pomoci. Horší průběh popálenin je u dětí (jemná kůže) a starších lidí (suchá a trofická kůže). Vždy je horší přímý kontakt s předmětem (žhavý kov), než přenos energie (sluneční paprsky). Rozhodující je výška teploty a doba působení tepla. Popáleniny 1. stupně mohou vzniknout v důsledku působení tepla již od cca 50C.

Technická první pomoc, o které se stručně zmíním, je u všech stupňů stejná. Spočívá v uhašení ohně, svlečení horkého, či mokrého oděvu (pokud není při-škvařen), odstranění vodičů tepla z postiženého (prsteny, náušnice, náramky) též kvůli možnosti otoku. Také je nutné zabránit dalšímu působení tepla tzn. dostat postiženého z horkého prostředí. I. a II. stupeň dostatečně dlouho chladíme (dokud přináší úlevu), alespoň však 20 minut. Chladíme nejlépe tekoucí studenou vodou. U velmi malých dětí chlazení neprovádíme z důvodu hrozícího chladového šoku.Ve vážnějších případech platí, že puchýře nepropichujeme a příškvary (oděv, dehet) nestrháváme, pouze na volném okraji odstřihneme. V těchto případech nikdy nepoužíváme žádné masti, zásypy či léky proti bolesti. Mohou zkreslit pozdější lékařskou diagnózu. Dáváme obzvlášť velký pozor na příznaky šoku, u rozsáhlejších popálenin provádíme preventivní protišoková opatření.

K nejčastějším mírnějším popáleninám patří popáleniny při neopatrném opalování či při práci od horkých předmětů, hlavně v kuchyni. Ke zmírnění jejich následků, tj. k regeneraci lze použít některé přírodní přípravky. Je třeba podtrhnout, že se jich používá jen k doléčení mírnějších popálenin. V případě infekcí je třeba neodkladně vyhledat lékaře (stejně jako v případě silných popálenin). K regeneraci se třeba používá rakytníkový olej. Má vysoce regenerační účinky po ozařování, popáleninách a drobných poranění. Ke stejnému účelu se dá použít i krém Cytovital.

Jedná se o bioinformační krém pro výživu buněk pokožky a pro její silnou regeneraci, který je zdrojem energie pro kůži a pravým přírodním omlazovadlem. Z dalších přípravků se dá použít Klíčkový olej, krém Ruticelit či Propolisový krém s panthenolem a bambuckým máslem. Vnitřně se dá užívat Mumio, které je univerzálním prostředkem. Současné výzkumy dokázaly, že mumio působí na organismus velmi blahodárně, protože má silné protizánětlivé a bakteriocidní účinky a urychluje regeneraci poškozených tkání.

Celková nabídka přípravků určených na popáleniny.