Pod křídly Uranu

cm somavedic2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pozoruhodná analýza světově unikátního přístroje Somavedic Medic Uran, který eliminuje geopatogenní zóny, elektrosmog, wi-fi záření, mikrovlny i záření z mobilních telefonů a zabraňuje z lidí vysávat životní energii.

Podle Jana Kefera je Uran principem revoluce, převratu a změny k novému… Známý český astrolog a hermetik první poloviny dvacátého stoleté také tvrdil: „Uran jako signifikátor činů a událostí symbolizuje vše, co souvisí s reformami, vynálezy, metafyzikou, jasnozřením, vzduchoplavectvím, elektřinou či technikou…“

Pokud bychom si pod vzduchoplavectvím představili například takové astrální cestování, o kterém jsme v našem časopise psali již mnohokrát, pak by tato planetární charakteristika od jednoho z největších českých hermetiků dvacátého století odpovídala i novému typu přístroje Somavedic; konkrétně nejsilnějšímu sériově vyráběnému typu tohoto unikátního zařízení, za kterým stojí léčitel Ivan Rybjanský.

Jeho Somavedicy připomínají kosmickou loď. Je to jakási destička s připevněnými drahými kameny do tvaru pyramidy, které jsou zalité v českém skle ze světoznámé lindavské sklárny Ajeto. Přístroj je navíc připojen do elektřiny kvůli uzemnění a odvádění škodlivin – proto je v něm ještě špetka mědi, palladia a zlata. „Kosmický“ tvar přístroje je zase důležitý kvůli rotaci energie.

Každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovlivňovat. Somavedic v sobě ukrývá dvanáct až devatenáct drahých kamenů a je sestrojen na principu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud totiž konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, dokážou tyto vzájemně se podporující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jedná o geopatogenní zóny nebo jiné vlivy, které taktéž vibrují v určitém frekvenčním rozmezí.

Nedávno přinesl časopis Šifra zajímavou analýzu přístroje Somavedic Medic Uran, kterou provedl třeboňský léčitel Jan Betko. „Potřeboval jsem vyřešit zejména elektrosmog, geopatogenní zóny a psychosomatické energie v domě. Když jsem přístroj zapojil a přesvědčil se o jeho funkcích, rozhodl jsem se jej důkladně zanalyzovat a tuto analýzu předložit veřejnosti, protože se jedná o technologii, která skutečně funguje a je jedinečná.“

Výsledek pana Betka, který profesionálně provádí různé analýzy, například čaker, a zabývá se i odstraňováním černomagických vlivů či parazitů, tvorbou ochranných štítů a nejrůznějšími jemnohmotnými energiemi, překvapil. Podle výsledků jeho měření je záběr Somavedicu skutečně široký. Vyberme jen namátkou. Kromě eliminace geopatogenních zón, elektrosmogu, wi-fi záření, mikrovln a vyzařování z mobilních telefonů se pouští i do věcí, které bývají, jak se říká, mezi nebem a zemí, a jemnohmotných energií. Negativní energie totiž nejdou jenom z přístrojů, ale také z lidí. V poli Uranu je téměř nemožné vysávat z druhých lidí energii, což platí jak na vědomé, tak nevědomé úrovni. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a nalepí se na něj nějaká parazitická entita, jež mu odsává energii, v přítomnosti Uranu jí pšenka nepokvete.

V dnešní době, která je energeticky skutečně intenzivní, se Somavedic může stát ideálním společníkem, neboť neustále, dnem i nocí, čistí celý prostor ve svém působišti, a to od všech negativních a pro člověka nepříznivých energií, a naplňuje ho energiemi pozitivními a blahodárnými, a to jak pro tělo, tak pro psychiku. To se však netýká pouze lidí, ale také například rostlin a živočichů.

Třeba kočky geopatogenní zóny a některé další „těžké“ energie vyhledávají. „Adaptace koček na nové energetické prostředí trvala v případech, se kterými jsem se dosud setkal, vždy zhruba jeden den. Jakmile je kočka v bytě přítomna při zapojení přístroje, tak to pozná většinou okamžitě. Chvíli chodí po bytě a hledá, co se změnilo. Kočky, které žijí v rodinných domech a jsou většinu času venku, to až tak neřeší. Některé kočky si pak hledají místo na spaní o něco déle než dříve, to je však také individuální. V některých případech také došlo k tomu, že kočky začaly vyžadovat kvalitnější stravu – například již nechtěly jíst granule. U koček s poněkud extrovertnější osobností došlo v řádu několika měsíců ke znatelnému zklidnění. Somavedic tedy působí příznivě na harmonizaci mozkových frekvencí nejen lidí, ale i koček a velmi pravděpodobně i dalších zvířat,“ píše Jan Betko.

Model Uran působí silně také na kovy. Proto učinil pan Betko následující experiment s kovovými lahvemi. V jedné hliníkové lahvi na vodu s uzávěrem z Lidlu se po jedné hodině zvýšila energie z 6500 BE na 46 000 BE. BE jsou jednotky Bovis, používané pro radiesthetická měření, které označují energetickou vibrační kvalitu. Ve druhé lahvi, nerezové dvouplášťové termolahvi z Kauflandu se zvýšila energie na 52 000 BE.

Somavedic Medic Uran má dále pozitivní vliv na otevírání čaker, harmonizaci aury člověka, škodlivé elektromagnetické záření, fungování obou mozkových hemisfér, zvyšování životní energie člověka, zlepšuje koncentraci…

Vynikajících výsledků dosáhl Uran i při působení na vodu. U kohoutkové vody o energetické hodnotě 6500 BE, ve skleničce o objemu dvou deci a vzdálenosti 3 centimetrů od Uranu, vyskočila energie po pouhých třech minutách na 76 000 BE. Když se sklenička vzdálila na 10 centimetrů a přístroj se nechal působit 10 minut, hodnota dosáhla 93 000 BE, při 30 centimetrech 80 000 BE a při jednom metru 65 000 BE.

Somavedic v tuto chvíli nelze podle Jana Betka s ničím srovnat. „Podobné technologie zde byly možná za Atlantidy nebo Lemurie,“ říká a dodává: „Somavedic Medic Uran je přístroj, jehož spektrum působení je nesmírně široké. Dokáže rovněž čistit osobní morfogenetické pole člověka a upravovat DNA. Krusta přístroje je vyrobena z uranového skla. Uranové sklo znali již staří Římané, kteří byli také dobře obeznámeni se spirituálními vlastnostmi uranu. Na našem území se začalo průmyslově vyrábět v Jáchymově v polovině 19. století. Díky příměsi uranu do skleněné krusty má tento model vyšší účinnost na podílu zvyšování vibrací jemnohmotného těla člověka než ostatní modely a také celkově působí intenzivněji na zvyšování tendencí spirituálního růstu. Jak ale musím zdůraznit, vaši práci za vás neodvede. Tento princip bych okomentoval slovy klasika: Člověče, přičiň se, a Bůh ti pomůže.“

Celková nabídka přístrojů somavedic.