Pět Tibeťanů a rituál

cm meditujici zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jak si posilovat zdraví, duševní pohodu, autoritu a rozvíjet svou osobnost? Nemůžeme změnit realitu, ale můžeme změnit sebe a bojovat proti nezdarům? Vnitřní změnou svých návyku, zbavíme se závislosti na lidech a věcech. Spoléhejme sami na sebe. Lidský život je vzájemné závislý na přírodě a na současné realitě. Úspěchů je možno dosáhnout, jen tehdy zbavíme-li se starých návyků a vytvořením nových ve spojitosti s realitou. Ve volbě, kterou můžu učinit sami. Ovládáním svých emocí, zdokonalit sama sebe je dlouhodobá bolestivá a náročná činnost, ale je to jediné řešení.

Zhodnoťte a učte se na vlastních chybách a na zkušenostech a úspěších jiných. Naše neúspěchy často omlouváme geny dědičnosti, zvyky a vztahy ve společnosti. Vnitřní svoboda člověka vzniká, když máme schopnost jednat na základě vlastního rozhodnuti, která jsou osvobozená od vnějších vlivů. Vzít do svých rukou plnou odpovědnost za náš život a uvědomit si, ze naše chováni a jednání je formováno našim vnitřním rozhodnutím. Nikdo nám nemůže ublížit, když mu to nedovolíme. Nemůžeme se přizpůsobovat podmínkám, ve kterých momentálně reálně žijeme a obhajovat se problémy z minulosti, ale aktivně je řešit. Převzít plně odpovědnost a iniciativu za to, co se děje, kolem nás, aby se věci uskutečnily, tak jak chceme my a ne jinak. Nikdy nesmíme svalovat vinu na okolí, ale uvědomit si, ze naše chováni je důsledkem naši volby, umět se přizpůsobit okolí.

Jeden typ lidí se vymlouvá, že ho ovlivňuje okolí a prostředí a jsou potom závislí na chováni druhých. Dovolují jim, aby je ovládali a řešili jejích problémy. Druzí se řídí hodnotami a s vlastního přesvěceni a chyby hledají v sobě. Nikdo je nemůže pak zranit, ubližovat jím a ovlivňovat je. Člověk, který nechce vědět co bude, schovává se a nevěří ničemu, vytváří podmínky a možnost, aby byl ovládán a manipulován druhými, ale ten, který hledá chyby a problémy v sobě, začíná s myšlenkou a jasnou představou svého cíle. Dosahuje konkrétní řešeni a úspěch.

Proto hlavní vnitřní uspokojení a vnitřní postoj, je ovadání svých emocí. To je základ pro správné vlastní rozhodnuti.Vytvořit si vlastní přirozenou autoritu, která nedovolí druhým vás ovlivňovat. Respektuje náš a bere naše názory a váží si nás. Prvním předpokladem pro zvládnuti emocí, je dobrá tělesná kondice a harmonie těla a duše. Jednou z cest jak posílit svůj emoční potenciál je naučit se pracovat na svém vnitřním stavu. Využit tělesných a vnitřních cviků pro posíleni své psychiky, emocí a získaní většího sebevědomí a sebedůvěry.

Většina lidí je v zajetí svého těla a negativních emoci a nejsou schopní se zbavit svých starých návyku, depresí a strachu. Nemá jíž ani sílu, vést nový šťastný a harmonicky život. U nás jsou velmi oblíbené cviky Pět Tibeťanů, které je možno doplnit o plný nádech do plic a pozvolný dlouhý výdech, kde dojde velkému okysličení naši krve. To napomáhá pro harmonizaci naši nervové soustavy a emocí. Vesmírné energii, která prostřednictvím zvýšeného napětí, posiluje naši psychickou stabilitu. Vědomé řízené dýchání významné zlepši celkový oběh krve a harmonizuje tělo a duši. Dává mám vnitřní pocit uspokojeni a pohody a zbavuje nás deprese a strachu.

Cvičit Pět Tibeťanů jako rituál, cvičíme těsně po probuzeni v alfa hladině, před čistěním zubů dosáhneme i hygieny duše. Dojde k rovnováze energie těla i duše. Pravidelné provádění rituálu Vám pomůže, cítit se mnohem mladší a vitálnější, navodí dobrou náladu. Zbaví Vás všech neduhů a negativních myšlenek.

Rituálem přijímáme vesmírnou energii, která přivádí Vaše tělo opět k rovnováze a tato činnost má blahodárné účinky na obnovu vnitřní sily a harmonie. Naučíte se správně dýchat i pozitivnímu myšlení, kdo umí ovládat vesmírnou energii, pro toho neexistuje v živote nic nemožné. Dokáže překonat různé problémy i potíže a dosáhne klidu i harmonie.

CVIČTE S NÁMI:

1. rituál – Postavíme se vzpřímeně a s hluboká se nadechneme, upažíme obě ruce do výše ramen a při dlouhém výdech se točíme jen do práva, každý vlastni rychlostí (ve směru hodinových ručiček) Po celou dobu otáčení dlouze vydechujeme a energie mám prochází celým tělem.

2. rituál – Položíme se na záda a při hlubokém nádechu zvedáme nahoru najednou hlavu a nohy. Ramena, celá páteř a hyzdě zůstávají na zemi. S páteři se nesmí hýbat. (V Tibetu se říká, že je páteř zlatá hůl) S dlouhým výdechem spouštíme hlavu a nohy.

3. rituál – Vzpřímený klek, opíráme se o špíčky prstu u nohou. Ruce necháme volně podél těla. U dlouhého výdechu, dáme bradou dolu k hrudníku. Při hlubokém nádechu vypneme prsa, hlavu zvedneme a držíme rovně, díváme se 45 stupňů vzhůru. S dlouhým výdechem se uvolníme a díváme se dopředu.

4. rituál – Sed: dlaně rukou opřeme vedle těla Prsty směřují dopředu a nohy ohneme tak, abychom získali pří zvednutí těla do můstku v kolenou uhel 90 stupňů. S dlouhým výdechem, bradou dolu k hrudníku a s nádechem zvedneme tělo do můstku. Při výdechu se vracíme do sedu a hyzdě položíme mezi ruce.

5. rituál – Klik, ruce opřeme o dlaně, nohy opřeny o prsty. S hlubokým nádechem zvedáme (hyzdě) tělo nahoru s oporou o dlaně a prsty nohou. Bradu sklopíme k hrudníku. S výdechem se vrátíme do původní pozice.

V knížkách se uvádí, že každý cvik Pěti Tibeťanů se provádí 21 krát, bez techniky dechu jde o cvičení, které posiluje svalstvo a klouby Rituál se provádí max. 7 krát a hlavní pozornost se kladena na plný nádech a pozvolný dlouhý výdech. Dochází k velkému okysličení krve, to napomáhá harmonizaci naši nervové soustavy a emocí. Posiluje naši psychickou stabilitu a harmonizuje tělo a duši.

Rituál je dobrou přípravou pro cvičení vnitřních cviků, které posilují vitalitu našich vnitřních orgánů a žláz. Udržuje stabilitu zdraví a pružnosti našeho těla a zajišťují nám dlouhověkost.