Perspektivní chitosan

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Chitosan má výrazně lepší schopnost vázat tuk než vláknina rostlinná. Pojme 4-6 x větší množství tuků vzhledem k vlastní hmotnosti. Zjednodušeně řečeno chitosan se váže k potravinovému tuku a zamezuje jeho vstřebání do krve. Zadržený tuk následně vylučuje z organizmu.

Chitosan = označení živočišné vlákniny, která je součástí krunýře korýše

 • Velká experimentální pozornost je věnována chitosanu pro jeho schopnost vychytávat tuky; ta je totiž větší než u některých chemických léků.
 • Chitosan má výrazně lepší schopnost vázat tuk než vláknina rostlinná. Pojme 4-6 x větší množství tuků vzhledem k vlastní hmotnosti. Zjednodušeně řečeno chitosan se váže k potravinovému tuku a zamezuje jeho vstřebání do krve. Zadržený tuk následně vylučuje z organizmu.

Funkce chitosanu

Žlučové kyseliny tvoří shluky molekul (micely), které obsahují cholesterol, aby se mohly vstřebat přes stěnu tenkého střeva.

 • Chitosan zachycuje a váže tyto shluky, čímž se podílí na snížení obsahu emulgovaného cholesterolu.
 • V tlustém střevě chitosan brání přeměně cholesterolu na koprostanol, což zvyšuje vylučování cholesterolu stolicí a snižuje jeho přenos do krevního séra.
 • Zlepšuje současně funkci tlustého střeva, ovlivňuje střevní flóru tím, že váže toxické bakterie a opět i ty odvádí z těla.
 • Zmírňuje plynatost. Chitosan je látka bezpečná a lze jej použít také proti dně a u nemocí, kde je charakteristická tvorba ledvinových kamenů.
 • Rovněž je referováno o pozitivním vlivu chitosanu z hlediska ochrany jaterního parenchymu.
 • Pomáhá při zácpě – je to přece nestravitelný polysacharid = vláknina, a tak podporuje peristaltiku a zlepšuje funkci střeva ve prospěch snadnějšího vyprazdňování.
 • Některé práce ukazují na to, že chitosan má schopnost antibakteriální vůči některým grampozitivním bakteriím, jako jsou např. známé bakterie staphylococcus aureus, staphylococcus epidermis, bacillus subtilis, dále i vůči gramnegativním bakteriím typu pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, klebsiella pneumoniae, proteus vulgarit.

>> Přesný mechanizmus tohoto efektu není znám, ale vědci popisují několik možností, proč se tak děje; jednou z nich je zjištěný fakt, že kladně nabité aminoskupiny glukosaminových jednotek reagují s negativně nabitými komponenty na povrchu buněčných membrán mikroba, čímž změní propustnost a způsobí vylití vnitřního obsahu buňky, což přispívá k zániku mikroba. Některé studie poukazují na to, že chitosan získaný z houbičky shiitake má dokonce vyššíantibakteriální účinnost než chitosan získaný z korýšů.

 • Některé zprávy hovoří o účinku antimykotickém, např. při potížích s kvasinkou.
 • Nadějné studie ukazují na možnost protirakovinné aktivity chitosanu; zatím se hledá forma využití chitosanu a jednou z nich je použití upravené formy chitosanu jako nosiče protinádorové látky na místo účinku.
 • A dále se zkoumá, jak by bylo možno využít schopnosti chitosanu neutralizovat vedlejší účinky léčiva.
 • Poslední dobou je věnována pozornost antioxidační aktivitě chitosanu. Opět je několik možných mechanizmů a jedním z nich je předpoklad, že jeho amino- a hydroxyskupiny reagují s agresivními radikály za tvorby stabilnějších forem radikálů.

>> Chitosan vykazuje prospěšné biologické aktivity. Lze to dokumentovat tím, že narůstá počet publikací a vědeckých prací, které zkoumají jeho využití v nejrůznějších aplikacích.

>> V oblasti farmacie je to jeho již zmíněná schopnost nosiče různých léčiv, schopnost cíleně působit na postiženou tkáň a schopnost odstraňovat některé nežádoucí vlastnosti léčiv, a tím zvýšit jeho biodostupnost.

>> V medicínské praxi používáme chitosan zvláště v boji s nadměrnými tuky. Proto se chitosan stává součástí receptů programu hubnutí.

Specifikum užívání

Počet tablet či kapslí užíváme specificky – podle předpokladu obsahu tuků v daném jídle, jež se chystáme sníst, a to asi 10 – 20 minut před jídlem. Účinek chitosanu se zvýší současným podáním vitaminu C.