PERLA JAKO SYMBOL ČISTOTY A PROMĚNY

pearls e1635162554981

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Maličká vládkyně vodních hlubin, královna krásy a bohyně pomíjivosti…

» receptivní
» ve znamení Blíženců, Raka, Ryb, Vah a Kozoroha
» pod vlivem Měsíce
» náležející čakře hrdla, čela a korunní (5., 6., 7.)

Perla je z chemického hlediska uhličitan vápenatý, v zásadě ta nejobyčejnější anorganická látka, která se na světě vyskytuje opravdu ve velkém… z vápence jsou přeci celá pohoří. Perla ale není jen tak obyčejný vápenec, je to vápenec produkovaný živým organismem, dokonce živočichem, přesněji mlžem. Ve sladkých i slaných vodách dosud žijí (doufejme) perlorodky, ústřice a perlotvorky a ty mají schopnost produkovat svými žlázami perleť. Pokud jediné zrnko písku proklouzne mezi lasturami a tlačí mlže v bříšku, obalí ho vrstvou perleti, aby přestalo. Zajímavé ovšem je, že v jedné ústřici se může přirozeně vyvíjet jen jedna perla. Ta navíc stále roste a nikdy není perlorodkou vyloučena ven. Trochu to vypadá, jakoby se perly i perlorodkám líbily.

POMÍJIVÁ KRÁSA

Romantické doby lovců perel, co vydrží na jeden nádech 11 minut pod vodou, už jsou dávno pryč. Dnes se perly „vyrábějí“ umělým chovem mlžů, především v Číně a Japonsku. Perlorodka říční je taková dojná kráva, že dokáže vyprodukovat až 20 perel naráz. Sladkovodní perly dokonce vznikají tak, že se do těla mlže vloží kus měkké tkáně jiného mlže, následuje v podstatě alergická reakce, která má za následek vznik perly. Do mořských perlotvorek se zase vkládá kulička vysoustružená ze schránky jiného mlže. To by se v přírodě nejspíš nestalo. Proto jsou perly přírodní a kultivované (tak se říká těm znásilňovaným) něco jako nebe a dudy. Cenově i energeticky.

Uměle pěstované levné perly jednoduše zatěžují karmu podobně jako maso z velkochovů. Každopádně mají tu schopnost umocňovat důsledky karmických příčin a zlomyslným lidem vrátit jejich zlo i s úroky. Odtud asi pochází víra, že perly nosí smůlu a slzy. Pravá perla je jako světlo z hlubin temnoty, je to symbol čistoty a proměny. Proměny malého ve velké, bezvýznamného ve významné a bolestného v povznášející. Perla říká, že této proměny můžeme dosáhnout jen čistě ženskými aspekty – přijetím a kreativní péčí. Pokud tedy chceme rozzářit perlu ve svém nitru, musíme nejprve přijmout fakt, že bolestivé životní zkušenosti nám umožňují dosáhnout vyšší dokonalosti, krásy a čistoty.

Nedokonalost je základem dokonalosti. Život perly je ale poměrně rychlý. Ve své podstatě připomíná život člověka – z maličkého nic z temnoty můžeme pak venku zazářit v celé své kráse. Za pouhých 100 až 150 let však perla postupně vyschne, objeví se trhliny a vrásky a nakonec se ve vrstvách rozpadává.

Krása je zkrátka pomíjivá.

Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ