Perfect body – Perfect mind aneb Tři kroky ke štíhlé postavě a výborné fyzické a duševní kondici

cm vaha

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Všichni si přejeme být zdraví, silní, štíhlí, plní energie. Takových přívlastků by každý z nás našel nespočet. K tomu navíc touha po tělesné a duševní kráse je stará jako lidstvo samo. Každý se o to být lepší, než v současné chvíli je, svým vlastním způsobem snaží. Mnohdy však na místo kýžených výsledků si pouze svůj stav zhorší. Je hezké pomyšlení na pilulku, která po požití naplní všechny naše představy o dokonalé postavě, perfektním zdraví a skvělé kondici. Pravda je však taková , že neexistuje jediný návod, dieta, preparát či systém stravování, který je možné brát absolutně, tedy tak, že bude fungovat pro každého, vždy a stejně.

Položme si však ruku na srdce – hledáme-li příčinu našeho často neútěšného stavu, tak velký podíl zůstává na nás samých – je to náš nezájem o naše tělo a zdraví, je to naše neláska, která je příčinou našich zdravotních problémů, tedy i nadváhy. To, že jsme se nenaučili mít rádi sami sebe je prostý fakt, ale není nutné hledat původce. Nám postačí vědomí, že můžeme jednou provždy změnit svůj život tak jak sami chceme. K tomu stačí rozhodnutí – to téměř magické slovo je přesně to, co skutečně v okamžiku jakýchkoliv změn, potřebujeme ze všeho nejvíc.

Vytvořili jsme pro Vás srozumitelný systém skládající se ze tři kroků, které vám ukáží:

1. Jak důležitý je zcela radikální obrat ve způsobu myšlení a přístupu k vlastnímu tělu, chcete-li jej jakkoli změnit.

Tento prostý a jednoduchý fakt je naprosto klíčovým bodem v našem systému a proto je také na první místě. Náš vztah k sobě samým přímo ovlivňuje endokrinní systém a vylučování mnoha hormonů, které mají zásadní vliv na chování našeho těla – v našem případě na ukládání tukových zásob. Naše buňky jsou živé a vnímají všechny našim mozkem vysílané signály v podobě elektromagnetického vlnění a okamžitě na ně reagují. Vyhodnocenou reakci ukládají do tzv. „buněčné paměti,“ ze které poté čerpají informace k dalšímu jednání. V našem případě se jedná o naprogramované stárnutí a „tloustnutí“ organismu, které vede k vážným chronickým onemocněním.. My se však můžeme naučit, jak těmto degenerativním procesům předcházet, respkt. se jim zcela vyhnout. Tento bod nazýváme „Mentální léčbou nadváhy a obezity.“ Všichni už víme, co nadváha může způsobit – známe její důsledky a také si myslíme, že známe její příčiny. Všichni dokážeme poznat, kdo je touto nemocí postižen. Málokdo si však uvědomí, že se jedná většinou o onemocnění duše a že to, co je nazýváno nemocí, je ve skutečnosti pouze důsledek choroby samotné.

2. Že je zcela nezbytné „vyčistit“ náš organismus od toxických látek, které se nám v těle za celý život usazovali vlivem špatných stravovacích návyků, anorganické stravy.. Stejně tak jako jsme se naučili umývat si ruce a čistit zuby, tak bychom měli přistupovat k očištění vnitřních orgánů.

Organismus má pochopitelně samoočišťovací schopnost a proces vylučování nepotřebných a jedovatých látek probíhá prakticky nepřetržitě. Tento proces je však díky našim způsobům života značně omezen a nemůže probíhat na sto procent. V důsledku dlouhotrvající zátěže dochází k chronicky nesprávné a nedostatečné funkci očišťovacích orgánů, která ústí v ukládání jedovatých látek v našem těle. Odtud pak pramení mnohá degenerativní onemocnění.

Jednoduše řečeno – každý filtr se jednou může zanést a to se s největší pravděpodobností i stane většině konvenčně žijících lidí. Pak je nasnadě jej vyčistit. K tomuto účelu, tedy očistění od jedovatých látek, nám slouží různé metody vědomé Detoxikace. Ta je zcela přirozeným procesem, který bychom se měli naučit aplikovat a začlenit ji do našeho života. Tělo nám má přinášet radost a potěšení a má nám co nejlépe a nejdéle sloužit, nikoli nás soužit.

Když je organismus zbaven škodlivých, dlouhodobě ukládaných látek, jsou harmonizovány všechny tělesné systémy a funkce, jejichž správný „chod“ je nezbytně nutný k dobré fyzické a duševní kondici a životu bez degenerativních a chronických onemocnění a tedy co nás na tomto místě zajímá nejvíce – bez usazování nadbytečných kilogramů.

Jednorázové očištění však není konečným bodem – je třeba:

3. Změnit návyky
Kostra, svalstvo, všechny orgány a vlastně celé naše tělo je tvořeno buňkami. Ty se skládají z atomů a molekul, které tělu dodáváme ve formě látek, které přijímáme. Prakticky se dá říci, že jsme tím, co jíme, pijeme, dýcháme a co přijímáme jako „duševní stravu“. Tzn., že kvalita všech přijímaných látek, ať je to voda, vzduch, potrava nebo informace a vědomosti tvoří naše tělo a naše duševní zdraví. Naše současná situace nám již dovoluje vybrat si,    jakou zvolíme kvalitu přijímaných látek. K tomuto výběru však potřebujeme nezávislé a objektivní informace.

Přejeme-li si opravdu zvýšit kvalitu svého života, musíme se začít zajímat o to, co našemu tělu skutečně prospívá a co nikoli. Není však snadné se vyznat v přemíře informací, kterým jsme ze všech stran vystaveni.

Chceme-li sami sobě dát to nejlepší, musíme mít potřebné znalosti, které nám to umožní. Mnoho lidí nemá však dispozice k tomu, aby si takové vědomosti opatřili, protože celistvé pochopení všech problémů spjatých s lidským zdravím obnáší velké časové a finanční investice. Navíc tato snaha končí často velkým rozčarováním a ještě větší dezinformovaností a to z důvodu určitého znechucení nad protichůdností informací. Proto jsme z bohatých zkušeností mnoha odborníků a zkušeností konkrétních lidí sestavili výčet nejdůležitějších bodů.

Na těchto bodech může stavět každý člověk s upřímným zájmem o zdraví své, svého okolí a všechny důležité souvislosti spjaté s touto oblastí.

Výše uvedené body jsou vlastní osnovou víkendového semináře „Perfect body – Perfect mind,“ který se koná pod vedením lektora, spisovatele a terapeuta Jana Urbánka. Tento seminář je určen všem, kteří trpí nadváhou či obezitou nebo jen chtějí změnit vzhled svého těla. Dále všem, kteří mají zájem upevnit si své zdraví, získat výbornou tělesnou a duševní kondici.