Partnerství nevychází?

cm muz zena8

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

To můžeme změnit! Článek vypovídá o souvislostech dané potíže se stavem tělesných orgánů, energiemi v bytě i s aktuální připraveností člověka na vyrovnaný vztah. Setkávám se ve své praxi často s potížemi lidí v oblasti partnerských vztahů. Bývají to dlouhodobě neřešené stavy, nepochopení, neschopnost podívat se na věc z nadhledu. Pokaždé má náš rozbor několik fází. Začíná volným pohovorem, kdy se pacient beze svědků svěří se svou těžkostí.

Pak se hovor zaměří na životní časovou osu klienta: Zachytíme důležité okamžiky v jeho životě (např. nástup do školky, školy, na vojnu apod.) a krátce je zhodnotíme. Poté se zaměříme na jednotlivé z nich a tam už vkládám krátké komentáře z pozice duchovního učitele. A nyní přejdeme k hlavnímu tématu a pozorujeme, jak vyzní naše modely chování ve vztazích s modely převzatými od rodičů nebo vychovatelů. Srovnáváme, hodnotíme. Vidíme pak často, že „náš“ způsob reagování na podněty není vlastně originální, ale daný vzorem, převzatý. Na něm pochopíme třeba nedostatky vztahu mezi rodiči. Tím „učivo“ jejich života zužitkujeme, ale vidíme, že staré je třeba nahradit novým, tvořivým, vlastním. To, čeho chce docílit naše vědomí, jaké má cíle, požadavky, se stává základem pro tvoření myšlenkových modelů v ordinaci.

Jestliže se „nějak“ chovaly ženy v dané době a „nějak“ reagovali muži (či obráceně), časem se jejich způsoby myšlení materializovaný, projektovaly, somatizovaly na těle – jejich potomků. Ledviny jsou dvě, je to párový orgán a právě ony člověku signalizují svou bolestí nebo jinými symptomy možné partnerské nesrovnalosti. Dále se tu projevuje strach člověka z lidí, věcí, stavů, situací. Přitom strach v malé míře, např. tréma, je člověku v životě užitečný. Ale přehnaný strach vede člověka jinými cestami než ke svobodě a naplnění. A také strach lze odbourávat: psychoanalýzou (rozborem) a psychoterapií (čistěním traumatických situací od emočních nánosů).

Také vidíte, jak je těžké udržet se zdráv? A pak také existuje energetické „ naladění“ našeho bytu či domu. S tím pracuje stará nauka nazvaná Feng šuej. Tak jako existuje jemno-hmotný vrstevnatý obal našeho těla (zvaný aura), tak si můžeme představit byt jako ochrannou vrstvu našich členů rodiny, kteří v něm žijí. A vůbec není jedno, jaké je rozložení místností v něm, dokonce věcí (!) v něm. Jak rychle a kudy v něm proudí energie, která přichází dveřmi a okny, do kterého rohu si postavíme v ložnici postel nebo kde budeme mít skříň… Plánek bytu je uložen v naší paměti, tvoří více nebo méně kvalitní zázemí jeho obyvatelům. A jestliže změna formy ovlivní změnu obsahu (myšleno obecně), pak i změnou situace v bytě ovlivníme všechny vlastnosti kvalitního života: hojnosti, finance, vědomí, přátelství, partnerství…! Každá z devíti částí domu, bytu i každé místnosti „ zodpovídá“ za jistou kvalitu našeho života. Lze ji oslabit nebo naopak posílit a také regulovat rychlost požadovaných změn! Jsem zastáncem názoru, že všechno dění v našem životě si můžeme ovlivnit vlastním přesvědčením a vůlí a kvalitu života hodně změnit. Navíc mohu zjistit řekněme připravenost Vaší osobnosti jít do nového vztahu, což vždy znamená ochotu měnit něco na sobě i ve svém okolí a také ochotu ke kompromisu a toleranci.

Závěrem takových lekcí o partnerství poskytují i pár „horkých tipů“, které přinesou brzké vylepšení partnerského vztahu nebo nový vztah. Láska a radost přinášejí uzdravující element a sílu do života, pomáhají člověku udržet se ve stavu homeostázy, čili rovnováhy všech složek člověka, tedy ZDRAVÍ. Má nedoceněný význam na tomto poli s lidmi pracovat.