Papain

cm papaya

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Papain patří mezi enzymy, který štěpí proteiny. Získává se z rostliny papaya a z některých dalších plodů frakcionováním, odstřeďováním a ultrafiltrací. Výnos je asi 100 g papainu ze stromu za rok. Čím je papája zralejší, tím obsahuje méně enzymu papainu. Hlavní zdroj tohoto enzymu, papaya pochází z vlhkého tropického pásma Střední Ameriky. Je to vytrvalá dvoudomá rostlina připomínající palmu. Strukturu stonku papáji vytvářejí jizvy po opadaných listech, listy jsou dlouze řapíkaté, velké, dlanitodílné, lesklé.

Mléko z rostliny papaya a její zelené plody obsahují dva proteolytické enzymy papain a chymopapain. Chymopapainu je v nich nejvíce, ale papain je dvakrát tak účinný. Díky své komerční hodnotě je papain zdaleka nejstudovanějším ze všech cysteinových enzymů. Jeho prostorová struktura je mimořádně stabilní; denaturuje při vyšší teplotě než živočišné enzymy, odolává denaturaci osmimolární močovinou a 70% ethanolem. Hydrolyticky štěpí peptidy, amidy i estery; v peptidovém řetězci nejlépe štěpí druhou peptidovou vazbu následující směrem k tzv. C-konci za zbytkem fenylalaninu. Čerstvě drcená semena poskytují  účinnou látku odborně nazývané aglykon glukotropaeolinu benzylu isothiokyanátu (BITC), který je bakteriostatický, bakteriocidní a fungicidní. Tento enzym se nachází v přirozeně vysoké koncentraci v dosud zelené slupce a v jádrech ovocného plodu. Má rovněž mírné, uklidňující účinky na žaludek a napomáhá trávení proteinů. Štěpí bílkoviny a patří do skupiny cystein-proteáz.

Zevně se využívá jako léčivo v alternativní medicíně, kde se mu připisují léčebné účinky při léčbě bércových vředů, a to především v jejich raném stádiu. Papain má také podle některých zdrojů nepatrně odbourávat fibrin z vnitřních stěn cév, což by mělo zamezovat vzniku trombóz. Rovněž údajně má také projasňující vliv na povrch zubů. Koncentrát z papayové peptidázy nebo papainu účinkuje endoproteolyticky a hydrolyzuje vazby peptidů, amidů a esterů na nichž se podílejí aminokyseliny arginin, lysin a fenylalanin. Optimální aktivita se pohybuje v rozmezí pH 6 – 7. Některé prameny uvádějí, že na enzymovém preparátu složeného z papainu byly prováděny klinické studie použití proteolytických enzymů v onkologii. Závěrem těchto studíi je to, že enzymová terapie může snížit nepříznivé účinky způsobené radioterapíi a chemoterapíi. Jsou zde také důkazy, že u některých druhů nádorů je možno prodloužit přežití. Je však nutné si uvědomit, že tyto informace jsou nepotvrzené a je třeba je podrobit dalšímu zkoumání.

Dále se používá k tenderizování „rozrušení“ masa, jako součást tablet napomáhajících trávení, omezuje záněty. V kožním lékařství se používá při léčení ekzémů a nekros – neprogramovaná (patologická) smrt buňky, ke které dochází v důsledku nevratného narušení některé ze základních buněčných funkcí. Tento enzym má i řadu dalších použití. Používá se v kuchyni ke zjemnění rybího masa. Při vaření piva se papain používá k zamezení zkalení piva. V textilní technice se papain používá jako pomůcka k výrobě vlny a hedvábí, aby se zamezilo jejich plstnatění a scvrknutí.