Oxidativní stres

cm oxidativni stres

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V dnešní době se stále dokola hovoří o oxidativním stresu, jímž trpí tělesné buňky. Je to fakt a narůstající fenomén.

Oxidace

Oxidace je proces, který v těle probíhá neustále a je urychlován stresem a mnoha dalšími, lze říci civilizačními faktory.

Naše tělo má však vrozenou schopnost účinně odstraňovat vzniklé volné radikály, reaktivní prooxidanty, superoxidy.

V literatuře najdete různé názvy pro tentýž proces. Osobně používám termín ´volný radikál´, protože slovo radikál vyjadřuje jeho vlastnost. Je agresivní, napadá zdravé buňky a buněčné membrány, deaktivuje některé důležité enzymy, a tak zhoršuje buňce její fyziologické funkce.

Dlouhodobé působení volných radikálů může dokonce poškodit i DNA, především v mitochondriích, jejichž poškozením může dojít i k omezení jejich činnosti, a tím i činnosti příslušného orgánu. Takový orgán (nebo dokonce celý napadený systém) se oslabí, ztrácí vitalitu, buňky v něm chřadnou, a to je v podstatě prvopočátek chronických nemocí, degenerací či rakoviny…

Na začátku je běžný proces, probíhající v těle během dne nesčíslně-krát (jdoucí do biliónů). Vlastně si to ani neumíme představit. Nevnímáme to, protože tuto ochranu provádí systém složitých vrozených antioxidačních látek, jež v těle způsobují reakce, kterými jsou oxidační procesy zpomalovány. To vše funguje jako určitý nárazníkový mechanizmus a záleží na tom, který proces je momentálně v těle mocnější:

  • Na jedné straně tvorba volných radikálů v důsledku životního stylu daného jedince a na druhé straně jeho schopnost volné radikály vychytávat a pacifikovat. První strana podporuje nemoc, druhá drží zdraví.

Nyní chci popsat pomocníky pro zdraví, a to skupinu enzymů superoxiddismutáza (SOD) a glutathion peroxidáza:

>> Nacházejí se téměř ve všech aerobních buňkách (tj. v těch, které potřebují pro svou existenci kyslík) a takřka ve všech mimobuněčných tekutinách.<<

Dismutace

Tento systém přeměňuje superoxidový radikál

  • na ionty, které jsou méně reaktivní. Další enzymy systému – kataláza a glutathion – ještě tyto méně reaktivní ionty mění
  • na bezpečné a neškodné molekuly; proces se nazývá dismutace a má zásadní význam pro život

Vitamin E

A k systému bych ještě přiřadil vitamin E. Patří mezi vitaminy rozpustné v tucích a slouží jako důležitý antioxidant, jenž chrání tkáně, buňky a jejich membrány i lipidy před zmíněným oxidačním poškozením volnými radikály.

Střevní symbióza

Mnoho let tvrdím, že základem rovnováhy mezi nemocí a zdravím je střevní rovnováha – symbióza.

Ve zdravém střevu se totiž uvolňuje vodík, který jakožto nejmenší a nejlehčí molekula proniká ke všem buňkám, tam aktivuje právě jmenované antioxidační enzymy SOD, glutathion a katalázu, dostane se i do prostoru kolem buněk a ovlivňuje cytotoxické (buňky ničící) kyslíkové radikály, čímž chrání DNA, RNA a bílkoviny před oxidativním stresem.

Rdesno

Také některé byliny umí svým účinkem podporovat uvedené enzymy SOD, např. rdesno mnohokvěté. Používáme je pro duševní uklidnění, navození neurovegetativní rovnováhy u stresovaných lidí a nyní zmiňujeme i schopnost této byliny ovlivňovat volné radikály.

Narůstající věk aktivitě enzymů nepřidá

S postupujícím věkem člověka aktivita popsaných ochranných enzymů klesá. Asi u 15 % populace je zjištěna snížená hladina enzymu superoxiddismutázy. Tito jedinci jsou více ohroženi působením volných radikálů a následnými dopady na zdraví.

Náprava

Jak jsem napsal v úvodu, je to narůstající fenomén. Určité procento ovlivnit nemůžeme, to je daň pokroku civilizace, ale větší procento ovlivnit můžeme:

  • přestat kouřit
  • více chodit do přírody, zde je podtrženo slovo chodit
  • věnovat pozornost potravinám bohatým na antioxidační látky, jež se na likvidaci radikálů podílejí stejně jako (výše popsané) enzymové systémy. Vitamin E, C, stopový prvek selen, betakaroten z mrkve, resveratrol z vína, pycnogenol, koenzym Q10, ginkgo biloba a další…

Nebojte se oxidativního stresu, nýbrž dejte se s ním do boje! Podpořte svůj vrozený obranný systém.