Outkovka pestrá – méně známá léčivá houba

outkovka e1609755137448

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Outkovka pestrá (Trametes versicolor) je houba z čeledi chorošovité (Polyporaceae). Patří k méně známým, ale nicméně pozoruhodným léčivým houbám.

Jedná se o velice rozšířenou houbu po celé Evropě (tedy i u nás) od Skandinávie až dole k jihu do zemí kolem Středozemního moře. Hodně rozšířená je ve Velké Británii a Irsku. Zde se jí říká turkey tail, tedy krocaní ocas, protože ho vzhledově připomíná.

Rozšířená je také v Asii, zejména v Japonsku, Číně, Severní Americe a Austrálii. V Číně obdržela jméno yun zhi, což znamená “tráva říše nebes”. Japonský název je kawaratake.

Výtažek z outkovky pestré je používaný v přírodním léčitelství Číny, Koreje a Japonska.

Podle tradiční čínské medicíny výtažek z outkovky pestré doplňuje slezinu, odvádí vlhkost a transformuje hlen, odvádí patogeny(toxiny), vyživuje srdce a ducha Shen, doplňuje jin jater a ledvin a ochlazuje horko. Zmíněný termín “Shen” znamená podle staré čínské nauky “ducha Shen”, který sídlí v srdci a ovlivňuje naši mysl, veškeré vědomí, duševní aktivity, dlouhodobou paměť, procesy myšlení a také spánek.

Houba vytváří střechovitě uspořádané trsy plodnic. Plodnice (klobouček houby) je na horní části hnědě až šedě a také žlutavě pásovaná. Je plstnatá a její velikost se pohybuje mezi 2 až 8 cm. Plodnice bývá často zeleně zbarvena řasami.

Obsahuje celou řadu zajímavých přírodních látek: polysacharidy (β-D-glukany a heteroglykany), triterpeny, seskviterpeny, proteiny, steroly, polyfenolické látky a lipidy.

Beta-glukany jsou velmi různorodá skupina přírodních polysacharidů, jejichž základní stavební jednotku představuje molekula monosacharidu glukózy.

Posilují imunitu tím, že tím, že zesilují fagocytózu a aktivity fagocytujících buněk – granulocytů, monocytů, makrofágů a dendritických buněk.

Glukany mohou také zvyšovat počet buněk imunitního systému (imunocytů) tím, že stimulují vytváření prekurzorových buněk, z kterých pak vznikají imunocyty, nové buňky imunitního systému. Čím jich je více, tím lépe se může organismus bránit infekci.

Obsažené terpeny mají protizánětlivý účinek. Některým druhům terpenů (i zmíněných seskviterpenů) je odborníky přisuzován možný antikancerogenní účinek. I když i o tomto se zmíním v článku, je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o vědecké hypotézy a nelze to brát za bernou minci.

Některé sloučeniny obsažené v houbě outkovka pestrá rovněž obecně posilují nespecifickou imunitu.

Na závěr ještě zmíním, jak jsem slíbil, jak souvisí outkovka pestrá s léčbou rakoviny. Jak jsem uvedl, tato houba obsahuje mimo jiné polysacharidy. Z nich se podařilo oddělit izolovat jeden polysacharid, označovaný jako krestin, též známý jako polysacharid-k. Velká pozornost mu byla věnována zejména v Japonsku. Další důležitá polysacharidová složka je označována zkratkou PSP. Tyto obě složky by mohly, podle teorie vědců, přispět ke stimulaci imunitního systému pomocí tzv. receptorů vrozené imunity (Pattern Recognition Receptor – PRR) a intracelulárních (vnitrobuněčných) senzorů (tzv. inflamozómů) označovaných jako NLPR3.

Receptory vrozené imunity rozeznávají molekuly typické pro patogeny. Inflamazómy typu NLPR3 zvyšují produkci prozánětlivých cytokinů (signální bílkoviny důležité pro tvorbu imunitní odpovědi), zejména některých interleukinů (protizánětlivé druhy cytokinů). Na toto téma již byly publikovány desítky vědeckých studií různých druhů (in vitro, tedy v laboratorních podmínkách, na zvířatech, klinické studie na lidských pacientech a také tzv. review articles, což jsou tzv. přehledné články, shrnující stav poznání o konkrétním tématu výzkumu).