Ohrožuje nás dehydratace?

cm voda citron

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Do jaké míry jsme ohroženi dehydratací, jak se projevuje a hrozí spíš dospělým nebo dětem? Jak se před ní chránit?

S dehydratací, neboli odvodněním se setkáváme nejčastěji v letním období. Dochází k ní např. ve spojitosti s cestovatelskými průjmy, které nás mohou nepříjemně potrápit během letní dovolené. Také vlivem přehřátí organismu a nadmíru slunečního záření může docházet k dehydrataci jako důsledek zvracení při úpalu či úžehu. Jelikož se slunci vystavujeme nejvíce v létě u moře, kam se většina z nás aktuálně chystá, řekněme si něco více o možném riziku dehydratace.

Zejména u malých dětí však hrozí dehydratace i v dalších ročních obdobích. Dětský organismus je obecně více citlivý na nedostatek tekutin, navíc u dětí ještě zcela nefungují termoregulační mechanismy. Pochopitelně nejcitlivější jsou novorozenci a kojenci. Riziko dehydratace úzce souvisí s vyšším výskytem akutních průjmových onemocnění u dětí. Rovněž zvracení bývá u dětí častějším projevem onemocnění než u dospělých. Vzpomeňme si na sebe, jak často nás tyto obtíže trápily, když jsme byli malí. Rozhodně to nebylo nic příjemného. Navíc dítě je zcela závislé na péči dospělého, samo si ještě pomoci neumí. Jako rodiče musíme být tedy ve střehu. Vyšší riziko dehydratace je zejména v situaci, pokud má dítě více než 8 stolic denně a nebo zvrací opakovaně. Vyšší riziko dehydratace také hrozí, pokud dítě zvrací a současně má horečku. U kojence dehydrataci usuzujeme již při více než 3 průjmových stolicích za den.

Stupeň dehydratace

U dehydratace rozlišujeme tři stupně – lehkou, střední a těžkou.

Stupeň dehydratace Přibližný úbytek tělesné hmotnosti
Lehká do 5 %
Střední 5 – 10 %
Těžká nad 10 %

Slabou až středně těžkou dehydrataci můžeme zvládnout sami, pokud ji začneme řešit včas! Pozor ale na těžkou dehydrataci, kdy je nezbytně nutná hospitalizace. Jedná se o tak závažný stav, kdy již může být ohrožen i samotný život. Velmi opatrní bychom měli být u kojenců, malých dětí, osob se srdečními nemocemi a u seniorů. Situaci nikdy nepodceňujte.

Jak se dehydratace projevuje?

Na dehydrataci můžeme usuzovat z projevů, o kterých si povíme více. Vedle úbytku hmotnosti, viz tabulka, můžeme sledovat klinické příznaky, které dehydrataci doprovázejí. Ústní sliznice a rty jsou suché, jakoby okoralé, oči mohou být jakoby propadlé s kruhy pod očima, je snížený kožní turgor*. U kojenců může být na hlavičce patrná propadlá velká fontanela** (obzvláště varovný signál). Moč se tvoří méně a je koncentrovaná – tmavší barvy než obvykle. Nápadné jsou také změny v chování, zaznamenat můžeme zvýšený nebo naopak snížený klid, objevit se mohou bolesti hlavy související s poklesem krevního tlaku, objevit se může neobvykle velká únava, zmatenost, spavost až apatie a svalové křeče. V krajním případě může docházet k poruchám vědomí, bezvědomí, selhání ledvin a k hypovolemickému šoku.

Jak řešit dehydrataci?

Klíčové je, snažit se možné dehydrataci včas zabránit. Pokud se objeví zdravotní obtíže, se kterými může být spojena, je potřeba co nejdříve zajistit dostatečný přívod tekutin. Samo o sobě však toto nestačí. Náš organismus společně s vodou ztrácí také velké množství iontů a minerálů, které je důležité včas doplnit. Z tohoto důvodu se rehydratace optimálně řeší přesně definovanými orálními rehydratačními roztoky.

Orální rehydratační roztoky (ORS) pod lupou

ORS jsou volně prodejné přípravky, dostupné běžně v lékárnách bez lékařského předpisu. Dle současné legislativy se řadí mezi tzv. potraviny pro zvláštní lékařské účely. Jsou cenově dobře dostupné a ve chvílích kdy je skutečně potřebujeme jsme velmi vděčni za to, že jsme si je s sebou na cesty přibalili! ORS by neměly chybět v domácí, natož v cestovní lékárničce! ORS se podávají rozpuštěné nejlépe ve vychlazené vodě, po doušcích či lžičkách, co nejčastěji. Nedoporučuje se je ochucovat např. šťávou z ovoce. Množství ORS se řídí stupněm dehydratace a je uveden v pokynech na příbalovém letáku.

ORS a jejich působení:

  • dodají tekutiny
  • doplní nezbytné ionty a minerály
  • některá ORS obsahují zázvorový extrakt se zklidňujícím účinkem zejména na rozbouřený žaludek
  • Příklad osvědčeného ORS pro DĚTI: v lékárnách dostupný  (podání možné od ukončeného 1. týdne věku) nebo forte (podání možné od ukončeného 4. měsíce věku).

Voda nestačí

Voda nestačí

Někdy se maminky ptají, zda stačí při podezření na dehydrataci podávat samotnou vodu. Nestačí. Voda musí být podána s vhodnou koncentrací solí tak, aby po vstřebání voda zůstala v těle zadržena, obsahuje optimální skladbu a množství těchto solí. Svůj význam má i přítomná glukóza, která napomáhá snadnějšímu vstřebávání minerálů. Rozpuštěním  v pitné vodě (pro kojence v převařené kojenecké vodě) získáme ideální nápoj pro opětovnou rehydrataci (doplnění iontů a vody).

Nevhodné nápoje k rehydrataci

Důležité je také vědět, jaké druhy nápojů nejsou vhodné v případě, kdy máme podezření na dehydrataci, nebo již jsme zaznamenaly její projevy. Bohužel se stále traduje, že nejlepší je podat dítěti kolu. Tento názor je již dávno překonaný a platí to, jak pro dehydrataci, tak pro zvracení či průjem. Pouze u mladistvých můžeme podat trochu ledové koly při hrozícím kolapsu.

Nevhodné nápoje:

  • kolové nápoje (obsahují pro děti nevhodný kofein, příliš mnoho cukru a málo minerálů)
  • neředěné džusy, sycené a přeslazené nápoje (oxid uhličitý zbytečně dráždí, příliš mnoho cukru a málo minerálů)
  • káva, alkoholické nápoje (káva a alkoholické nápoje samy o sobě dospělé dehydratují, pro děti jsou pochopitelně naprosté tabu)

ORS a iontové nápoje pro DOSPĚLÉ:

  • – doplnění iontů, minerálů, extrakt ze zázvoru, nižší obsah cukru – vhodnější složení pro diabetiky, zázvor může obecně pomoci při těhotenské nevolnosti, cestovních kinetózách (nevolnostech) dětí
  • v případě aktivní sportovní dovolené na kolech, horách nebo na sportovních soustředěních (na výběr jsou dvě varianty – příchuť pomeranč/okurka), rozpuštěním ve vodě se připraví chutný iontový hypotonický nápoj, doplní ztracené ionty, minerály, navíc obohaceno o zinek.

Vysvětlivky:

Kožní turgor – provedením jednoduchého fyzikálního testu můžeme usuzovat na dehydrataci – vytažením kožní řasy dvěma prsty jako při štípnutí na předloktí se kůže fyziologicky nevrací do normální polohy, nýbrž zůstává deformovaná.

** Fontanela – dá se jemně nahmatat na hlavičce novorozence, má tvar kosočtverce, postupem času dochází k jejímu úplnému uzavření – jedná se o vazivové spojení dosud nesrostlých lebečních kostí.