Neorganická dyspareunie

cm muz zena kalhoty

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pod tímto názvem se skrývají potíže projevující se prožíváním a pociťováním bolesti v průběhu pohlavního styku, přičemž tyto potíže nejsou vyvolány žádnou zdravotní, somatickou příčinou. Alespoň jednou za život se neorganická dyspareunie vyskytne přibližně u jedné pětiny žen, u mužů se objevuje méně často.

Při výskytu bolesti při sexuálním kontaktu je jako první krok potřeba provést lékařské somatické vyšetření, které nejdříve musí vyloučit jakoukoli anatomicko-fyziologickou příčinu, dysfunkci, malformaci nebo onemocnění. O neorganické dyspareunii se uvažuje tehdy, když se jedinec ztěžuje na časté a opakující se bolesti v oblasti pohlavních orgánů, před, v průběhu a/nebo po pohlavním styku, přičemž tyto nejsou způsobeny výhradně jen problémy nedostatečné lubrikace anebo vaginismu. Klinicky bývá někdy obtížné odlišit dyspareunii od vaginismu, jelikož se vaginismus objevuje sekundárně v důsledku dyspareunie.

 

Klíčové je také zjistit, jestli jde o dyspareunii vrozenou nebo získanou, čili jestli má jedinec tyto potíže v zásadě pořád a od začátku pohlavního života, nebo se v minulosti nevyskytovaly a objevily se až později v životě jedince; taky jestli se dyspareunie objevuje při každém pohlavním kontaktu, nebo jen situačně – čili v sexuálním životě je jedinec nemá pořád, ale vyskytnou se jen někdy, jen v některých situacích, příp. jen s některým partnerem apod.

 

Neorganická dyspareunie se vyznačuje, podobně jako vaginismus nedostatečnou vaginální lubrikací u žen a stažením vaginálních svalů, následkem čeho je zavedení penisu bolestivé nebo zcela nemožné. Později se pak přidružuje anticipační úzkost, kdy k nedostatečnému zvlhčení a spasmu svalů dochází v určitém napětí a strachu, že se bolest může opakovat. A tím se jedinec dostává do začarovaného kruhu, protože dojde k poklesu vzrušivosti, následně snížené lubrikaci a úzkost a strach způsobí napětí svalstva v oblasti pochvy.

 

Příčiny dyspareunie můžou být nejrůznější. Může se jednat o situace, kdy žena v minulosti prodělala určité somatické potíže, které přechodně bolest při pohlavním styku doprovázely (např. infekce nebo jiná onemocnění pohlavního ústrojí), avšak po jejich překonání, jedinec pořád pociťuje napětí, úzkost a obavy z toho, že pohlavní styk bude bolestivý i nadále.

 

V současnosti se dyspareunie považuje za jeden ze symptomů tzv. intersticiální cystitidy, kdy jedinec pociťuje bolest v oblasti močového měchýře, a diskomfort v průběhu a po pohlavním styku, potíže se zvýšenou frekvencí močení nebo nucení na močení. U mužů se bolest vyskytuje během ejakulace, u žen následující den jako výsledek bolesti a spasmů v oblasti svalů pánevního dna. Při stanovování diagnózy neorganické dyspareunie u mužů je potřeba brát do úvahy potíže s prostatou (např. její zvětšení), v oblasti žaludu penisu, semenovodů, nebo předkožkou. U obou pohlaví je potřeba vyloučit záněty a infekce jako gonorhea (kapavka), záněty močové trubice.

 

Teprve po zpracování tělesných příznaků a symptomů je často nejtěžší prací pracovat s nabouranou psychikou, kdy se v průběhu času přidružily takové potíže, jako jsou partnerské potíže v souvislosti se sexuálním životem (strach, úzkost a následně vyhýbání se pohlavnímu styku, obavy ze sexuálního styku, ze ztráty partnera, snížení sebevědomí – „nejsem k ničemu, co je se mnou špatně, že s ní/ním nedokážu mít sex, opustí mě?“) Úzkostné a depresivní myšlenky se pak můžou k potížím přidružovat, což potažmo způsobuje nižší chuť na sex (libido, sexuální apetence).

 

Proto jako další krok, když lékařské somatické vyšetření vyloučilo tělesnou příčinu sexuálních potíží a bolesti při pohlavním styku, je velmi potřebné pracovat na psychogenních příčinách, hledat, co za nimi stojí, jako i konsolidovat současné osobnostní prožívání (úzkost, strach, stres) a partnerské soužití.