Nemusíme se měnit a být lepší. Co je pro duši největší slast?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vídávám u svých klientů velmi často nespokojenost se sebou a toxické pocity viny. Společností – a bohužel někdy i osobním rozvojem – je nám vnucováno, že musíme pořád růst, něco měnit, neustále se zdokonalovat. Dovolit si jen tak být a nic pořád neřešit, může být velkou úlevou. Zároveň je velmi frustrující stát na místě, když někde uvnitř víme, že bychom se v životě lehce pohnout měli, a hlavně chtěli. Nabízím dnes dva kroky k tomu, abychom si nestáli v cestě a byli se sebou i svým životem více spokojení.

Spíše než o kroky, jde ale o principy: Nevěřím totiž na instantní a rychlá řešení. Vše plyne v přirozeném rytmu, nekomplikujme si život křečovitým urychlováním. Neboli, jedna z vět, která mi nejvíce utkvěla z psychoterapeutického výcviku: „Důvěřuj procesu.“

První princip: JSI NÁDHERNÁ BYTOST UŽ TEĎ

Jak píši ve své knize Sedm poselství: „Nemusíme se trápit, nemusíme všemu rozumět, nemusíme vědět proč.“ A zaujalo mě, jak, pro změnu, Vadim Zéland, jednou napsal: „Nevěř nikdy člověku, který ti bude tvrdit, že se musíš měnit nebo, že ti chybí něco k tomu, abys byl se sebou spokojený.“

Věřím, že každý z nás je nádherná bytost hodná lásky. Věřím, že každý člověk je hodnotný už jen tím, že je – a nemusí nikomu nic dokazovat. A věřím, že jsme opravdu ve své podstatě dokonalí a celiství. Pohledem vyššího vědomí je to tak doslova.

Prožitek, že nám opravdu nic nechybí, je jedním z nejkrásnějších. Zažít ho můžeme například v meditaci. Nebo přijetím výše uvedených myšlenek za své. Přidám ještě jednu, od psycholožky Virginie Satirové: „Svět je lepším místem, protože já (doplň své jméno) jsem v něm.“

Druhý princip: DOVOL SI NÁSLEDOVAT SVÉ SRDCE

Malé děti si ještě nestojí v cestě. Jejich energie plyne. Neustále se něco učí, zkoumají a prochází obrovskými vývojovými změnami – a u toho jsou mnohem šťastnější než my, dospělí. Být v proudu, v pohybu, aktivní – to je opak deprese. Trpíme, když nemůžeme svou energii vyjádřit. Když se nemůžeme projevit. Když v sobě máme rozpor mezi tím, co by si naše srdce přálo a mezi tím, co doopravdy je.

S odpovědí z titulku dnešního článku (co je největší slast) by se mnozí nepárali a ihned odvětili, že sex. Chápeme-li sex jako jeden ze způsobů vlastního, tvůrčího sebe-vyjádření, je to svým způsobem pravda. Protože jedna věc je prožívat naplnění z toho, že jsme schopni přijímat věci, tak jak jsou; být vděční šťastní za přítomný okamžik a cítit lásku, ale druhá, a ještě větší blaženost, je tuto lásku vyjádřit. Vyjádřit sám sebe. Vyjádřit svůj potenciál.

A tak nikdy neignorujme hlas svého srdce. Neházejme si sami klacky pod nohy. Přijměme, že opravdu nemusíme vůbec nic. Že už teď jsme hodni lásky a že už teď máme vše, co ke svému životu potřebujeme. A když k tomu všemu ještě překonáme strach a uděláme, co někde uvnitř cítíme, že je správné, odměnou nám může být až extatický, blažený pocit. Pocit, že opět začínáme žít. Pocit prudkého navýšení vlastní sebeúcty.

Jinými slovy ještě jednou a závěrem: Dnešní svět je posedlý, někdy až nesmyslnými, změnami. Uvolněme se ze sevření toho, že se musíme pořád měnit a být lepší. Dovolme si být šťastní takoví, jací jsme, a přijmout všechny své nedostatky. A zároveň si dovolme těšit se i z přirozené proměnlivosti života. Nechme se vést vnitřním hlasem za zcela novými výzvami. Vyjádřit naplno sám sebe je pro duši tady na Zemi možná to úplně nejvíc.

Webová stránka psychologa Jiřího Hamerského: www.jirihamersky.cz

Jiří Hamerský

KNIHA SEDM POSELSTVÍ

Inspirativní příběh o hledání štěstí, lásky a naděje. Sedmička je číslem představujícím emoce, duchovno, ale také touhy po poznání. Kniha Sedm poselství je inspirativním příběhem o hledání štěstí, lásky a naděje. Ukrývá v sobě spousty vznešených a moudrých myšlenek, které lze uplatnit v každodenním životě a nalézt tak správný životní směr.

KOUPIT ZDE