„Nemoc nás vede, abychom udělali něco jinak,“ říká astrolog Antonín Baudyš

cm antonin baudys

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Známý český astrolog Antonín Baudyš má dar svými odpověďmi brilantně vystihnout podstatu. V rozhovoru pro Celostní medicínu odpovídá, jak vyléčit sebe, vztahy i celou společnost.

Tondo, co je pro tebe nemoc? Tento rozhovor bude číst spousta lidí, kteří s nějakou chorobou právě bojují. Jaký zaujmout ke své nemoci postoj?

„Na jednodušší úrovni vnímám nemoc jako obranu těla před naším počínám. Vyjdeme-li nemoci vstříc, sami sobě tím pomůžeme. Protože nemoc nás vždy vede k tomu, abychom se svým tělem udělali něco jinak. A tím, že to uděláme, sami sobě nejvíce pomůžeme.“

Umím si představit, že s klienty nejčastěji řešíš jejich partnerské vztahy. Mohl bys říci, jak se podle tebe dají právě vztahy uzdravit?

„Je to složité, protože manželskou instituci máme už po staletí nastavenou jako určitý druh vězení, které dává na jednu stranu lidem bezpečí a na druhou se v něm trápí. A chtěli by to uvolnit, ale to vyžaduje spolupráci obou partnerů. Znamená i možnost, aby oba partneři o nepříjemných pocitech ve vztahu spolu mluvili.“

A jak být v míru sám se sebou?

„Většinou v míru se sebou nejsme. Je to proto, že určitou část sebe odmítáme. Nedovolujeme sobě, abychom byli nějací. Ale okolnosti nás zpravidla vedou k tomu, abychom si celou pravdu o sobě přiznali. A celá pravda o sobě je pro každého z nás ve výsledku velké vítězství.“

Jak vnímáš modlitbu a roli spirituality při léčbě?

„Mě maminka vychovala, abych za všechno děkoval. A tak já každou chvilku děkuji. V poslední době asi nejvíc děkuji svojí duši. Protože ona je ta složka, která ví, kudy má život jít.“

Vnímám tě, Tondo, jako člověka, který hodně sleduje společenské a politické dění, a je „v obraze“. Co říkáš na stav současné civilizace. Jaký bys viděl lék na její neduhy?

„Raději bych v obraze nebyl. Ale cesta, kterou mě vede moje žena, je, abych byl schopen spatřovat lásku v úplně všech situacích. I v situacích, které s láskou na první pohled nesouvisí.“

To je moc krásné. Snažíš se tedy věci vnímat z nadhledu…

„…vidět je v širší optice. Všechno, co se děje, se děje jenom proto, aby se to příště dělo lépe.“

A co když má někdo v dnešní době strach? Strach z války, z mezinárodních konfliktů…

„Mám ho i já. A respektuji to, že si ho mám prožít – proto, abych ho překonal. Způsobem, jak tento strach překonat, je důvěra v lásku. Protože jestli mě a tebe a každého člověka něco ochrání, tak je to láska. A důvěra v ní.“

Také máš veliký přehled v různých léčebných a esoterických systémech. Je nějaká metoda nebo směr, který bys vyzdvihl, se kterým máš osobní zkušenost?

„Osobně vidím velký užitek a potenciál v technikách, které sem přicházejí skrze channelové zdroje od vyšších inteligencí, jako jsou Jeshua, Orin anebo Abraham.“

🙂 Pokládáš se ty sám za zdravého člověka? Co pro své zdraví děláš?

„Žena k nám domů přinesla techniku „Vítězného dechu“, kterou se snažíme cvičit po ránu, když vstaneme. Omezuji pití kávy, protože se mi ozývají játra a protože jsem ledvinový typ, tak si čím dál více hlídám, abych nezanedbával pití vody, tak jako posledních čtyřicet let.“

Chtěl bys něco našim čtenářům na závěr vzkázat?

„Cokoliv nám chybí a cokoliv v našem životě postrádáme, tak to postrádáme proto, že to ve skutečnosti nechceme a že nedovolujeme tomu, aby to ve skutečnosti přišlo.“

Tondo moc díky za tvé zajímavé a inspirativní odpovědi. Přeji ti hodně zdraví a štěstí.

Doplnění pro čtenáře: Antonín Baudyš v rozhovoru mluvil o tzv. „channelových zdrojích“. Měl tím na mysli poselství přijímané Sanayou Roman (v češtině jsou k dispozici např. tituly Žít s radostí, Duchovní růst nebo Láska duše. Dále stránky překladů slov Jeshui: www.jeshua.cz a Abrahamovo učení, přenášené skrze Esther Hicks (videa Abrahamova učení s českými titulky: www.abraham-hicks.cz). Astrologická stránka Antonína Baudyše: www.horoskopyproradost.cz