Někdy je lepší se tolik nesnažit (o čtvrté dohodě M. D. Ruize)

cm smer sipka

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Knihu Čtyři dohody u nás zpopularizoval stejnojmennými divadelními představeními pan Jaroslav Dušek. Jedna z dohod (ta čtvrtá) říká, že máme dělat věci tak nejlépe, jak dovedeme – ani více ani méně, než to jde: „Budeme-li se snažit příliš, ztratíme mnoho energie,“ vysvětluje Don Miguel Ruiz.

Sám jsem kdysi napsal, že deprese je nahromaděný odpor. A štěstí, to je naopak aktivita. „To, co nás učiní skutečně šťastnými, to jsou činy,“ píše Ruiz (2001: 82).

Buďme aktivní. Problém je, když se snažíme příliš

Vrcholnému stavu prožívání a jednání se říká stav plynutí (flow). Flow je dokonalé potěšení z činu. Stav aktivní koncentrace. Mizí čas, zvětšují se naše možnosti.

Naopak když se nadměrně snažíme, nejdeme tou nejvyšší cestou. Podle zenové filozofie právě křečovitá snaha narušuje přirozený tok – plynutí.

Ve videu Odhodlání vás nikam nezavede říkají E. a J. Hicks, že když se snažíme odhodláním něco uskutečnit, tak právě tento náš pocit –  že je potřeba se s danou záležitostí vypořádat pomocí silného odhodlání –  nás dostává mimo soulad a brání nám danou věc uskutečnit.

Snažit se je egoistické

Většinou se snažíme kvůli nějakému očekávání, odměně. Dělat věci tak, jak nejlépe dovedeme, znamená dělat je z lásky – bez očekávání.

Když děláme věci, protože je děláme rádi (aniž cokoliv očekáváme), zjistíme, že nás uspokojuje samotná cesta, a ne cíl. Paradoxně pak přijde i „odměna“ – většinou dostaneme více, než jsme si dokázali představit.

Když se nesnažíme vyhrát,

máme šanci na výhru mnohem větší. 

Úchvatně to vyjádřil taoistický mistr Čuang-c´, kterého cituje v knize Leností k úspěchu Fred Gratzon (2010: 94):

„Když lukostřelec střílí jen tak, všechen um stojí při něm.

Když ale střílí o mosaznou sponu, už je nervózní…

Cena ho rozdělí.

Dává si pozor.

Myslí více na vítězství než na střílení –

a ta potřeba vyhrát vyčerpá jeho sílu.“  

Právě tato křehká rovnováha – ani se nesnažit, ani nečinit věci ledabyle – je zmiňovaným tajemstvím.

Doporučujeme knihy o osobním rozvoji.

Citované zdroje:

Gratzon, Fred (2010): Leností k úspěchu. Mamadam: Praha

Ruiz, Don Miguel. (2001) : Čtyři dohody. Pragma: Praha.

Hicks, Esther a Jerry (2017): Odhodlání vás nikam nezavede, www.abraham-hicks.cz