Nedostatek vápníku

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Dotazy našich čtenářů se stále opakují, v nich čtenáři argumentují laboratorními nálezy a žádají vysvětlení příčin. Na tomto webu jsem se otázkou již zabýval v článku – Kdy nám chybí vápník? Nyní tedy rozvedu více teorii.

Hypokalcémie

Stav, kdy se objeví snížená koncentrace vápníku v krvi, se nazývá hypokalcémie. Vápník se v krvi nachází jednak ve své volné formě a jednak ve formě, kdy se váže na bílkoviny. Nejvíce jej máme právě v krvi, proto jsou laboratorní hodnoty na hladinu vápníku poměrně citlivé, dále v kostech – a je nutno poukázat na fakt, že kosti tvoří největší zásobárnu vápníku v těle.

Vápník je důležitý

  • pro udržování chemické rovnováhy,
  • balancuje svalové a nervové funkce,
  • podílí se na regulaci srdeční činnosti,
  • je nepostradatelný pro mechanismus srážení a rozpouštění krve,
  • kontroluje rovnováhu kyselin, například kyseliny mléčné, která se v těle tvoří při fyzické zátěži nebo duševním stresu,
  • ovlivňuje spánek,
  • zdravá kůže se bez něj neobejde.

Zvyšující a snižující faktory

Udržování dobré hladiny vápníku v krvi je poměrně složitou záležitostí a podílí se na tom mnoho faktorů. Na jeho koncentraci v krvi působí parathormon a vitamin D, to jsou faktory, které ji zvyšují, zatímco hormon kalcitonin ji snižuje.

Pro správné vstřebávání vápníku potřebujeme žaludeční kyselinu, vitamin D, fosfor, magnesium, k tvorbě chalátu bílkoviny, vitaminy A a C.

Hladina vápníku ovšem závisí také na funkci ledvin, nedůležité, jak se vápník vylučuje do moči a jaká je hladina fosfátů. Vápník a fosfáty jsou jako váhy. Stoupne-li hladina krevních fosfátů, poklesne hladina vápníku a naopak. Vápník s fosforem je nezbytný pro tvorbu kostí a zubů. Samotný vápník zdravé kosti a zuby nezabezpečí.

Jakou úlohu hrají?

Parathormon se vytváří v příštitných tělíscích, což jsou čtyři malé ostrůvky buněk ve štítné žláze. Parathormon reaguje na nedostatek vápníku v krvi tím, že začne vyplavovat vápník z kosti a že zvýší tvorbu vitaminu D v těle. Je důležité vědět, že tento proces podporuje sedavý způsob života a „lenošení“ bez pohybu. Pravidelné cvičení a dostatek pohybu naopak posiluje naše kosti a podporuje usazování vápníku do kosti, tj. kalcifikaci kosti.

Kalcitonin

Kalcitonin je druhý hormon, který je také tvořen v příštitných tělíscích. Je v protiváze s parathormonem, protože hladinu vápníku v krvi snižuje. Výsledná hladina vápníku je pak závislá na dobré spolupráci obou hormonů. Viz článek o nárazníkovém systému.

Vitamin D

Vitamin D je rozpustný v tucích a přijímáme jej nejenom v potravě, ale vzniká v těle působením slunečních paprsků.  Z potravy je vstřebáván stěnou střevní spolu s rozpustnými tuky a k další přeměně putuje do jater a také do ledvin, kůže a mozku. Vitamin D zvyšuje vstřebávání vápníku střevní sliznicí a poněkud tlumí jeho vylučování ledvinami.

Příčiny snížení hladiny vápníku

Kdy je snížena hladina vápníku? Výše jsem již naznačil souvislosti. Je jasné, že je tomu tehdy, když není v pořádku parathormon. Snížená tvorba tohoto hormonu sníží vápník.

Může to být způsobeno poruchou imunitního systému, kdy se v těle vytvoří protilátky proti buňkám příštitných tělísek. Tehdy hovoříme o autoimunitní příčině. Ale parathormon přestává pracovat také součinností jiných nemocí, jejichž vlivem se do parapříštitných tělísek začnou ukládat např. železo – u hemochromatózy, amyloid – u amyloidózy, měď – u Wilsonovy choroby atd. Často musí být parapříštitná tělíska odstraněna při operaci nemocné štítné žlázy, při odstranění nádoru. Svůj podíl může nést také dědičná porucha vývoje parapříštitných tělísek.

Další příčiny nedostatku vápníku souvisejí s nedostatkem vitamínu D. Když ho není dost v potravě, když probíhá onemocnění jater, ledvin, slinivky břišní, když dotyčný člověk nechodí na slunce. Samostatnou kapitolou je nedostatek vápníku při nádorovém onemocnění a osteoporóze a potom také účinkem některých chemických léků.

Je třeba také zmínit stav při psychickém stresu, při hysterickém záchvatu, kdy dotyčný rychle a hluboce dýchá – tomu se říká hyperventilace – a způsobí stav, kdy část volného funkčního vápníku se naváže na krevní bílkoviny, což vede k hypokalcémii, objeví se brnění, křeče končetin – někdy stav probíhá tak dramaticky, že je volána RZP.

Léčba

Léčba by měla probíhat podle známých pravidel, které neustále v naší poradně zdůrazňujeme, že nejprve má být pojmenována příčina a mechanismus patologického procesu, který vede k nedostatku vápníku, a teprve potom určit vhodnou terapii.

Podle toho pak volíme substituční podávání nejlépe přírodního vápníku a vitamínu D, který vstřebávání vápníku ze střeva zvyšuje.