Nadváha a obezita zvyšuje riziko vzniku rakoviny

cm stuzka rakovina

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Světový den boje proti rakovině (World Cancer Day) zdůrazňuje závislost mezi nadváhou a vznikem rakoviny. Z nových údajů vyplývá větší nutnost zvyšování povědomí o rakovině a lepší prevence. Mezinárodní unie boje proti rakovině UICC (International Union Against Cancer) spouští kampaň s názvem „Miluji své zdravé aktivní dětství“, jejímž cílem je zvýšit povědomí o souvislosti mezi tělesnou hmotností a vznikem rakoviny.

„Tři až čtyři miliony nových případů rakoviny by nemuselo být každý rok diagnostikováno, kdyby lidé neměli nadváhu a nebyli obézní,“ řekla Isabel Mortarová, výkonná ředitelka UICC.  „Zdravé návyky začínají již v dětství, takže by se naše pozornost měla zaměřit na děti, aby jedly zdravě a byly fyzicky aktivní. Odhaduje se, že 22 milionů dětí mladších 5 let má nadváhu a tento problém narůstá.“ Potřebu kampaně UICC podtrhuje zpráva o průzkumu s názvem Domněnky a chování související s rakovinou (Cancer related beliefs and behaviours; www.worldcancercampaign.org/reports), která byla publikována, a která přinesla nové údaje o tom, že si lidé neuvědomují, jak jejich chování zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Například kolem 40 procent obyvatel amerického kontinentu, Austrálie, Nového Zélandu a západní Asie si neuvědomuje souvislost mezi nadváhou a rizikem rakoviny. V ostatních oblastech bylo toto číslo dokonce ještě vyšší.

Průzkum poskytl vůbec poprvé údaje o názorech na rakovinu a souvisejícím chování srovnatelné v mezinárodním měřítku. Unie UICC spolupracovala v roce 2008 s pobočkami agentury Gallup International a oslovila více než 40 000 respondentů v 39 zemích. Nová zpráva přináší podrobné informace z osmi oblastí OSN. „Nadváha a obezita jsou jedním z faktorů, které vedou ke vzniku mnoha druhů rakoviny,“ řekl profesor David Hill, prezident unie UICC. „Věda ví o této skutečnosti velmi dobře, ale veřejnost si tohoto faktu vědoma dostatečně není. Ve skutečnosti současný nedostatek povědomí o tom, že tělesná hmotnost zvyšuje riziko vzniku rakoviny připomíná pravděpodobně náš přístup ke kouření a rakovině koncem padesátých let dvacátého století.“

Světový den boje proti rakovině znamená začátek celoroční kampaně, která by měla podpořit dospělé v propagaci zdravé stravy a fyzické aktivity mezi dětmi. „Shromážděné důkazy, ze kterých vyplývá závislost mezi nadváhou a obezitou a vznikem rakoviny, byly získány převážně ze studií dospělých,“ řekl Hill. „Ale zdravé návyky na celý život se nejlépe vytvářejí v raném dětství.“ Kampaň se opírá o odbornou zprávu s názvem Zdravé aktivní dětství (A healthy active childhood; www.worldcancercampaign.org/reports), která byla publikována, a která představuje jeden ze způsobů, kterými UICC spolupracuje se svými členy a partnery v oblasti zavádění Světové deklarace proti rakovině (World Cancer Declaration) přijaté v roce 2008.