Můžete pít, ale nemusíte sbírat trestné body

cm sklenka martini

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Od 1.7.2006 vstoupí v platnost nový silniční zákon a v něm obsažený bodový systém postihů pro řidiče. Bodová hodnota postihu v případě alkoholu za volantem bude mnohem radikálnější, než u ostatních přestupků. Dosáhne-li řidič horní hranice povoleného počtu 12 bodů, přijde na rok o řidičský průkaz. Pokud ho bude chtít získat zpět bude muset skládat opět zkoušku. Ten, kdo řídí vozidlo pod vlivem alkoholu (po naměření více než 0,3‰) získá až 7 bodů. Pokud tedy nechceme sbírat trestné body, měli bychom se více zajímat o výrobky, která nám pomohou vyřešit otázky typu „můžu řídit auto, když jsem včera pil, mám ještě v krvi zbytkový alkohol ? “ Může se stát, že po oslavách narozenin nebo po náročném večírku si zodpovědný řidič nebude ráno zcela jistý a bude potřebovat rychlou odpověď, jestli může řídit. V tuto chvíli by se mu hodil test pro určení zbytkového alkoholu v krvi, který by mu rychle ukázal v jaké je kondici a zároveň by byl cenově dostupný.

Na trhu se objevují různé orientační testy na alkohol v dechu, které Vás mohou ochránit před ztrátou řidičského osvědčení. Dají se rozdělit na digitální testery ( s různou schopností rozlišit nízké hladiny alkohol) a detekční trubičky založené na chemické reakci. Tyto dvě skupiny se odlišují především v opakovatelnosti měření a v ceně, za kterou je můžeme koupit. Zejména z těchto vlastností vychází volba, který z  principů detekce chceme použít vychází.

Detekční trubičky jsou jednoznačně určeny pro jednorázové použití – a jejich výrazným pozitivem je nízká cena. Digitální testery slouží k opakovanému použití, bohužel s velmi rozdílnou schopností správně měřit množství alkoholu. Kromě vyšší pořizovací ceny musíme počítat ještě s „provozními náklady“ jako jsou baterie, jednorázové náústky (nebezpečí přenosu virových onemocnění je zde zcela evidentní) a u seriózně použitelných testerů ještě pravidelná kalibrace!

Porovnáním cen a následných nákladů u trubiček a seriózních digitálních testerů lze jednoznačně dojít k závěru, že po digitálním testeru zřejmě sáhne ten, kdo uvažuje s více než 150 testy za rok.

Těm, kteří se rozhodli používat jednorázové testy, představujeme novinku na trhu detekčních trubiček. ALTIK má nové patentované složení náplně a díky tomu jako jediná detekční trubička pro orientační dechovou zkoušku mění barvu z bílé na červenou. Jednoduše řečeno trubička se za člověka pod vlivem alkoholu červená!

Naše trubičky ALTIK splňují kritéria komfortní obsluhy a jsou maximálně bezpečné pro každého, kdo s nimi přijde do kontaktu. Díky jednoduchému odejmutí plastovým zátek odpadá nepříjemné odlamování konců trubiček a tím je obsluha snadnější a bezpečnější. Zároveň je trubička chráněna folií, která i při poškození výrobku zamezuje styku s náplní. Další podstatnou změnou oproti žlutým trubičkám je netoxický obsah látek v náplni a díky těmto vlastnostem se naše trubička může po použití likvidovat do běžného odpadu. A tím je šetrná k životnímu prostředí.

Můžeme tedy říci, že naše trubička je na trhu po všech stránkách jedinečná!

Alkoholtest naleznete v naší nabídce.