Moudrost raného dětství – Jak si mohu po porodu vytvořit ke svému miminku hluboký vztah?

cm moudrost raneho detstvi

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Bonding je proces, při kterém se rodič zamilovává do svého miminka. Oba rodiče si mohou ke svým dětem vytvořit silné vazby. Mnoho pozornosti je věnováno důležitosti blízkého kontaktu s novorozencem od samého začátku jeho života, protože se možná jedná o klíčový faktor v navazování vztahu mezi matkou a dítětem. Během první hodiny po narození jsou miminka, jejichž porod se obešel bez užití léků, v klidném, bdělém stavu, s otevřenýma očima. Některé průzkumy naznačují, že toto je pro matku zásadní okamžik pro vytváření citového pouta a podobá se zranitelností okamžikům, jež zažívají matky některých jiných živočišných druhů.

V rozsáhlých výzkumech zabývajících se efekty raného kontaktu mezi lidskými matkami a dětmi vědci zjistili, že matky, které měly hned po porodu se svými dětmi blízký kontakt, byly měsíc po narození dítěte méně ochotné ponechat ho v péči někoho jiného než matky, jimž kontakt s dítětem bezprostředně po narození dopřán nebyl. Matky, které po porodu měly s miminkem kontakt, také lépe svým chováním miminka uklidňovaly, když plakala při vyšetřeních, a při kojení se jim více dívaly do obličeje a více se s nimi mazlily. Také se zjistilo, že tyto matky své děti kojily déle, a v pěti letech věku měly jejich děti vyšší IQ. Z toho autoři výzkumu vyvodili, že v prvních minutách a hodinách po narození nastává u miminek citlivá vývojová fáze, ve které je optimální s nimi navazovat vztah.

Nedávné studie také prokázaly, že klíčovým faktorem v raném navazování vztahu je i to, zda se dítě svými rty dotkne matčiny bradavky. Z evolučního úhlu pohledu je silné pouto mezi dítětem a matkou nezbytné k přežití našeho druhu. U některých zvířat, např. u opic a lidoopů, se mláďata drží matčiny srsti, u kachen si zase kachňata vytvoří vazbu k matce (nebo k čemukoliv, co vidí první) a následují ji po okolí. Tomuto fenoménu se říká imprinting neboli „otisk“. U takových druhů živočichů není pro přežití mláděte tak nezbytné, aby si matka ke svému potomku vypěstovala silné láskyplné pouto.

Lidská miminka jsou nicméně extrémně bezmocná a nemohou se své matky ani držet, ani ji následovat. Příroda se postarala o jiný mechanismus, který zajistí, že lidské mládě nebude zanedbáváno a lidský druh tudíž přežije – jde právě o mateřské pouto a lásku. Podobá se otisku, ale funguje obráceně. Matka je tím, kdo si vytváří vazbu.

V následujícím rozhovoru mi jedna matka popsala, co cítila ke svému novorozenému synovi, jehož porod se obešel bez léků:

Když se narodil, měla jsem úžasný hřejivý pocit. Byla jsem prostě nadšená. Byl krásný a dokonalý, a celou noc jsem ho držela a mluvila k němu. Okamžitě jsem k němu cítila lásku. Celé mé těhotenství byla velmi pozitivní zkušenost a byla jsem si opravdu jistá, že takhle to chci. Byla jsem tak ráda, že je v pořádku, a když jsem se na něj podívala, tak mě ta maličká lidská bytost úplně dojala. Nemohla jsem z něj spustit oči. Byla jsem tak plná úžasu a vzrušení, že jsem o tom chtěla všem říct.

V jednom průzkumu, který se zabýval dopadem novorozenců na jejich otce, bylo zjištěno, že otcové většinou začnou vůči svému dítěti pociťovat pouto během prvních tří dnů, což se projevuje tak, že jsou miminkem úplně pohlceni a velmi se o ně zajímají.

Při pozorování porodů doma vědci přišli na to, že lidé přítomní u porodu (ať již s miminkem jsou, nebo nejsou příbuzensky spřízněni) si k dítěti vytvoří silnější vztah než rodinní přátelé, kteří u porodu nebyli. Přítomnost otce u narození potomka je tudíž klíčovým faktorem ve vytváření vazby mezi nimi. Otcové stejně jako matky potřebují během porodu cítit, že mají narození svého dítěte nějakým způsobem pod kontrolou. Pokud budou pociťovat bezmoc, možná i vinu, a celý porod v nich zanechá spíše negativní dojem, což by mohlo nepříznivě ovlivnit jejich schopnost vytvořit si vazbu k dítěti.

Ukázka z knihy Moudrost raného dětství.