Meditace by mohla být budoucí ochranou před stárnutím – 1. část

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Podle americké akademie pro medicínu proti stárnutí (the American Academy of Anti-Aging Medicine) bývá 90 % nemocí u dospělých způsobováno degenerativními procesy stárnutí. Medicína proti stárnutí, zaměřující se na dlouhověkost a optimální zdraví, je s nejvyšší určitostí „specializací“ budoucnosti a je založena na včasné detekci, prevenci a odvracení nemocí vyššího věku. Zatímco věda pokračuje v hledání odpovědí, výzkum již odhalil, že meditace je účinná technika proti stárnutí, umožňující získat roky života navíc.

STRES = STÁRNUTÍ
Stárnutí je s největší jistotou komplexní záležitost s mnoha faktory, vstupujícími do hry, ale jedinou věcí, se kterou výzkumníci opravdu souhlasí, je to, že stres (duševní, emoční a tělesný) způsobuje naše stárnutí.

Eva Selhub, MD, ředitelka the Mind/Body Medical Institute říká: „Jestliže můžeme ovlivnit odezvu na stres, můžeme ovlivnit i proces stárnutí. Je tu důvod k tomu, proč zkušení meditující žijí tak dlouho a vypadají tak mladě.“ (O účincích meditace proti stárnutí se můžete dočíst např. na www.more.com/2025/2674-the-anti-aging-effects-of-meditation)

V nedávném interview pro CNN vystoupil Dan Buettner, autor knížky „The Blue Zones“ a badatel míst, kde žijí dlouhověcí lidé. Na základě svých poznatků radí menší změny životního stylu, které mohou většině lidí přidat až 10 let života navíc. Říká, že stárnutí je z 10 % genetickou záležitostí a z 90 % to bývá řízeno životním stylem. Dan Buettner poznamenal, že využívání mechanismů pro překonávání stresu, jakým jsou např. modlitba a meditace, mívá velkou důležitost v místech, kde žijí dlouhověcí lidé, která studoval a tyto jsou hlavním faktorem pro dosahování dlouhodobého zdraví a pomalého stárnutí.

Jedním z prvních vědců, který studoval účinky meditace na stárnutí, je Dr. Robert Keith Wallace, jenž publikoval svá zjištění v časopise the International Journal of Neuroscience (16: 53 58, 1982). Jeho výzkum byl založen na praktikování tzv. transcendentální meditace (TM).

Dr. Wallace shledal, že lidé s průměrným chronologickým věkem kolem 50 let, kteří praktikují TM po dobu delší než 5 let, mívají svůj biologický věk až o 12 let nižší. To v důsledku znamená, že 55letý meditující člověk může mít fyzické tělo podobné, jako 43 letý.

Několik málo sledovaných osob ve studii vykazovalo příznaky biologického věku až o 27 let nižšího, než byl jejich chronologický věk. Tato studie byla dokonce několikrát opakována, přičemž se znovu potvrdily přínosné účinky TM na proces stárnutí. (www.tmprogram.com.au/book/chap_3c.html)

V historii je možné odhalit mnoho příkladů zdánlivě „nestárnoucích“ světců, kteří byli oddáni praktikování meditace, jejichž životy byly ukázkou nesmírné kapacity lidského těla pro mnohem delší život, než je dnešní průměrná délka života.

Tito „nestárnoucí“ světci a jogíny prakticky oddali celé své životy meditaci, avšak dokonce i my, jako běžní majitelé domů, můžeme potenciálně žít mnohem delší, zdravější životy. Meditace se ukázala být jednou z nejvíce prospěšných praktik pro snižování některých druhů stresu, vztahujících se ke stárnutí.

Bernard Siegel, M. D., profesor na the Yale University School of Medicine, napsal ve své knížce The Love, Medicine and Miracles (New York: Harper and Row, 1986): „Vědecký výzkum jiných lékařů i má každodenní klinická praxe mě přesvědčily, že stav mysli dokáže měnit stav těla prostřednictvím působení přes centrální nervový systém, endokrinní systém i imunitní systém. Mír v mysli posílá tělu‚ poselství života, zatímco deprese, strach a nevyřešené konflikty dostávají pokyn, aby zemřely.“

(pozn. čs. korektora: …. a s nimi aby zemřelo i tělo, které je nositelem těchto negativních informací, neboť i to je součástí přirozeného přírodního výběru)

„Fyzické přínosy meditace byly v poslední době dobře zdokumentovány západními lékařskými výzkumníky,“ říká Dr. Siegel. „Meditace rovněž zvyšuje práh bolesti a snižuje biologický věk… Stručně řečeno, redukuje opotřebení jak těla, tak i mysli, napomáhá lidem k delšímu a lepšímu životu.“

Zdroje:

  1. www.tmprogram.com.au/book/chap_3c.html
  2. www.worldhealth.net/about-anti-aging-medicine/what-anti-aging-medicine/
  3. www.more.com/2025/2674-the-anti-aging-effects-of-meditation
  4. www.cnn.com/2009/HEALTH/11/30/live.longer.webcast/index.html?iref=allsearch
  5. Paramanhansa Yogananda. 1995. The Bhagavad Gita, p. 379-380. Los Angeles: Self-Realization Fellowship