Lateralita u dětí: jak ji poznat a co u dítěte pozorovat?

zkrizena lateralita u děti

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V předchozím článku Lateralita: jste skrytí levák? jsme si vysvětlili základní principy, co je to lateralita, a jaké problémy může přinášet. V tomto článku na tyto informace navážeme a zaměříme se více na lateralitu u dětí.

Je naše dítě skrytý levák?

Mezi nejčastější projevy nesprávné laterality dospělých (leváků, kteří se snaží fungovat jako praváci) patří poruchy soustředění, perfekcionismus či snaha se neustále zavděčovat ostatním (a najdete je v minulém článku Typické problémy skrytých leváků. Tyto příznaky se primárně týkají dospělých, nicméně je lze pozorovat i u dětí.

Mezi nejtypičtější příznaky nesprávné laterality, které se týkají jenom dětí, patří

  • Dítě je samotář, má málo přátel, je uzavřené do sebe 
  • Problémy se čtením a/nebo psaním, problémy s držením tužky správným způsobem 
  • Problémy s učením, i pokud se jedná o inteligentní dítě 
  • Problémy s vyjadřováním a hlasovým projevem, vady řeči 
  • Poruchy pozornosti, může být označeno jako ADHD 
  • Odmítání krájet nožem v pravé ruce 

Proč jsou konvenční testy laterality nespolehlivé?

Konvenční testy laterality nemusí být zcela spolehlivé. Hlavní metoda testování spočívá ve sledování toho, kterou rukou nebo nohou budeme mít tendenci vykonat zadaný úkol – například navlékat korálky, umisťovat kolíčky do otvorů, lézt na stoličku, dosáhnout rukou do co největší výšky a další. Dítě, které je už naučené fungovat jako pravák, protože to vysledovalo ze svého okolí, nejspíše nebude mít tendenci při testování najednou dát přednost levé straně. Nevhodná je rovněž forma vyhodnocování nejednoznačných výsledků.

lateralita u dětí leváctví

Zkřížená lateralita: výsledek nedokonalého testování nebo skutečná diagnóza?

Častou diagnózou při testech laterality v pedagogicko-psychologických poradnách je zkřížená lateralita. Co to je zkřížená lateralita? Jedná se o výsledek testování, kde vychází například dominantní pravá ruka a levá noha. Zde opět platí, že na základě rozmístění mozkových hemisfér má každý z nás dominantní jednu nebo druhou stranu těla, jakákoliv kombinace není principiálně možná. Dosud jsem se nesetkal s žádným vědeckým vysvětlením, které by bylo schopné podložit existenci zkřížené laterality. Pravděpodobně se tedy jedná o nedokonalost testování, než o reálnou diagnózu. Zejména u kombinace dominantní pravá ruka a levá noha je velmi pravděpodobné, že se jedná o skrytého leváka – ve společnosti je tlak na používání pravé ruky. Zatímco do používání nohou nám zpravidla nikdo nemluví, je tedy pravděpodobné, že tam zůstaneme u našeho přirozeného nastavení.

Jak snadno a prakticky zjistit, jestli je dítě pravák nebo levák?

Jak můžeme nejlépe zjistit, zda je naše dítě levák nebo pravák? Existuje více možností, které nejlépe doporučuji nakombinovat dohromady. Testy laterality, které vyvinul Karl Grunick, jsou určeny pro testování dospělých, avšak některé z nich jsou použitelné i pro testování dětí. Velmi záleží na věku dítěte – čím starší dítě, tím více testů lze využít. Pro tento účel doporučuji navštívit seminář s testováním laterality, kde si ověříte svoje vlastní nastavení laterality a zároveň pak můžete stejná cvičení vyzkoušet na své děti. Pokud je vaše dítě již dospělé, může samozřejmě seminář s testováním laterality navštívit samo. 

Děti doporučuji dobře sledovat při všech možných činnostech, zejména pak při těch, kde není striktně dáno, jakou stranou těla by se měly provádět. Obzvláště dobře nám dítě své přirozené nastavení laterality ukáže při činnostech, které dosud nikdy v životě nedělalo a zároveň ani nikdy nevidělo dělat příslušnou činnost nikoho jiného.

Dítě bude mít vždy tendenci napoprvé příslušné nástroje či předměty chytit podle svého přirozeného nastavení. K tomu je vhodné umisťovat nebo podávat pomůcky tak, aby si dítě mohlo samo vybrat, kterou rukou je uchopí. Například lžíci neumisťovat na pravou stranu od talíře, tužku nepodávat automaticky do pravé ruky atd. Mnoho dětí v předškolním věku při kreslení střídá obě ruce. Chvíli kreslí pravou a chvíli levou. Toto je jedna ze situací, kdy je vhodné se ptát, kterou rukou kreslení dítě baví více. Všeobecně doporučuji dítě podporovat v tom, aby jakoukoliv činnost dělalo tou rukou (nebo nohou), kterou jej příslušná aktivita více baví, namísto toho, kterou rukou (nebo nohou) mu jde příslušný úkol rychleji.

levak dite lateralita skrytá

Co když zjistíme, že je dítě skrytý levák?

Pokud jsme zjistili, že je naše dítě skrytý levák, postupujme velice citlivě a zejména jej do ničeho netlačme. V opačném případě se dítě může vůči přepólování a leváctví vymezit a odmítat jakoukoliv spolupráci. Zde opět velice záleží na věku dítěte, zejména v souvislosti s tím, jestli už dítě chodí do školy. Vždy je důležité dítěti vysvětlit situaci a dále podle uvážení a chuti dítěte postupně přidávat činnosti levou rukou, u kterých je nejlepší se opět řídit tím, že budou levou rukou dítě více bavit.

Pokud již dítě do školy chodí, rozhodně nedoporučuji pokoušet se o přeučování psaní. Místo toho se soustřeďme na jakékoliv další činnosti. Důležité je rovněž informovat učitele ve škole či vychovatele nebo průvodce ve školce, jejichž spolupráce a pochopení jsou v této situaci velice zásadní. Musíme také pamatovat, že děti leváci se ve většinovém pravorukém kolektivu ve školce či škole cítí být odlišné. Proto mnohdy raději dají přednost tomu, aby byly stejné jako ostatní. Z toho důvodu je potřeba je v jejich nastavení laterality podporovat, samozřejmě opět takovým způsobem, aby se dítě cítilo dobře. 

Tyto rady jsou jen všeobecná doporučení, pokud máte k lateralitě jakýkoliv dotaz, ozvěte se mi na adrese jan.kodad@zijsvoulateralitu.cz. Nebo navštivte můj web.