Kyselina listová – proč je tak důležitá

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Metylfolát – přirozená aktivní forma kyseliny listová

Kyselina listová patří mezi nejvýznamnější vitamíny. Často se můžeme setkat v doplňcích stravy s jejím metylfolátem (nebo jen obecně foláty).

Rozdíly mezi původní kyselinou listovou a přirozenou aktivní formou kyseliny listové

Nejprve pro začátek několik slov o kyselině listové jako takové. Označuje se také jako vitamín B9. Její největší význam kyseliny listové je při užívání v těhotenství, důležitou roli ale hraje také v procesu krvetvorby a při vzniku nukleových kyselin. Dále se podílí na vzniku řady aminokyselin. V případě těhotenství její důležitost spočívá v tom, že u plodu pomáhá dělení buněk, podporuje jeho růst a diferenciaci tkání, hlavně v oblasti nervové soustavy.

Právě její užívání snižuje riziko vrozených vývojových vad plodu v oblasti nervové soustavy (ale i v jiných oblastech). Je to dáno tím, že aktivní forma kyseliny listové, tetrahydrofolát, hraje důležitou roli při tvorbě nukleotidů. Nukleotidy jsou základní součástí nukleových kyselin a rovněž látek odpovědných za přenos energie v buňce (také se zúčastní i dalších důležitých procesů v organismu). Nukleotidy jsou základní složky nukleových kyselin. Samotné nukleové kyseliny, DNA a RNA, jsou nesmírně důležité, protože uchovávají základní genetickou informaci. Tato role při vzniku těchto kyselin tak objasňuje význam podávání kyseliny listové v těhotenství jako prevence vzniku vrozených poruch plodu.

Nejvíce o kyselině listové je známo, že je důležité její užívání v těhotenství, aby došlo k normálnímu vývoji neurální trubice během embryonálního vývoje dítěte. Kyselina listová rovněž snižuje incidenci jiných vrozených vad a poruch plodu. Ale to není jediný význam tohoto vitamínu. Hraje důležitou roli při látkové výměně aminokyselin, nukleových kyselin, bílkovin či fosfolipidů.

U kyseliny listové je důležité, že vlastně v našem organismu není účinná ona samotná, ale její metabolity. Hlavním zástupcem těchto metabolitů je metylfolát/ 5-methyltetrahydrofolát (5-MTHF). Důležité je, že podle odborníků je název foláty společný, jak pro kyselinu listovou, tak pro její metabolity, takže je vždy třeba si pečlivě přečíst složení doplňku stravy.

Právě tento (a ostatní) metabolity jsou biologicky aktivní, nikoliv samotná kyselina listová, kterou přijímáme ve stravě či v některých doplňcích stravy. Biologicky aktivní je odborný výraz pro to, že daná látka působí v našem organismu, jak má.

Metylfoát – jak vzniká a proč je důležitý právě pro těhotné

Tyto látky jsou významné zejména tam, kde dochází k velkému dělení buněk, například při krvetvorbě. Aby ale metylfolát mohl vzniknout, je nutná přítomnost funkčního enzymu methylentetrahydrofolátreduktázy (MTHFR) v našem těle. A tento fakt je velmi důležitý u žen, protože studie zjistily, že tento enzym může být poškozen mutací až u 45 % žen v Evropě. Z toho vyplývá, že pokud žena spoléhá na to, že má dostatek kyseliny listové v potravě a také v těch doplňcích stravy, které obsahují pouze původní kyselinu listovou, může být v případě poškození uvedeného enzymu chybné. Pokud tomu tak je, tak se v těhotenství nevytvoří její aktivní metabolity a hrozí v těhotenství vznik vrozených vývojových vad plodu nebo samovolné potraty a další rizika spojené s nedostatkem folátů.

Odborně řečeno, příčinou tohoto rizika, je dysfunkce cévního endotelu, která vede k poruše perfuze (prokrvení neboli průtok krve orgánem) v mikro – a makrocirkulaci. Tato špatná funkce (dysfunkce) endotelu může ovlivnit mikrocirkulaci formující se placenty, což může způsobit např. opakované potrácení, zpomalení růstu plodu, intrauterinní úmrtí plodu, předčasný porod, případně další patologické stavy.

Je to důležité dvojnásob proto, že obvykle se proti této mutaci neprovádí screening (organizované preventivní vyšetření) a ženy nevědí, zda tuto mutaci mají či nikoliv. Proto je důležité pro ně kromě kyseliny listové i užívání samotného aktivního metabolitu, metylfolátu. Tento metabolit má vyšší biologickou dostupnost (lépe se vstřebává) než původní listová kyselina a také má vyšší hladiny i v mateřském mléce. Stejně jako u kyseliny listové je vhodné užívat u žen metafolin již před otěhotněním a v těhotenství je pak vhodné pokračovat minimálně během prvního trimestru. Podle jedné ze studií se tím snižuje riziko předčasného porodu se snižuje o více než polovinu. Závěrem lze tedy konstatovat, že toto užívání chrání bezpečnost plodu i těhotné ženy.