Kundaliní: Problémy s probuzenou kundaliní – 3. část

cm obraz ruce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Stále přicházející ohlasy na mé předchozí články o kundaliní na tomto blogu (Kundaliní: Životní energie čeká na své probuzení. Kundaliní: Jsme mladí bohové?) ukazují, že se tato tématika stává důležitou pro řadu lidí. Také u nás jsou lidé, kteří si kundaliní chtějí probudit, jiní, kteří s ní spokojeně žijí, a pak mnozí, kteří by ji s radostí a vřelými díky vrátili zpět. Ve třetí části článku se pokusím postavit kundaliní do širšího kontextu energií lidského těla a také se budu věnovat problémům, které s kundaliní mohou a někdy bohužel musí vznikat.

Často jsme příliš netrpěliví a někdy za to musíme platit. A cena za probuzení kundaliní může být překvapivě velká. Jenže možná nejhorší ze všeho je nedělat nic a nepokusit se o nic. Zcela se minout se smyslem svého života, který zde podle mnohých duchovních učení máme. Můžeme si myslet, že je to žvanění více či méně vyšinutých lidí, ale budeme to někdy vědět s jistotou? Ostatně, ti lidé nemluví jako blázni. Mluví jako lidé, kteří prožili něco a setkali se s něčím, co nás přesahuje. Nejsou prostě jenom o ten prožitek, který jim obohatil a změnil život, napřed?

 

Dnes už není žádným tajemstvím, že celý vesmír je jedna vzájemně propojená síť. Ano, na povrchu to tak nemusí vypadat a můžeme si připadat, že jsme odděleni. Naše ego se nás o tom také snaží přesvědčit, seč může. Jenže naše těla opravdu nekončí naší kůží. Jsme silovým polem energie, které se skládá z nekonečného množství menších silových polí, a které samo je součástí větších a větších silových polí. Pole je jediná realita, řekl už Einstein. Můžeme dodat, že Pole se skládá z různých kondenzací energie. Začíná v bodu nulové energie. Začíná energií tak jemnou, že ji můžeme považovat za nehmotnou, duchovní. A navíc je tato energie tak rychlá, že dosahuje mnohonásobných rychlostí světla. Je to možné, protože v tom světě „za naším světem“ platí jiné zákony. Teprve když energie zpomalí na rychlost světla a rychlosti nižší, můžeme ji „v našem světě“ zaznamenat, zkoumat a měřit. Zhušťováním začne tato energie vytvářet silová pole a postupně kondenzuje do stále hmotnějších polí. Všechno, co existuje, tedy vzniká zevnitř, a to zhušťováním něčeho, co se silně podobá naprosté prázdnotě. Prázdnotě nabité veškerým potenciálem, který si můžeme představit.

 

V každé etapě tohoto zhušťování působí kromě energie ještě jedna složka, informace. Pro ty, kdo jsou přístupni i jinému výrazu, to může být jakýsi duchovní činitel. Tyto dvě složky, energie a informace, jsou nerozlučně spojené. Počítačový věk nám pomohl mnohé složité věci jasněji pochopit. Počítače jsou hardware plus software. Nikdo už se nediví, že počítače je nutno oživit operačním systémem a že bez něj je to mrtvá hmota. Dosud však nepřijímáme, že i samotný vesmír může – nebo musí – být oživen nějakým operačním systémem. Můžeme ho nazvat jakkoli, třeba Operační Systém Přírody (OSP). Rozhodně si jej nemůžeme představovat jako nějakého staříka na obláčku. Pokud si dokážeme představit aktivní a inteligentní Prázdnotu, která se vymyká veškerému popisu, budeme blíže skutečnosti.

 

Všechno se také skládá z vibrací o různých frekvencích. V tomto ohledu se trojice hmota – energie – vědomí podobá třem skupenstvím vody nebo trojici svíčka – plamen – světlo. Vibrace stoupají od nejpomalejších vibrací hmoty směrem k vědomí. Je překvapivé, že my lidé můžeme své vlastní vibrace ovlivňovat a zvyšovat. (Pro šťouraly: ano, i mírně snižovat, třeba rakovinou. Ale to není tak zajímavé jako zvyšování vibrací…) Čím více se naladíme na vyšší frekvence, tím blíže se k nim můžeme dostat. Rezonance, to je tajemství meditace, ztišení, modlitby, manter, energetických cvičení a spontánní remise, což je lékařský eufemismus pro slovo zázrak.

 

Jemnohmotný systém lidského těla popisují různé duchovní tradice poněkud různě. Některé společné rysy nicméně lehko najdeme. Většina z nás tyto jemné energie nevidí, přestože někteří lidé to dokážou. Daleko snazší je proudění energií cítit. Ačkoli všechny energie zřejmě mají jednotnou povahu, již nejčastěji nazýváme prána nebo čchi, můžeme jich rozlišit velké množství. Zde bych se chtěl zmínit o dvou základních a pro problematiku kundaliní důležitých typech energií.

 

Prvním typem energie, která proudí lidským tělem a obklopuje je, je energie, která začíná sestupovat shora korunní čakrou, mozkem, páteří, kdesi hluboko pod chodidly se vrací obloukem zpět, mísí se s novou energií shora a pokračuje ve svém díle. Tuto energii, která proudí shora, z nebe, můžeme nazvat třeba Energie nebe nebo spirituální kundaliní. Její tok je nepřetržitý, pokud však neprovádíme žádná energetická nebo duchovní cvičení, je tak jemný a slabý (má průměr asi centimetr), že ho většina z nás vůbec necítí. Se stoupající duchovní úrovní, s postupem dlouhodobě a správně prováděných energetických cvičení a s větším pročištěním těla můžeme tuto energii vnímat stále více a více. Tato energie oduševňuje a pročišťuje organismus. Postupně odstraňuje psychofyzické blokády a zesiluje svůj tok. Tato energie také postupně člověka transformuje.

 

Zdola na nás působí trošku jiná energie, Energie země. Ta stoupá chodidly a nohami pomocí různých energetických kanálků vzhůru. Přestože je tato energie z těchto dvou zřetelněji vnímatelná, většina z nás ji opět není schopná zaznamenat. Tato energie uzemňuje, drží nás při zemi a nedovoluje nám „ulétnout“. Zkrátka nám brání, aby se z nás stali totální mimoňové. Některým z nás brání tak úspěšně, že se držíme při zemi jako slípky, což je zase jiný extrém. Významnou součástí Energie země je právě ta slavná, tajemná energie kundaliní, které jsme se věnovali v prvních dvou částech článku. Tedy skrytá energie, která podřimuje v našem pánevním dnu. Ve většině z nás se projevuje jako drobounký pramínek, který stoupá vzhůru a kterého si dotyčný většinou vůbec nevšimne. Někdy, ať už dozráním duchovního vývoje, požitím drog, energetickými cviky, sportem či vypětím, dojde k jejímu probuzení. Pak se z pramínku může stát pramen. Kundaliní, to je taková prána na steroidech.

 

Výsledkem probuzení kundaliní může být jak obrovská radost, tak obrovská starost. Předem totiž nikdo nemůže uhodnout, jakou sílu bude kundaliní mít. Nevíme, jestli energetické rozvody v našem těle budou moci její sílu snést, a spíše můžeme předpokládat, že to nedokážou. Bioelektrická energie kundaliní může – ale nemusí – být neskutečně silná, a proto je prozíravé nejprve posílit energetické rozvody v těle. Dlouhodobě prováděná energetická cvičení postupně připraví tělo na vyšší a vyšší přívod bioenergie. Je podružné, zda se rozhodneme pro některá taoistická nebo jógová cvičení nebo třeba použijeme některý z moderních západních systémů. Rozhodně však musíme varovat před snahou probudit kundaliní pouhými meditačními metodami bez energetických cvičení nebo dokonce před snahou probudit ji drogami. Mohli bychom uspět, a to by nás mohlo zatraceně mrzet. OSP (Operační Systém Přírody) si nedal se schováváním kundaliní takovou práci nadarmo. Všechno má svůj čas.

 

Obě výše uvedené energie se v těle neustále mísí a umožňují nám docela dobře fungovat v tomto světě. Leccos se může změnit, když se probudí skrytá kundaliní. Míšením spirituální kundaliní s probuzenou kundaliní může za vhodných podmínek dojít ke kvalitativnímu skoku či zázraku, který od Buddhových časů nazýváme Osvícení nebo Probuzení.

 

Jemné energie jednoznačně existují a proudí každým z nás, ať už na ně věříme nebo ne. Jejich tok se můžeme snažit zesilovat, což je velice žádoucí. Než se o to pokusíme a zejména než začneme ovlivňovat tok kundaliní, měli bychom se však soustředit na jednodušší a daleko bezpečnější úkoly. Ty jsou v podstatě tři. Měli bychom pročistit své tělo, aby jím mohla energie snáze proudit, a současně bychom měli posilovat kanálky, kterými jemná energie proudí. Dále bychom v celém těle měli zvyšovat koncentraci jemné bioenergie, kterou jóga nazývá prána a taoismus čchi. K tomu slouží tradiční a osvědčené prostředky: vegetariánská strava, meditační a dechová cvičení, energetická cvičení typu jógových ásan, čchi-kungu, pa kua čangu, taj-či nebo sedmi tibeťanů atd. Tělo (přesněji „tělo-mysl“) dostatečně – rozuměj: nadměrně – nasycené bioenergií má pochopitelně řadu výhod. Je lehčí, zdravější, vnímavější na energie, příjemněji se v něm žije. Je nasměrované k duchovnímu vývoji. Tato přípravná etapa by nám měla zabrat několik let, aby si naše tělo zvyklo na nové podmínky a mohlo se v klidu transformovat. Teprve potom bychom měli postupně přecházet k otevírání páteřního kanálu, kterým bude posléze proudit samotná kundaliní, a k jejímu opatrnému, postupnému a dávkovanému probouzení. Ale opatrně, prosím. Ne nadarmo je kundaliní nazývána hadí silou…

 

Když se něco pokazí, bývá to těžké napravit. Proto jsou prevence a předvídavost tak skvělé věci. S probuzenou kundaliní to platí dvojnásob a řada Čechů se o tom již přesvědčila na vlastní kůži.

 

Mnoho případů je naštěstí bezproblémových. Kundaliní proudí v přiměřené míře, energetický systém je na zvýšený tok energie dobře předem připraven energetickými cvičeními, kundaliní postupně zvyšuje svůj tlak, jednotlivé čakry se postupně rozevírají a přizpůsobují větší energii, kundaliní stoupá, mísí se s nebeskou energií a oživuje mozek. Dá-li OSP, dojde nakonec k Osvícení. To si však nemůžeme vynutit ani vyprosit. Tak to nechodí.

 

Bohužel často dochází ke komplikacím a někdy k tak velkým problémům, že jedinci dokážou pošramotit i docela zkazit život. Příčinou problémů jsou buď blokády v proudění energie, které je pro energii obtížné překonat, nebo slabé energetické rozvody těla, které nedokážou silnou energii snést a odvést. První případ není lehké vyřešit, protože nevíme, co vše se za blokádou skrývá, co vše je na ni nabaleno. Je lepší věnovat nejdříve dostatek času rozpouštění blokád než doufat, že se blokády „nějak prorazí“. Druhý případ je velice nepříjemný. Kundaliní je jednoznačně energie ohně, o tom není sporu. Člověk má nesnesitelné návaly horka, žhavá energie mu proudí z pánevního dna vzhůru, cítí silný tlak v hlavě, motorický neklid, záškuby… Může rozdávat elektrické rány na potkání, má problémy s řečí, se soustředěním. Může se projevit nespavost, děsivé sny, přecitlivělost, psychická nevyrovnanost, vyčerpanost, strach, úzkostlivost nebo agresivita. Tyto stavy mohou trvat bez jakéhokoli zlepšení řadu let. Je lehce absurdní, že takto postižený člověk může být podle vyšetření oficiální medicínou zcela zdráv…

 

Největší hloupost, kterou můžeme udělat, je kombinovat energetická cvičení s drogami, například s ayahuaskou. Drogy jsou extrémně silné energetické prostředky a samy o sobě dokážou natropit spoustu zla. Jejich spojení s energií kundaliní je pak přímo ničivé. Takový hukot v mozku si bude chtít pořídit jen naprostý šílenec, kterým se někdy následně stane.

 

Pokud máme nezvládnutelné problémy s probuzenou kundaliní, je nejlepší možností pomoc Mistra. Mistrem v žádném případě nemyslím sebe, ale člověka, který je pokud možno osvícený (probuzený), který zvládl tok své vlastní kundaliní a který vidí energie a blokády. Ten pak může nejlépe pomocí šaktipátu (udělení Osvícení) nebo jiným způsobem náš problém vyřešit tak, že odstraní blokády a kundaliní vyvede vzhůru korunní čakrou, případně ji alespoň nasměruje některým vhodným směrem třeba podle taoistického učení nebo jógy. Bohužel těchto Mistrů není zdaleka tolik jako například blbů, a v české kotlině se jich moc nevyskytuje.

 

Mnoho lidí, na které se obrátíme, nám poradí tvrdošíjně pokračovat ve cvičeních a blokády prorazit. Ano, může se to povést, zejména pokud vám to poradí někdo přímo kovaný v naukách a cvičeních, která jsme cvičili a kterými se doopravdy řídíme (jogín – jóga, taoista – taoismus). Proto je dobré držet se vyšlapaných cest. Je totiž mnoho těch, kteří jimi prošli, a tyto problémy znají. Pokud však nebudeme mít tolik štěstí, můžeme rozšířit již tak početné řady chovanců na psychiatrických klinikách. Osobně bych na tuto šanci příliš nesázel. Zejména snaha vyvést kundaliní temenem hlavy vzhůru se může zdát jako dobrý nápad, ale násilím bychom to dělat nikdy neměli. Poslední úsek cesty energie těsně pod temenní kostí a korunní čakrou je velice dobře zabezpečený proti předčasnému a násilnému překonání. Riskovali bychom tudíž tuze velké nepříjemnosti. Nezahrávejme si s ohněm, o jehož moci nic nevíme. Ano, můj známý si třeba dokázal vybudit kundaliní, o které se jen tak dočetl v jedné knize, a vyvést ji až nad hlavu, to vše během hodinky či dvou. Teprve když pocítil žár a hučení kundaliní v mozku a v korunní čakře, pochopil, jak šílený nápad to byl. Jeho energetický systém byl nadprůměrně silný a nápor energie vydržel. Každý bohužel tolik štěstí nemá. Měli bychom proto spoléhat na rozum a ve štěstí jenom mírně doufat.

 

Jedním z nejlepších způsobů, jak vyřešit akutní problémy s probuzenou kundaliní, je dočasné zklidnění kundaliní metodou uzemnění. Dočasně je třeba přestat se vším, co nějak energii vybuzuje. S dechovými cviky, s energetickými cviky, dokonce i s meditací. Všechno to způsobuje vyšší tlak a soustředění energie. Kundaliní, která působí problémy, však potřebuje spíše rozptýlit a zmenšit. K duchovní cestě se můžeme za pár měsíců nebo let vrátit, ale pomalu. Sportování je třeba výrazně omezit. Vhodné jsou však časté pomalé procházky do přírody. Jídlo by dočasně mělo být těžké, uzemňující. Musíme jíst hodně bílkovin, ať už rostlinných nebo živočišných. Vegetariáni se mohou na čas vrátit k pojídání vybraných částí zabitých zvířat, pardon, masa. Řízečky, kačenka, husička a další takové lahůdky dokážou jemnou Bohyni Kundaliní dostatečně znechutit a donutí ji vrátit se do jejího sídla v pánevním dnu. Je třeba se vyvarovat alkoholu, kávy, silného čaje a energetických nápojů a omezit také konzumaci syrové zeleniny a ovoce. Dát si hladovku je samozřejmě nesmysl. Studené sprchy a studené zábaly by měly pomoci. V některých případech, kdy máme pocit, že nám tělo přímo hoří, nám ani nic jiného nezbude. Jeden člověk takto dokázal na své rozpálené hlavě velmi rychle rozmrazovat zeleninu vyndanou z mrazáku… Naordinujeme si klid a pravidelný režim. Hodně spánku a pohodičky. To vše můžeme kombinovat s pokusy svést kundaliní dolů. Pokud se kundaliní dostala již do mozku, můžeme ji svést přes čelo a hruď do břicha, což je taoistický způsob. Pokud cvičíme jógu, snažíme se energii svést dolů ídou a pingalou. Pokud se kundaliní dostala jenom do oblasti hrdla, srdce nebo ještě níže, snažíme se ji svést dolů páteří.

 

Pokud se nám kundaliní probudila bez našeho velkého, často předčasného až nemístného úsilí (čímž myslím např. dlouhodobé půsty, dlouhodobou meditaci bez doprovodných energetických cvičení nebo drogy), můžeme s úspěchem uvažovat o tom, že naše problémy po kratším či delším časovém období zcela zmizí a nahradí je pocity veskrze příjemné a pozitivní. Kundaliní je totiž inteligentní energie a sama se neprojeví bez nějakého úmyslu, který je v konečném důsledku jednoznačně pozitivní. V tomto případě se můžeme s dočasným nepohodlím smířit a pokorně probuzení kundaliní přijmout jako výzvu a dar. Výše zmíněné metody zmírnění toku kundaliní nám v tom mohou pomoci, ale na druhou stranu, pokud to ustojíme, neměli bychom kundaliní bránit v její práci a v jejím stoupání naším tělem.

 

Královská cesta, neboli výstup, na duchovní horu, stojí za to, a mnozí lidé to vědí. Není to však sprint. Je to maratón. Pamatujme na to už ve chvíli, kdy se na ni vydáme!