Kozí mléko pro duševní vývoj dětí

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč je každé dítě jiné? Jak a kdy se u něj vyvíjí mozek, schopnost učení, paměť, soustředění? Jak to, že některé dítě je divoké a jiné klidné? Existuje nějaká možnost, jak své dítě podpořit? A proč zrovna moje dítě trpí ADHD. To jsou otázky, které si klademe v souvislosti s rozvojem dětské psychiky, která je velmi složitá. Pokusíme se proniknout do tajů dětské mozku a zodpovědět si ty hlavní otázky.

Jak se vyvíjí lidský mozek?

Lidský mozek se vyvíjí po celý život. Největší změny proběhnou během prvního roku života, kdy se mozek objemově zdvojnásobí.Kromě velikosti se mění i množství nervových spojení, neustále se vytvářejí nové nervové dráhy. Ty umožňují přenos nervových signálů. Nervová soustava se rozvětvuje a dále se vyvíjí. Duševní schopnosti dětí se vyvíjejí od samého narození. S dosažením konečné velikosti mozku (cca 5 – 6 rok věku) rozvoj nervové soustavy nekončí, nýbrž dále pokračuje až do zralého věku.

Jak podpořit duševní vývoj dětí?

Duševní vývoj u dítěte můžeme podporovat nejrůznějšími aktivitami. Ty se odvíjí od jeho věku, samozřejmě jiné aktivity volíme pro miminko a jiné pro předškoláka. Obecně platí, že činnost pro dítě musí být přiměřená jednak jeho věku a jednak jeho mentálnímu vývoji. Dítě se učí prakticky všemi činnostmi, které provozuje. Velký význam v dětství mají hry, pozorování a napodobování druhých osob, dále pak nejrůznější dětské aktivity: kreslení, sportovní hry, zpěv, hra na hudební nástroje a ve školním věku samozřejmě vyučování. Denní program dítěte by měl být pestrý a vyvážený. Pro správný duševní vývoj dítěte je velmi důležitý také dostatek odpočinku a kvalitního spánku.

Ovlivňuje výživa vývoj mozku?

Pro správný vývoj mozku dětí je výživa velmi důležitá. Resp. velmi významné je zastoupení konkrétních výživových látek ve stravě v dostatečném množství. Mezi ty hlavní látky, které bychom měli znát se řadí nenasycené mastné kyseliny (NEMK),bílkoviny, vitaminy skupiny B, minerály – železo a stopové prvky – jód a zinek. Povězme si více více o NEMK.

Jak nenasycené matné kyseliny (NEMK) působí?

Lidský mozek je přibližně z jedné třetiny tvořen NEMK, konkrétně kyselinou dokosahexaenovou (DHA) a alfa-linolenovou (ALA). DHA a ALA se přímo zabudovávají do struktur mozku a jsou významné pro jeho správnou funkci. Klíčový  je jejich vliv na psychomotorický a mentální vývoj dítěte. Vědeckými studiemi, které proběhly u nás i v zahraničí bylo prokázáno, že NEMK podporují schopnost učení, rozvoj paměti a soustředění u dětí i dospělých.

Dostatečný přívod NEMK je velmi důležitý, přesto bylo zjištěno, že v dětské stravě a také např. ve stravě těhotných žen  je příjem nedostatečný.  To může mít negativní vliv na rozvoj  duševních schopností, předčasných porodů apod. Na tuto skutečnost upozornila např. dánská studie, která zkoumala vliv NEMK na délku těhotenství u žen. Vědci zjistili, že častější předčasné porody byly ve skupině žen, které nejedly ryby a naopak u  žen, které je konzumovaly pravidelně nebyly předčasné porody tak časté  (8 % vs. 1,9 %).

Nedostatek NEMK se podílí na:

  • Zhoršení duševních schopností dětí i dospělých.
  • Zhoršení paměti, soustředění.
  • Neklid, nervozita, úzkost.
  • Deprese.
  • Hyperaktivita (ADHD).

Deprese u dětí

Nedostatek NEMK může být spojen s vyšším rizikem depresí jak u dětí, tak u dospělých. Bohužel se skutečně mohou vyskytovat již u dětí. Vhodnou výživou je do jisté míry možné pozitivně podpořit průběh tohoto onemocnění.

Hyperaktivita (ADHD) u dětí

Přívod NEMK je klíčový také u dětí s hyperaktivitou, jinak označovanou také jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Tato porucha pozornosti a impulsivity je diagnostikována u stále vyššího počtu dětí.  Výskyt u školních dětí se uvádí 3 – 5 % , někdy ale až 10 %. Tento syndrom je častější u chlapců, ale postihuje i dívky. NEMK pomáhají zlepšit paměť a podpořit tolik potřebné soustředění. Studie popisují i lepší spolupráci dětí s učiteli a celkové zklidnění v souvislosti s obohacením jídelníčku o NEMK.

Jak působí kozí mléko na lidský mozek?

Bylo zjištěno, že kozí mléko obsahuje látky, které napomáhají mírnit nervové poruchy. Tyto poznatky je možné využít např. u dětí neklidných, citlivých a úzkostných, dětí, které se hůře soustředí apod. Z uskutečněných vědeckých studií vyplývá, že kozí mlého se může dobře uplatit v léčbě stresu, zmírnění vnitřního napětí a navození duševní rovnováhy (KOUŘIMSKÁ et al., 2006, PŘIKRYLOVÁ, 2011). Pravidelná konzumace kozího mléka u dospělých napomáhá ke snížení nervozity (Fantová et al., 2010). Popisován je také možný účinek kozího mléka na snížení počtu záchvatů migrén.

Kozí mléko napomáhá správnému vývoji mozku

  • Obsahuje nenasycené mastné kyseliny, vitaminy skupiny B, stopové prvky a aminokyseliny nezbytné pro správný vývoj a činnost mozku.
  • Pomáhá navodit duševní rovnováhu, mírní nervové poruchy.
  • Pomáhá podpořit paměť a soustředění.
  • Pomáhá mírnit pocit úzkosti.
  • Pomáhá zmírnit záchvaty migrén (vzniklých na podkladě alergie na kravské mléko).

Kozí mléko –  zdroj látek nezbytných pro mozek

Miminka přijímají NEMK v mateřském mléce.  Pokud z nějakého důvodu není kojení možné, přichází ke slovu vhodně zvolené náhradní mléko. Vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a zjištění, že mléko kozí, ze kterého je vyrobeno, je bližší mateřskému mléku než mléko kravské (bovinní). Proto dítěti může poskytovat mnohé benefity, přínosné do jeho dalšího života. Obsahuje vyvážený poměr NEMK. V kozím mléce se dále nacházejí bílkoviny, které mohou být důležité pro rozvoj mozku a duševních schopností dítěte. Na vyzrávání nervové soustavy miminek se dále podílí vitaminy skupiny B, kyselina listová, železo, zinek a jód. Všechny tyto prvky jsou ve správně koncipovaném kozím mléku Naše mléko přítomné v potřebném množství.

Jídelníček kojenců a batolat je velmi vhodné zpestřit zdravou Kozí kaší, na výběr je několik druhů. Kozí kaše rýžová je vhodná jako úplně první mléčný příkrm od ukončeného 4. měsíce. Kaše jsou naturální produkty, které si zachovávají všechny zdravotní benefity kozího mléka. Spousta maminek si Kozí kaše oblíbila jako zdravou a rychlou snídani pro sebe i pro svoje děti.

Nezapomeňte ani na význam zdravého jídelníčku své rodiny z pohledu NEMK obecně! Alespoň 2x týdně zařaďte tučnější mořské ryby (losos, makrela). Tím pokryjete potřebnou dávku DHA.  Pro studenou kuchyni používejte kvalitní rostlinné oleje lisované za studena (slunečnicový, lněný, řepkový, sojový). Výborným zdrojem ALA jsou také oříšky (vlašské), semínka (dýňová, slunečnicová), obilné klíčky, mandle, sója a listová zelenina.

Naše děti nás nikdy nepřestanou udivovat. Dbejte na jejich správný duševní rozvoj, poskytněte jim optimální výživu, podpořte je v jejich aktivitách a objevování okolního světa.