Kouzlo objetí

cm muz zena7

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Není neznámou, že kromě slov patří neverbální komunikace k velmi důležitým výrazovým prostředkům mezilidské komunikace. Neverbálně vyjadřujeme mnohem víc, než co dokážou slova, protože i to samé slovo dostává jiný význam, vyřkneme-li jej s patřičnou dávkou intonace nebo barvou hlasu, rozzlobeně, podlízavě nebo s úsměvem na rtech. Jedním z prostředků neverbální komunikace je dotek, a konkrétně objetí. Proč patří objetí k tolika důležitým aspektům života jedince? Ne zdarma se říká, že člověk je tvor společenský, ať chceme-nechceme, dotek patří do naší kultury a každodenního života, ať už v podobě formálních úkonů (např. podání ruky při pozdravu) tak třeba v rámci blízkých vztahů (přátelské plácnutí po zádech při přivítání se dobrých kamarádů), různé formy objetí, pohlazení apod.

 

Ať už doteky v rámci mezilidské komunikace upřednostňujete nebo nikoli, zde je několik důvodu, proč by objetí mělo být zařazováno do našeho každodenního repertoáru neverbálních úkonů:

 1. Pocit příjemného fyzického kontaktu spouští vylučování hormonů, jako je např. serotonin, oxytocin, které ovlivňují naši náladu, redukují bolest a celkově uklidňují vnímání (což je v dnešní době nesmírně důležité, protože naše smysly jsou v dnešní době předimenzovány a působí na ně neuvěřitelné množství podnětů z okolí, z prostředí, televize, reklam, pracovního a rodinného prostředí apod.)
 2.  

 3. Pouze verbální projev citu mezi partnery je často nedostačující, objetí ráno při rozloučení se do práce a při přivítání by mělo tyto slova doprovázet.
 4.  

 5. Podle některých studií tělesný kontakt má dobrý efekt na snižování krevního tlaku, což souvisí s redukcí stresu, úzkostí a napětím. Příjemný tělesný kontakt, jakým je objetí, snižuje stresový hormon kortizol.
 6.  

 7. Jiné sociální výzkumy naznačují, že doprovázení dotykem a objetím zvyšuje naši důvěryhodnost. Ne nadarmo se i vysoká politická rozhodnutí a vyjednávání končí podáním ruky.
 8.  

 9. Podle výzkumných studií se spojuje fyzické projevování citů prostřednictvím objetí s celkovou spokojeností vztahu. Čím víc se objímáme s přáteli nebo našim partnerem, tím víc tyto vztahy považujeme za uspokojivější.
 10.  

 11. Objetí dnes může pozitivně ovlivnit naši náladu zítra. Tak, jak se na druhý den cítíme špatně, když se v nás naakumuluje pocit smutku z předchozích dní, tak nás příjemná společnost přátel ztvrzena přátelským objetím může „nabít“ právě prostřednictvím hormonů dobré nálady (serotonin, oxytocin) a druhý den se tak cítíme lépe, lépe se nám vstává, celý den tak zvládáme snáz, co se týká nálady.

 

Na základě řečeného neznamená, že bychom se teď měli bezmyšlenkově vrhat na nejbližší osobu a dožadovat se objetí. Pozitivní efekt objetí – a tedy vliv na naši centrální nervovou soustavu a vylučování daných hormonů – se váže na blízké vztahy, u kterých je objetí doprovázeno i přiléhavým emocionálním nastavením a není jenom „hrané“. Naopak, příliš těsná blízkost s někým neznámým může působit víc jako stresor.

 

Pro doteky a objetí s našimi blízkými (přátelé, rodina, partneři) bychom měli věnovat patřičnou pozornost a nezapomínat na ně. Zkuste si zmapovat, kolikrát za běžný den nebo týden někoho blízkého obejmete. Je to málo? Nebo hodně? Neexistuje normativní číslo určující optimální počet. Vše závisí na individuálním nastavení každého z nás. U někoho se při pěti objetích za den vyplaví hormon dobré nálady (oxytocin, serotonin), u jiného to může být už známka stresu a podnět na vylučování kortizolu. Asi jako u většiny věcí platí, zlatá střední cesta je nejlepší.