Konec kardiovaskulárních onemocnění?

cm angina pectoris

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Bolí vás hlava hlava, břicho, srdce či klouby? Kupte si pilulky! To je dnešní univerzální odpověď na všechny naše neduhy. Od okamžiku, kdy prvně otevřeme oči nás chemie spolehlivě provází celým našim životem. A tak si někteří odborníci stále častěji lámou hlavu, nejsou-li vedlejší účinky tak dlouhodobého požívání tělu cizích chemikálií přímou příčinou vzniku civilizačních chorob. Jen si zkuste zrekapitulovat svůj dosavadní život, nevzali už jste dohromady více léků než sami vážíte? A lze vůbec tento trend dnes změnit, aniž bychom ohrozili své zdraví a snížili kvalitu našeho života? Je možné žít bez chemických léků?

To jsou otázky, které jsme položili MUDr. KARLU ERBENOVI, viceprezidentovi Svazu pacientů ČR, jenž se již deset let zabývá prevencí kardiovaskulárních chorob a významu nově objevené látky HOMOCYSTEINU.

POZNATKY O HOMOCYSTEINU PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ V LÉČBĚ CIVILIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝ ŽIVOT BEZ CHEMICKÝCH LÉKŮ!

Co vy na to, pane doktore? Jaké jsou naše perspektivy?
Odpověď na tuto otázku hledá řada z těch pacientů, u nichž léky předepsané lékařem vyvolávají nepříjemné vedlejší účinky, nebo se jim zdá, že použití léku nevede k vyléčení nemoci, ale jen k potlačení jejích nepříjemných či bolestivých projevů. První část jejich odpovědi na jejich dilema je v tom, jak farmaceutická chemie vznikla. Odjakživa využívali lidé přírodní látky z rostlin, u nichž rozpoznali léčivý účinek. Zvídavost vedla moderního člověka k pátrání po účinných extraktech rostlinného původu, které po očištění od balastu byly účinnější než původně používané části rostlin. Další etapou bylo hledání ještě výkonnějších látek na podkladě jejich chemické příbuznosti. I to se zdařilo, ale za cenu prvních nežádoucích vedlejších účinků. Vývoj šel dál a přinesl velmi účinné léky, například proti bolesti, ke snížení krevního tlaku při hypertenzi nebo k odstranění vysoké hladiny cholesterolu. Ty jsou již účinkem velmi silné, ale za to vzdálené od původních přírodních. To už jsme v současnosti, jejíž součástí je nutnost snášet vedlejší účinky léků, a to čím dál tím více pacientů odmítá.

Zvykli jsme si slýchat slovní spojení „vedlejší účinky“, ale o co vlastně jde?
Tím se dostáváme ke druhé části problému. Za vedlejšími účinky je skryt mechanismus, který je vyvolává. Má podobu chemicky poškozených enzymů, které nemohou plnit svoji funkci v dirigování biochemických procesů. Důsledek je chybění, nebo naopak hromadění látek, které narušují stálost vnitřního prostředí v buňkách a působí poruchy funkcí orgánů, které člověk nepříjemně vnímá. Výsledek je, že nevyužité léky stojí v kredenci a jsou pro část lékařů i důvodem k volání po vyšších příplatcích pacientů. Mají při tom představu, že budou-li pacienta léky víc stát, bude si jich více vážit.

Nemohu než souhlasit, ale máme jinou volbu?
Řešení tohoto problému, nebo snad i sporu mezi lékaři a pacienty, přináší lékařská věda ve výsledcích mezinárodního výzkumu. Konkrétně jde o informace o vztahu mezi účinky poruchy v malém úseku metabolismu v lidských buňkách, která se projevuje zvýšenou hladinou metabolitu homocysteinu v krvi pacientů a jejich postihování infarkty, mozkovými příhodami, nádory a dalšími civilizačními chorobami. Nahromaděný homocystein je toxický a vyvolává v organismu stav jako při chronické otravě nějakým jedem.

A jaká je pomoc?
Porucha je naštěstí snadno odstranitelná pomocí vitaminů: kyselina listová, B6 a B12. Tím se zabrání i vzniku jmenovaných onemocnění. To zní snad až příliš jednoduše…

Pro lékaře, který těchto poznatků ve své praxi využívá, je báječné to, jaké přináší nebývalé výsledky v léčení a prevenci chorob, přestože medicína o homocysteinu zdaleka neví vše, co by ji zajímalo. Prostě jen tím, že je možné jít s lékařským zásahem na samotný počátek poruchy a tu zastavit, nastane něco, co medicína dosud neuměla. Toto opatření je u většiny lidí tak účinné, že bez další intervence, tedy jen v souběhu k prvotnímu léčení se začnou ztrácet příznaky ostatních civilizačních chorob. Znamená to, že je možné se bez práce dalších odborníků a bez nových finančních nároků bránit tímto způsobem před nádory, srdečně-cévními onemocněními, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonismem, roztroušenou sklerózou, migrénami, revmatickými záněty kloubů a dalšími poruchami vazivového ústrojí, artrózami kloubů, chronickým únavovým syndromem, před postižením vředovou chorobou žaludku a dvanácterníku a zánětlivými nemocemi střev typu ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby a osteoporózou. Tato prevence zahrnuje i řadu „drobných“ obtíží jako poruchy spánku, unavitelnost, nervozita, bolesti hlavy, neinfekční zažívací poruchy.

 Jak je možné, že taková škála nemocí vzniká z jediné základní příčiny?
Protože toxicita homocysteinu spouští celou kaskádu druhotných biochemických procesů, které jsou začátkem vývoje civilizačních chorob. Proto ta účinnost léčení primární poruchy kyselinou listovou a vitaminy B6 a B12. Jakmile dojde k uspokojení potřeby těchto vitaminů v buněčném metabolismu, nastane jeho normální fungování. Podle zkušeností nasbíraných za pět let v R.M.A. Centru v Praze, přináší tento postup chronicky nemocným pacientům více spokojenosti než dosavadní prostředky používané běžně ve zdravotnictví.

A čím konkrétně nás zvýšená hladina homocysteinu vlastně poškozuje?
Jedna z hlavních škod jsou zničené enzymy. Jde o ještě výraznější negativní působení, než jaké vidíme u některých produktů farmaceutické chemie.Nový trend v prevenci, ale také v řešení chorob, se bez pochyby rychle prosadí proti současnému léčení chemicky vyrobenými prostředky, které většinou nezasahují příčinu nemoci, ale míří jen na druhotně vyvolané poruchy nebo dokonce jen na jejich nepříjemné příznaky. To je důvod, proč dosavadní činnost zdravotnictví tak často nevede k vyléčení nemoci, která je ve skutečnosti vyléčitelná.

Hrozí lidstvu zánik? Jak moc je metabolická porucha zvyšující hladinu homocysteinu v krvi častá? Rozšíření je celopopulační, postihuje ponejvíce lidi středního a vyššího věku, ale v poslední době narůstá i mezi mladými. Jejím projevem je přibývání neplodných mladých párů, které se uchylují k asistované reprodukci, vysoký podl rizikových těhotenství, množství vrozených vývojových vad a vrozených poruch imunity a metabolismu mezi dětmi. Jde o zbytečná postižení či poškození. Vyšetřením hladiny homocysteinu a hlavně jejím snížím pod lékařskou kontrolou jde většině těchto civilizačních postižení zabránit.

Použil jste výrazu „civilizační“, ale homocystein jsme měli zjevně v krvi odjakživa… Označení „civilizační“ je použito záměrně, protože příčina vzrůstání výskytu všech civilizačních chorob a hlavně vysoká úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění a nádory je v civilizačních změnách ve skladbě stravy. Nepříznivý vývoj složení lidské stravy začal využitím ohně k přípravě pokrmů a dodnes neskončil. Tento vývoj souvisí s četností nově vznikajících mutací geny a dá se odhadnout, že jeho pokračování může být jednou z příčin degenerace a vymření lidstva.

Vypadá to, že poznatky o homocysteinu by opravdu mohly znamenat kardinální zlom ve zdraví celé populace. Jak je možné, že toho o tak zajímavé látce ví široká veřejnost zatím tak málo? Prosazování poznatků o homocysteinu do činnosti zdravotnictví se zatím ujal Svaz pacientů ČR. Naráží při tom na značný odpor špičkových představitelů těch lékařských oborů, u nichž došlo k nejhlubšímu propojení se zájmy farmaceutického průmyslu a kterých by se nejvíce dotkl předpokládaný úbytek pacientů při zlepšení zdraví celé populace. Tak totiž vypadá odvrácená tvář našeho zdravotnictví a hlavní roli hrají přirozeně peníze.