Kdy nám chybí vápník?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Do naší poradny přicházejí dotazy, které se týkají vhodnosti a výběru vápníkových doplňků jako prevence proti zlomeninám. Odpověď je mnohdy složitá a odvíjí se u každého člověka individuálně. Podle literatury sportovní medicíny se uvádí, že lze doporučovat příjem vápníku u mladých dospělých až na 1 000 – 1 200 mg denně, protože se u nich vápník ukládá do kostí až do věku kolem 25 let.

Ovšem v praxi je třeba pohlížet především na jejich aktivitu. Tato dávka bude nejspíše vhodná u vrcholově sportujících jedinců, zvláště dívek, a ještě tehdy, když u nich není zajištěna optimálně vyrovnaná strava, jestliže se snaží málo jíst, aby nepřekročily svou váhu. U těchto dívek hrozí riziko namáhavé zlomeniny a často také vídáme fenomén vynechávání menstruace. Situace se může dostat až do krajností, pokud je uvedená hrozba maskována užívanou hormonální antikoncepcí. Hladina potřebných hormonů se v důsledku trvalého fyzického přetěžování a nedostatečného energetického příjmu změní v neprospěch složení kostní hmoty. Dochází tedy k paradoxnímu jevu. Na jedné straně má pravidelná fyzická aktivita posilovat kost a je tedy prevencí osteoporózy, ale na druhé straně, při nevhodném stravování, může dojít až k patologické fraktuře.

Optimální dávka potravních doplňků a současně vyrovnaná strava je zlatá střední cesta k prevenci. Užívání potravních doplňků je potřebnější se vzrůstajícím věkem, zvláště pak u rekreačních sportovců. Vápníkový prostředek by měl být organického původu, nejlépe v kombinaci s hořčíkem. Nadměrná konzumace mléka a mléčných výrobků situaci pravděpodobně neřeší, u mnohých lidí může tělu dokonce přitížit.

V případě osteoporózy u starších žen, zvláště pak po přechodu, je zřejmé, že lékové formy vápníku přesvědčivě neúčinkují, ba naopak se dostavují vedlejší reakce. Kromě organického vápníku v kombinaci s hořčíkem je vhodné doplňovat vitamín D  a u starších žen také fytohormony. O diskutabilním efektu syntetické substituční hormonální terapie už asi není třeba hovořit. Velkým problémem u těchto starších osob je nedostatek pohybu. Mají obavy z pádů, trpívají bolestmi kloubů, a proto se pohybu i brání, snadno zpohodlní, přiberou na váze, skladba stravy je nevhodná, obsahující nadbytek cukrů, potravní doplňky tyto osoby většinou neužívají, naopak jim přibývají léky syntetické.

Kolotoč nepříznivých faktorů se roztáčí.

Zvláštní přístup je nutno zaujmout u lidí, kteří užívají kortikoidy. Zde kromě výše uvedeného je vhodné myslet i na minerálové směsi včetně stopových prvků. Pokud jsou ještě také v koloidní formě. Předpokladem je, že základem bude vyrovnaná strava.