Karmická medicína 20 – Deprese nebo štěstí – Vaše svobodná volba

cm divka hrnek

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Téma depresí je mi velmi blízké mimo jiné i proto, že každoročními, měsíc trvajícími depresemi jsem také sám trpěl řadu let. Prvně jsem se o tom zmínil v článku Karmická medicína 1 – Úvod a nyní se k tématu deprese vracím podrobněji. Nejlépe bude začít tím, co je v našem národě dosti všeobecně známo = že deprese (ve smyslu skutečného trýznivého duševního onemocnění) se nevyhýbají ani jinak velice schopným a úspěšným lidem, jako byli například naši oblíbení a v pravém slova smyslu národní umělci pan Kopecký a pan Brodský.

Ze žijících umělců lze jmenovat například pana Marka Vašuta, který tento svůj osobní problém nikterak netají a občas se o něm zmiňuje v reportážích, věnovaných jeho životu a práci. Dostatečně je známý i přístup oficiální medicíny – postižený je vůči své chorobě nevinný, za nic nemůže = to zrovna jeho mozek má tu vadu, že produkuje méně serotoninu a tato odchylka v činnosti určitých mozkových buněk je příčinou jeho patologických smutků. Takový názor vychází z principů současné farmakologie, která obecně řečeno nedělá nic pro detoxikaci těla, nic pro posílení zdravotního stavu buněk, nic pro identifikaci chyb uložených hluboko v Podvědomí.

Navíc tento postoj v podstatě vyhovuje všem zúčastněným stranám:

  • farmakologičtí výrobci mají jistý zdroj příjmů
  • lékař jen pohodlně vystavuje recepty a nemusí ztrácet energii časově náročným vysvětlováním širších souvislostí
  • pacient jen každý den spolyká příslušné pilulky a má alibistický pocit, že pro své zdraví udělal vše potřebné.

Žádná z těchto skupin nemá žádný důvod připustit jiný pohled na situaci, že tyto syntetické léky v lepším případě jen potlačují viditelné a klienta obtěžující příznaky, ale skutečné zdraví nevrací.

V rámci dlouholeté lékařské praxe se mi podařilo ověřit si, že svoji platnost může mít i zcela opačná pracovní verze = že nedostatečná sekrece serotoninu v mozku nemusí být skutečnou vyvolávající příčinou deprese, ale je pouze jejím průvodním jevem. Tvrdím, že za depresi si může klient sám svým předchozím dlouhodobě nevhodným duševním životem. Že dlouhodobé nevhodná struktura pacientova „duševního softwaru“ narušuje regulační činnosti limbického mozku a to je ta skutečná příčina, jejímž následkem dojde ke snížené tvorbě serotoninu a tím i k dalšímu zhoršování a chronizaci deprese.

Nikdy totiž nepřestane platit, že tělo je obrazem jeho Duše, a veškeré jeho problémy = zdravotní, psychické, sociální i týkající se materiálního zabezpečení – jsou pouze obrazem nedokonalostí jeho Duše. Z tohoto hlediska je tedy nanejvýše užitečné mít k dispozici dobrou a pravdivou analýzu nejen vědomých psychických stavů, ale především mít analyzované celé bohaté podvědomí naší psychiky = včetně eventuálních negativních prožitků z našich minulých inkarnací. Takováto kompletní karmická analýza může klienta upozornit na nedostatky v reálném vztahu k životu ve všech jeho aspektech.

Netajím se svou mnohaletou zkušeností, že v současném prostředí konzumní a povrchní společnosti je člověk ochotný na sobě dlouhodobě trpělivě pracovat snad ještě vzácnější úkaz než příslovečná bílá vrána. Ale když už se jednou za čas takový klient najde a je ochoten dlouhodobě pracovat na lepším přeprogramování svého mozku, v průběhu odstraňování jeho psychologických nedostatků, pak spolu zažíváme i to, co mi nikdy nezevšední – zázrak klientova nového a lepšího života. Mozek je v podstatě úžasný biologický počítač – a jako takový jej lze i přeprogramovat.